Archiv rubriky: Barvy

ČERVENÁ

 • barva života, symbol věčně se obnovujícího života, cesta moudrosti, cesta ženy
 • silné emoce a city – vášeň, láska, chtíč, také zlost, síla, útočnost… Snící má nedostatek citu, lásky, červená ve snu to doplňuje…
 • představuje energii 1. čakry, snícímu chybí energie a potřebuje se energeticky dobít (aktivní barva). Pohyb vpřed, potřeba tvoření, zapálení pro věc, elán a nadšení.

balloon-2070656__340

VÝRAZNĚ ZÁŘÍ ČERVENÁ: tzn. že psýcha je připravena k akci, odevzdanost či ohrožení, též utrpení (hlavně city ve vztazích), vášeň

JASNĚ ČERVENÁ (OBLEČENÍ): vášeň a láska těch osob, které mají toto oblečení na sobě

MÍRNĚJŠÍ ČERVENÁ (OBLEČENÍ): láska, srdce, milosrdenství…

Růžová

 • znamená radost z fyzického pohybu, uvolnění, nadšení ze svého výkonu, zdraví těla…

Kombinace s červenou

KOMBINACE ČERVENÁ + BÍLÁ: vyjadřuje ženský kult („krev a mléko“)

KOMBINACE ČERVENÁ + MODRÁ: vyjadřuje dvojici protikladů

Špinavá červená (zčernalá)

 znamená nenávist, vztek, povyšování se, nepochopení, též opovrhování sebou, neschopnost bránit se manipulaci, nedávání lásky sám sobě. Též může znamenat pokus o sebevraždu, omezování svobody, upírání lásky. Také útoky od jiných lidí (v minulosti, přítomnosti, budoucnosti).

china-red-1006697__340

ORANŽOVÁ

 • představuje harmonii, soulad, mír, laskavost/lásku, pulzující energii
 • omlazující energie, má moc posilovat obranyschopnost těla a odolnost vůči okolí

orange-15046__340

 • upozorňuje na důležitost zdraví, přísun vitamínů/minerálů… ukazuje na možné špatné návyky ve stravování, nedostatek pohybu či naopak odpočinku, dále upozorňuje na stres a nedostatek klidu
 • může také znamenat, že více sloužíme druhým na úkor sebe – tj. zapomínáme na sebe, máme nedostatek odpočinku/času na sebe. Výzva k tomu, abychom odpočívali a udělali si více času na sebe

Negativní/špinavá oranžová:

 • představuje zablokovanou energii, která představuje nástup nemoci, poškození orgánů, případné ochrnutí, atd.

pattern-556113__340

ŽLUTÁ a ZLATÁ

ŽLUTÁ:

JASNĚ ŽLUTÁ představuje pozitivní „energii“, konkrétně může znamenat:

– radost, živost, optimismus, štěstí, pohodu, blahobyt, nadějné vyhlídky do budoucna;
– pocit lehkosti, uvolnění, zklidnění nervového systému, změnu vědomí, větší vnímavost;
– intenzivní emoce, hluboký vnitřní život, nezávislost;
– extrovertnost, pronikavý intelekt, jasnou mysl, intuici, vytušení nebezpečí;
– aktivní řešení konfliktů, snahu překonat potíže, překonání zbabělosti a strachu, otevření 3. čakry.

Záře/slunce/svícení: představuje moudrost, která vyzařuje navenek; životodárné vlivy, vřelý postoj, náš život v plném proudu.

Sluncem ozářená krajina/žlutá pole: pocity spokojenosti, úspěšnosti, bohatství (ducha).

Žluté oblečení: nejniternější moudrost, která z nás vyzařuje navenek.

Žluté růže: poklidné přátelství či láska (nevede k partnerství).

flowers-953768__180

Proces žloutnutí: tj. proces stárnutí… vyčerpanost, opotřebovanost, nestabilita, úpadek, rozklad (smrt).

