DVANÁCT

 • znamená především dovršení, dokončení, dodělání něčeho v životě
 • dvanáctka často reprezentuje celistvost, spojení různorodých kvalit, dokonce i těch protichůdných a konfliktních, takže společně tvoří rovnováhu
 • může naznačovat týmovou práci, spolupráci více lidí
 • dvanáctka je číslem dělení mnoha věcí: máme 12 měsíců v roce, 12 hodin ve dne, 12 znamení zvěrokruhu a 12 tradičních aspektů lidské osobnosti,12 apoštolů, 12 rytířů krále Artuše, 12 řeckých bohů, atd.
 • na mystické rovině představuje číslo dvanáct karmické dluhy, které je třeba „splatit“
 • V alchymistických spisech bývá uvedeno, že k dokonalosti bytí, tedy k úplnému probuzení hadí síly, je třeba vykonat dvanáct magických operací, dvanáct aktů zasvěcení
 • časové označení na hodinách ve snu: 12:00 – symbolizuje ukončení; 11:55 – je „nejvyšší čas“

JEDENÁCT

 • ve snech se vyskytuje zřídka
 • může představovat někoho, kdo čelí zkouškám, z nichž vyjde vítězně, se získanými znalostmi
 • také představuje aktivitu na poslední chvíli, poslední zoufalé snahy něčeho docílit; je to i síla čelit a ovládat animální povahu a instinkty v sobě
 • někdy může souviset s negativním významem (např. nelegální spojení dvou lidí, atd.)
 • jedenáctka je složená ze svou jedniček, tzn. že jde o znásobenou sílu jedničky, představuje sloučení původního impulsu jedničky s duchovní silou, imaginací, kreativitou, a vším, co je doplňkové, alternativní (je to první číslo, které je zdvojené)
 • jedenáctka je matrix, „živná půda“ v nás, forma, která se obnovuje podle vzorce, který jsme si sami vytvořili v minulosti, nebo na základě toho, co jsme prožili v minulosti
 • na fyzické úrovni odpovídá kotníkům a nervovému systému
 • v astrologii odpovídá znamení Vodnáře; představuje hledajícího či vědce; 11. dům v astrologii vládne dlouhodobému přátelství

DESET

 • ve snech se vyskytuje zřídka
 • většinou souvisí s ukončením (plánu, cíle, atd.)
 • může znamenat osamělost (za jedničkou je nula)
 • desítka obsahuje všechna předchozí čísla, je jako celek; představuje dokonalé číslo (jednotku – tvůrce, nulu – hmotu, chaos), obsahuje stvořené i nestvořené, začátek i konec; podle Pythagora je 10 symbolem vesmíru, univerza, a také celek lidského vědění
 • představuje (jako součet 5 a 5) dva protichůdné směry: involuci (zánik, omezování) a evoluci (vývoj)
 • Agrippa tvrdil, že desítka je nazývána číslem všeho, číslem univerza, a jako celistvé a kompletní číslo značí plný běh života. Také k desítce přiřazuje smysl pro celistvost, dosažení úspěchu, návrat k jednotě po dosažení celého cyklu všech předchozích čísel
 • Mayové viděli v desítce konec jednoho cyklu a začátek dalšího cyklu, desítka byla považována za číslo života a smrti
 • v Číně je kříž prezentován číslem 10, znamená kompletnost a celistvost

DEVĚT

 • znamená tvořivý proces (devítka je násobkem čísla tři), rytmus života; může znamenat i pohnutý život
 • vše humanitární
 • coby poslední jednotlivé číslo představuje absolutní hodnotu věcí, je symbolem celistvosti lidského bytí
 • symbolizuje dokončení nějakého procesu či cyklu, stádia růstu (neboť čísla končí sérií devítek a poté začínají znovu; těhotenství trvá 9 měsíců), konec nějakého cyklu a začátek něčeho nového
 • může být také projevem rozšířeného vědomí
 • některé mytologie mají 9 druhů andělů nebo 9 různých druhů sil
 • sv. Pavel zmiňuje 9 darů ducha: moudrost, poznání, víra, dar léčit, vykonávat zázraky, proroctví, rozlišování duchů, mluvit různými jazyky, dar interpretovat jazyky
 • vztahuje se ke stehnům
 • astrologickým znamením je Střelec, symbolizuje také mudrce nebo poradce; devátý dům v astrologii vládne cestování a snům

OSM

 • toto číslo se ve snech nevyskytuje často
 • převážně jde o šťastné číslo, znamená nějaké přísliby a příznaky štěstí
 • může poukazovat na bohatství, nabyté poctivou prací
 • naznačuje, že staré „Já“ se otevírá vývoji něčeho nového, nového „Já“. Jde tedy o jakési ukončení a zánik něčeho starého, a zároveň o rozvíjení zárodků budoucnosti, vzniku duchovního vědomí. V tomto směru jde o znamení „smrti“ a „znovuzrození“, a také spravedlnosti.
 • symbolika osmičky souvisí s číslem 4, vzniká jejím zdvojením
 • vztahuje se k reprodukčním orgánům
 • astrologickým znamením je Štír; osmý dům v astrologii vládne dědictví, smrti, okultismu.

