Archiv rubriky: Uncategorized

DESET

  • ve snech se vyskytuje zřídka
  • většinou souvisí s ukončením (plánu, cíle, atd.)
  • může znamenat osamělost (za jedničkou je nula)
  • desítka obsahuje všechna předchozí čísla, je jako celek; představuje dokonalé číslo (jednotku – tvůrce, nulu – hmotu, chaos), obsahuje stvořené i nestvořené, začátek i konec; podle Pythagora je 10 symbolem vesmíru, univerza, a také celek lidského vědění
  • představuje (jako součet 5 a 5) dva protichůdné směry: involuci (zánik, omezování) a evoluci (vývoj)
  • Agrippa tvrdil, že desítka je nazývána číslem všeho, číslem univerza, a jako celistvé a kompletní číslo značí plný běh života. Také k desítce přiřazuje smysl pro celistvost, dosažení úspěchu, návrat k jednotě po dosažení celého cyklu všech předchozích čísel
  • Mayové viděli v desítce konec jednoho cyklu a začátek dalšího cyklu, desítka byla považována za číslo života a smrti
  • v Číně je kříž prezentován číslem 10, znamená kompletnost a celistvost