Archiv autora: vykladanisnu@post.cz

ŠEDÁ

 • symbolizuje především pocity, že žijeme nešťastný či bezbarvý a nudný život; představuje denní rutinu
 • pocity neúspěchu, nezdaru, neštěstí, jsou to zejména pocity, spojené s potížemi, utrpením, soužením
 • tato barva může také naznačovat naše morbidní myšlenky, uzavřenost a zmatení v životě
 • snížení energie v životě, pocity bez vzruchů, zdravotní potíže a nemoci
 • nevidíme jasně, nejsme schopni rozlišovat, máme nedostatek jasnosti a trpíme nerozhodností
 • může také naznačovat oficiálnost, byrokracii
 • v některých snech může předmět v šedé barvě naznačovat něco mocného, vzrušujícího, příjemného a radostného

STŘÍBRNÁ ŠEDÁ: pozitivní a život podporující kvality

ŠEDÉ VLASY: To může znamenat spojitost se zralostí, moudrostí či nashromážděnými zkušenostmi a zážitky. Může to ale také signalizovat pocity stárnutí, ztrátu nějakých schopností a snížený zájem o život.  

ŠEDÉ OBLEČENÍ: znamená především neutralitu, ztrátu „barevnosti“ v životě, někdy i „oficiálnost“; též může znamenat morální postoj, vyhýbání se extrémům či intenzivním touhám a vášním. Může znamenat, že se vyhýbáme zapojit se plně do vztahu nebo do života. 

Foto: Pixabay

HNĚDÁ

 • barva země, vyzařuje z ní klid, důvěrnost, prostota, teplo. Znamená prostý život blízký přírodě a přírodním silám
 • symbolizuje obnovující, léčivou, uzdravující energii; obnovuje tok energií do stability, znovunaladění
 •  může znamenat i pochmurnou náladu, skleslost, ale záleží, jaký předmět je v této barvě
 • může také znamenat moudrost Ježíše, obnovu života na hlubší úrovni

BLÁTIVÁ, KALNÁ HNĚDÁ: může naznačovat nejasné či sobecké emoce a myšlenky

HNĚDÉ OBLEČENÍ: znamená pravděpodobně výzvu našeho nitra, abychom žili prostým životem, který je blízký přírodě, a uspokojovali své přirozené potřeby

HNĚDÉ ZVÍŘE: znamená, že jste uspokojujete své přirozené potřeby, nemáte s tím pravděpodobně potíže

ODMÍTNOUT HNĚDÉ ZVÍŘE (KONĚ): to je vzpírání se životu, blízkému přírodě a přirozeným potřebám

Foto: Pexels

ZELENÁ

 • především barva regenerace, vegetace, přírody, přirozeného růstu, smyslového vnímání; energie zemitosti, propojenost se zemí
 • sebepřijetí, energie obnovy, „znovuzrození“, „probuzení“, načerpání vitality
 • ozdravění mysli (v oblasti vnímání života), chápání dopadu myšlenek na své zdraví, důležitost ocenění sebe sama, přijetí sebe sama
 • má terapeutické účinky, působí na 4. čakru, obnovuje vyrovnanost, hojí bolestivá zranění
 • může naznačovat i naivitu a nezkušenost („zelenáč“)
 • také symbolizuje příslib naděje
 • může upozorňovat na strach z budoucnosti, apeluje na větší zodpovědnost za svůj život, lásku k sobě a neznevažování svých schopností
 • PŘEMÍRA ZELENÉ (v negativním smyslu): v reálném životě zanedbáváme smyslové vnímání, málo ctíme přirozenost/vegetaci/přírodu

JEDOVATĚ ZELENÁ: znamená, že něco bylo znehodnoceno; může znamenat „zelenání závistí“ (např. zelené šaty); touha po něčem, co nemůžeme dostat.

Afirmace: Nohy, gangréna, křečové žíly, trombóza

NOHY nás nesou životem vpřed. POTÍŽE S NOHAMA často znamenají obavy z posunu vpřed nebo odpor k pohybu vpřed určitým směrem. „Bereme nohy na ramena“, „vláčíme“ nohy za sebou, jsme „tichošlápci“, máme „dřevěné nohy“, ploché nohy, silná stehna, vlečeme s sebou všechno, co jsme v dětství nesnášeli. Nechuť něco udělat často vyvolá potíže s nohama.

PRSTY NA NOHOU představují detaily budoucnosti.

GANGRÉNA (SNĚŤ) – tj. odumírání postižených tkání, zejména na nohou – může znamenat mentální morbiditu, utápění radosti v jedovatých myšlenkách.

ŽÍLY rozvádějí radost ze života. ZÁNĚT ŽIL signalizuje především zlobu a frustraci, a také málo radosti v životě. Je rovněž určitým důsledkem toho, že člověk obviňuje ostatní za svá vlastní omezení.

KŘEČOVÉ ŽÍLY znamenají, že jsme ustrnuli v zaměstnání nebo na místě, k němuž cítíme odpor. Žíly ztrácejí schopnost rozvádět radost. Je dobré si položit otázku, zda kráčíte takovým směrem, kterým chcete.