SEDM

 • toto číslo se ve snech nevyskytuje často
 • obsahuje cosi posvátného, symbolizuje mysticismus a vnitřní uvědomění; znamená iniciaci, zasvěcení
 • vnější výraz vnitřního duchovního principu
 • symbolika sedmičky vychází z trojúhelníku nad čtvercem
 • vztahuje se k cykličnosti času ve vesmíru i v lidském životě; v 7 letech dítě ztrácí mléčný chrup, ve 14 letech se začíná rozvíjet sexualita, ve 21 letech se rozšiřují schopnosti, nerozvinuté dříve, ve 28 se schopnosti a vlohy stabilizují, atd. Sedm let života vždy tvoří zvláštní uzavřený celek.
 • máme 7 dnů v týdnu, 7 not, 7 barev duhy, 7 čaker, 7 hříchů a 7 ctností, 7 kovů v alchymii, 7 nejvyšších řeckých bohů v mytologii, atd.
 • astrologickým znamením jsou Váhy – mají souvislost s ledvinami. Sedmý dům v astrologii vládne manželství.

Foto: Pexels

ŠEST

 • toto číslo se ve snech nevyskytuje často
 • znamená celek, obsahující všechny potenciální možnosti, integritu, pravdu a stabilitu
 • často má souvislost s rodinnými příslušníky
 • může naznačovat harmonický vztah mezi člověkem a Universem, duchem a tělem, věčností a pomíjivostí
 • někdy může naznačovat „šestý smysl“, intuici, nadpřirozené a jasnovidecké schopnosti
 • symbolika šestky vychází z dvojitého trojúhelníku nebo kruhu, rozděleného na šest dílů; představuje symetrii, jednotu ducha a těla, spojitost viditelného a neviditelného světa
 • astrologické znamení, odpovídající číslu šest, je panna – která má souvislost s řemeslem, uměleckou činností, kritikou, službou; z fyzických orgánů odpovídá střevům. Šestý dům v astrologii vládne zdraví.

Foto: Pexels

PĚT

 • kdekoliv ve snu se objeví číslo pět, znamená to přirozený a zdravý život
 • dobré znamení, např. v Číně je to šťastné číslo
 • vybízí nás, abychom se osvobodili a šli si za svým snem
 • někdy může znamenat okamžitou změnu ve vaší situaci, nebo také může mít spojitost s vyjádřením sebe sama v rámci nějaké aktivity
 • v alchymii bylo číslo „pět“ nazýváno „podstatou“, protože vzniklo z ostatních čtyř elementů. Pátou kvalitou je fyzický život a vědomí. Číslo pět může tedy ve snu představovat vědomí.
 • symbolizuje člověka (dvě ruce, dvě nohy, hlava), stejně jako v pěticípé hvězdě. Číslo pět může symbolizovat člověka, nebo také nohu či ruku (pět prstů). Může také zastupovat pět smyslů.
 • Astrologické znamení, odpovídající číslu pět, je lev – který vládne srdci. Pátý dům v astrologii odpovídá dětem nebo potomkům.

Foto: Pexels

ČTYŘI

 • má vždy pozitivní význam ve snech, děje se něco důležitého a kladného
 • fyzičnost, země, stabilita a síla, pevnost a stálost; integrita, celistvost a univerzálnost
 • představuje pozvolna vznikající, novou jednotu, která získává určitou podobu
 • čtverec/čtveřice: symbolizuje uskutečňování proměny osobnosti, syntézu osobnosti, spojení protikladů
 • čtverec/kostka/krychle: představuje stabilitu, zhmotnění, zemitost, fyzickou sílu, stálost, fyzickou harmonii, celistvost, realizaci na fyzické úrovni
 • důraz ve snu na číslo 4: podvědomá mysl burcuje k tomu, abychom položili nějaké pevné a solidní základy k tomu, co děláme

Foto: Pexels

ČERNÁ

 • znamená především poškození, poničení, energii zmaru a zničení; energie neproudí čistě, ani stabilně
 • symbolizuje disharmonii, nestabilitu, nějaké úklady, marnost konání, neschopnost
 • může také znamenat nemoc, sebezničení; sen naznačuje potřebu obnovení toku energií
 • může představovat totální nevědomí; ponoření do temnot, tmy; znamená smutek, ztrátu či úzkostlivé pocity vůči smrti
 • Černá se vztahuje ke všem věcem a pocitům, které potlačujeme nebo se jim vyhýbáme; chybí nám plná pozornost vůči sobě a životu. Černá symbolizuje to, co je v nás neznámé, skryté nebo čemu se vyhýbáme – tzn. skryté strachy, též skrytá minulost, která nás zraňuje, a kterou jsme pohřbili, a zůstává v našem nevědomí. 
 • Může znamenat to, o čem si myslíme, že je zlé a špatné. Takže je to nepřijímaná část nás samých, části naší povahy, které si nechceme přiznat, a nechceme, aby je viděli ostatní. Také může představovat depresi, to, co je v nás negativní, nebo nějakou negaci zvenčí. 
 • V nejstarších zemědělských náboženstvích znamenala černá barva úrodnost, hojnost, barvu matky Země; v Evropě má v moderní době spíše negativní význam.

PŘEVAŽUJE ČERNÁ VE SNU: znamená pravděpodobně nějaké trauma, ukryté hluboko v podvědomí

TEMNÁ POSTAVA/BUDOVA/HAD, atd: naznačuje pochmurnost, vyvolává pocit beznaděje

Foto: Pexels