Archiv rubriky: Čísla

TŘI

 • mocné, posvátné, též nebezpečné číslo
 • představuje trojjedinost mysli/těla/ducha
 • též znamená tvořivé schopnosti; nitro nás nabádá, abychom dali prostor představivosti, intuici, inspiraci a tvořivosti.
 • symbolizuje řešení, nový pohyb/posun vpřed, vůli a ideje, cosi bojovného a mužského (budoucnost vzniká působením dvou), rodí se něco nového, vždy se začne něco dít, život začne nabírat určitý směr (dobrý či zlý)

ducks-691058__340

 • trojice symbolů (3 sudičky/králové/sestry/bratři/zvířata, atd., 3x zavolání, 3x opakování děje, na hodinách je 14:45, 14:50, atd.) ohlašuje něco nového v životě. Jde o naléhavé pokusy našeho nitra (vyššího Já) sdělit nějakou informaci našemu bdělému vědomí. Trojici symbolů máme vždy věnovat zvýšenou pozornost!

DVĚ

 • znamená dvojakost, polaritu, odloučenost, dualitu, též vyrovnanost a statický stav
 • symbolizuje protiklady (muž/žena, světlo/tma, dobro/zlo), které se střídají (vzestupy/pády). Protikladné symboly jsou např. 2 bratři, 2 sestry, 2 domy, 2 vchody, nahoře/dole, atd. Tyto protiklady představují dvě životní síly – vědomí a nevědomí. Jsou-li tyto dvě životní síly v rovnováze, převažuje statický stav.

swans-1299971__340

 • znamená také partnerství a protějšek. Když se ve snu objeví v nějaké formě „dvojka“, může to znamenat informaci o současném partnerském vztahu nebo nějakém cíli, který jsme si stanovili.
 • může též představovat pocity viny a studu… to, že se nepovažujeme za dost dobré a posuzujeme sebe i druhé lidi. Může jít i o potřebu trestat a být trestán.

JEDNA

 • představuje původní jednotu, něco jednoduchého, prostého, pevného
 • prezentuje počátek, výchozí situaci, první stupeň, počáteční fázi něčeho
 • jsme na „cestě“ za dosažením cílů (všech dobrých cílů)
 • na úrovni osobnosti symbolizuje vůdce, průkopníka, vůdčí osobnost, moc, autoritu

number-1181248__340

NULA

 • představuje naše podvědomí…
 • též symbolizuje absolutno a veškerý potenciál (všechno a nic)

nula

ČÍSLA – OBECNĚ

 • Jsou velmi důležitá, neboť ve snu nám důrazně naznačují to, co nejsme schopni vědomě zaznamenat v bdělém stavu.
 • Nejdůležitější jsou ČÍSLA 1-12. Symbolizují celistvou osobnost, každé z čísel představuje nějaký výrazný aspekt celistvé osobnosti.

cisla2

 • SUDÁ čísla jsou obecně považována za ženská čísla (především číslo 2)
 • LICHÁ čísla jsou obecně považována za mužská čísla (především číslo 3)