TROMBÓZA (srážení krve v cévách) signalizuje především pocit osamělosti a strachu. Člověk zažívá dlouhodobě pocit, že za nic nestorjí, že toho nedělá dost, a/nebo že nikdy nic nezvládne.

AFIRMACE PRO NOHY:

Život je tu pro mě

AFIRMACE PRO PRSTY NA NOHOU:

Všechny detaily se vyřeší samy

AFIRMACE PRO GANGRÉNU (SNĚŤ):

Vybírám si jen harmonické myšlenky

Dovoluji, aby mnou volně proudila radost

AFIRMACE PRO ZÁNĚT ŽIL:

Dovoluji, aby mnou volně proudila radost

Jsem usmířený/á se životem

Naplňuje mě radost

Proudí mnou radost s každým úderem mého srdce

AFIRMACE PRO KŘEČOVÉ ŽÍLY:

Spočívám v pravdě

Raduji se z pohybu

Pohybuji se přirozeně a spontánně

Mám život rád/a a raduji se z každého momentu

AFIRMACE PRO TROMBÓZU:

Splývám se životem

Vesmír mě bezvýhradně podporuje

Všechno je v pořádku

Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život, Foto: Pixabay

Afirmace: Kyčle, hýždě, stehna, koleno, lýtka

KYČLE nesou tělo v dokonalé rovnováze, stimulují pohyb vpřed. POTÍŽE S KYČLI znamenají strach postupovat vpřed na základě důležitých rozhodnutí, signalizují bezcílnost.

HÝŽDĚ představují sílu. Pokud jsou hýždě ochablé, indikují ztrátu síly.

POTÍŽE SE STEHNY znamenají lpění na traumatech z dětství.

KOLENO představuje hrdost a ego. Kolena souvisejí s pružností, podobně jako krk. POTÍŽE S KOLENY znamenají tvrdohlavé ego, paličatost, hrdost, nepřizpůsobivost, strach, nepružnost, neústupnost, neschopnost přiznat si porážku. Při potížích s koleny si položte otázku, v čem jste samolibí, v čem se odmítáte přizpůsobit. Přestaňte být tvrdohlaví. Život je plynulý pohyb. Musíme být pružní, abychom se cítili dobře a pohodlně.

Při pohybu vpřed se často bojíme ohnout a ztrácíme pružnost, tuhnou nám klouby. Chceme jít kupředu, své zvyky však měnit nechceme. Proto se kolena tak dlouho hojí; působí zde naše ego. Kotník je také kloub, který se však hojí mnohem rychleji.

POTÍŽE S LÝTKY naznačují strach z budoucnosti, nechuť k pohybu.

AFIRMACE PRO KYČLE:

Radostně postupuji vpřed

Život je mi oporou i posilou

Směřuji k vyššímu dobru

Jsem v bezpečí

Raduji se z každého dne

Jsem v dokonalé rovnováze

V každém věku postupuji snadno a s radostí kupředu

AFIRMACE PRO HÝŽDĚ:

Moudře investuji svou sílu

Jsem silný/á

Cítím se bezpečně

Všechno je v pořádku

AFIRMACE PRO STEHNA:

S pochopením, vědomím a znalostmi dělám to nejlepší, co mohu

Jsem svobodný/á

AFIRMACE PRO KOLENO (POTÍŽE):

Odpouštím, toleruji, mám soucit

Bez váhání postupuji vpřed

Jsem pružný/á a přizpůsobivý/á

Snadno se přizpůsobuji

Všechno je v pořádku

AFIRMACE PRO LÝTKA:

S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku

Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život, Foto: Pixabay

Afirmace: Kotník, výron kotníku, chodidla

KOTNÍK představuje pohyblivost a nasměrování v životě.

VÝRON znamená skrytou zlobu a odpor, odmítání postupovat v životě určitým směrem.

CHODIDLA představují chápání sebe sama, života i ostatních. Souvisejí s porozuměním sobě i životu – minulému, současnému i budoucímu. POTÍŽE S CHODIDLY naznačují strach z budoucnosti, ustrnutí na místě. Mnoho starších lidí se obtížně pohybuje, jakoby s nechutí. Mívají často pocit, že už nemají kam jít. Oproti tomu je pohyb dětí naopak šťastný, taneční.

AFIRMACE PRO KOTNÍK:

Snadno se pohybuji životem kupředu

AFIRMACE PRO VÝRON:

Věřím, že život mě dovede k mému nejvyššímu dobru

Jsem usmířený/á

AFIRMACE PRO CHODIDLA:

Spočívám v pravdě

S radostí postupuji vpřed

Mám duchovní vědomí

Všemu jasně rozumím a jsem ochotný/á měnit se zároveň s časem

Jsem v bezpečí

AFIRMACE PRO POTÍŽE S CHODIDLY:

Přirozeně a s radostí postupuji kupředu

Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život, Foto: Pixabay

FIALOVÁ

 • je především barvou vnitřního usebrání, rezignace
 • schopnost zabývat se duchovní silou, duchovností
 • naznačuje neprozkoumanou či neznámou dimenzi zkušeností a pocitů, často je v takovýchto snech prožíván klid a mír
 • může také znamenat moudrost, rodící se vědomosti, smysl pro právo, pravidla a zvládání praktických záležitostí
 • také může představovat panovačnost, panovačný přístup
 • naznačuje pocity zranění
 • na fyzické úrovni může symbolizovat špatnou cirkulaci, špatný krevní oběh, problémy se srdcem, zrychlené bušení srdce nebo zažívací potíže

Najít si správné místo

Když se stal v roce 1961 Carlos Castaneda, 26letý student antropologie na univerzitě v Los Angeles, žákem dona Juana, dostal od něj neobvyklý úkol. Starý indián z kmene Yaqui mu nařídil, aby nalezl na verandě jeho domu místo, kde by mohl sedět, aniž by pocítil nějakou únavu. 

Takové místo znamená prostor, v němž se člověk cítí přirozeně šťastný a silný. Ještě mu don Juan vysvětlil, že „ne každé místo se hodí k tomu, aby na něm člověk pobýval nebo seděl“, a že běžnou metodou je „procítit“ všechna přístupná místa, dokud nebude schopen určit s jistotou to pravé. Měl tedy nalézt jedno jediné místo, které je pro něj skutečně dobré, a vyčlenit ho z ostatního prostoru.

Carlos strávil plněním úkolu mnoho hodin, pokoušel se „pocítit“ rozdíly mezi jednotlivými místy, ale nedařilo se mu. Hned jak to začalo být trochu obtížné, chtěl všeho nechat. Po marném úsilí mu starý učitel poradil, že cítit“ lze i očima, pokud člověk nehledí na věci přímo. Takže mu nezbývá, než úkol vyřešit pomocí zraku.

Castaneda tedy zaměřoval zrak na jednotlivé body před sebou a soustřeďoval se na barvy, přičemž vnímal své pocity. Jelikož byl stále neúspěšný, pociťoval frustraci, ale Don Juan mu řekl, že chce-li se něčemu naučit, musí být k sobě tvrdý.

Žák tedy pokračoval dál, zkoumal barevné změny na vnějším okraji zrakového rozsahu. Oblasti jeho vidění byly jasně žlutozelené, ale ve dvou místech zjistil barevné změny. Na prvním místě, zřetelně fialovém, pocítil fyzický strach a paniku, tak se přemístil na druhé, kde se žlutozelená změnila v ostrou barvu měděnky, a vyčerpáním tam usnul.

Don Juan ho pochválil za splnění úkolu a řekl mu, že to dobré místo se nazývá „sitio“, a to špatné „nepřítel“Pouhý akt sezení na dobrém místě vytváří vyšší sílu, zatímco špatné místo člověka oslabuje. Na dobrém místě si člověk také doplňuje ztracenou energii.

Zdroj: C. Castaneda: Učení dona Juana, Foto: Pixabay

Základní myšlenky filozofie L. L. Hay – I.

Následuje několik základních myšlenek, které v úvodu knihy Miluj svůj život napsala její autorka Louise L. Hay. Ta se v knize zabývá psychosomatickými příčinami nemocí a zároveň nabízí konkrétní kroky, jak tyto příčiny odstranit, včetně pozitivních afirmací. Při sestavování léčebných kroků vycházela ze své dlouholeté praxe s pacienty a z osobních zkušeností, kdy se jí usilovnou mentální prací podařilo vyléčit rakovinu.

Každý je bezvýhradně zodpovědný za všechno, co se mu v životě stane

Každá naše myšlenka vytváří naši budoucnost

Veškerá síla spočívá v současném okamžiku

Každého trápí sebenenávist a vina

Každý si ve skrytu duše myslí, že za nic nestojí

Je to pouhá myšlenka, a myšlenku lze změnit

Odpor, kritika a vina jsou nejškodlivější mentální návyky

Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život, Foto: Pixabay

V životě nemá smysl poznávat bezcenné věci

Vědění je moc, a ta závisí na typu poznání. V životě tedy nemá smysl poznávat bezcenné věci a zabývat se zbytečnostmi. Jen ten člověk, který má dostatek pravdivých informací, je svobodný, protože se rozhoduje na základě dostatečných či přesných informací.

Pokud se rozhodneme něčím zabývat, musíme pátrat ve svém srdci, abychom zjistili, proč se chceme danou věcí zabývat. Je důležité, abychom přesně věděli, proč se chceme něčemu věnovat. Záleží na našem záměru a rozhodnutí, kterému bychom potom měli dostát.

Také je pravda, že k poznání vede tvrdá cesta. Jak řekl Don Juan v Castanedově knize Učení Dona Juana: „Chceme-li se něčemu naučit, musíme být k sobě tvrdí. Vždy máme dvě možnosti: Buď všeho nechat, vzdát to a nic se nenaučit, anebo se plně soustředit a dané věci přijít na kloub.“ Naše touha po poznání musí být opravdová. 

Zdroj: C. Castaneda: Učení dona Juana, Foto: Pixabay