KRÉMOVÁ/SVĚTLE ŽLUTÁ: pocity uvolněnosti, lehkosti, bezstarostnosti, klidu, přátelství.

ŽLUTOORANŽOVÁ:  pocity a myšlenky plné energie; pocity vřelosti vůči ostatním lidem.

ŽLUTOZELENÁ: může souviset se lží, podvodem, klamáním, dokonce i nemocí.

ŠPINAVÁ ŽLUTÁ představuje negativní „energii“, konkrétně může znamenat:

– zmatek, zbabělost, deprimovanost, izolovanost, odmítání odpovědnosti za svůj život;
– chamtivost, majetnictví, upřednostnění materiálního života, člověk je ovcí v davu;
– nespokojenost se sebou, ponížení, neustálé stěžování si na nespravedlnost a staré křivdy;
– závislost, spoléhání se na druhé, rozmazlenost, touha po lásce (neboť se jí nedostává);
– žárlivost, možná se chystá zrada/nevěra, „jedovatost“, extrémní ostražitost;
– nemoc (i dosud neprojevenou), toxiny v těle, varování (že něco není v pořádku);
– možné směřování od nenávisti až k sebezničení.

ZLATÁ:

Představuje naši velkou hodnotu a naše „vzácné“ schopnosti, vzácné kvality, nepošpiněnost.

gold-1013618__180

Znamená také zklidnění, harmonii a vnitřní klid; uzdravení, obnovu tělesných orgánů, trávicí soustavy a je známkou toho, že bylo odstraněno vše nestabilní a omezující.

BÍLÁ

 • Nejběžnějším významem je čistota, prostota, nevinnost, jasná mysl, pocity lehkosti. Jde o příznivé znamení.
 • Zářivé bílé světlo: Znamená osvícení (otevření 7. čakry); mocnou životní energii v čisté formě, která z našeho Středu vyzařuje do našeho probouzejícího se Já.
 • Bílé vlasy: Pokud nejde o strach ze stárnutí, bílé vlasy znamenají, že máme větší vhled a moudrost ohledně života a sebe samých.
 • Bílé oblečení: Představuje smysl pro celistvost a čistotu, z našeho Středu osobnosti vyzařuje hodně energie.
 • Může jít o nový počátek v daných aktivitách, vztazích, situacích…
 • Bílá v nemocnici: Může symbolizovat i pocity ohrožení, úzkost a strach z nemoci či smrti…
 • Bílý obličej: Představuje pocity, spojené s nemocí či škodlivými postoji, může naznačovat i strach.
 • Bílá zvířata: Představují nutkání a sexualitu, s nimiž jsme byli dříve v konfliktu (úzkost), ale nyní se nám podařilo je přijmout a integrovat do běžného života, takže se staly dostupnou a kreativní energií.
 • Bílý králík: Buď představuje naši zranitelnost/závislost, péči, starostlivost, srdečnost, vřelost, lásku (spojitost s domácím mazlíčkem), nebo vstup do vnitřních pocitů a světa, ležícího pod povrchem každodenní reality (bílý králík z Alenky v říši divů).
 • Bílý kůň: a) je znamením jistého „tušení/předzvěsti smrti“, může však jít jen o jakési připomenutí konce života. b) základní instinkty/energii jsme transformovali, přijali do života, a jsme tak schopni větší kreativity.
 • Jezdec na bílém koni: Může být jakýmsi „poslem/zvěstovatelem smrti/konce“, jakoby nám připomínal téma smrti a naši „konečnost“ v tomto životě…

animal-580375__340

 • Bílá barva má také spojitost se smrtí a truchlením (takto je bílá barva vnímána ve východních kulturách); znamená „rozklad“, výzvu k „rozložení, rozkladu“.

 

 

BARVY – obecně

Přestože sníme barevně, vnímáme barvy ve snu jen tehdy, pokud jde o důležitou informaci pro naše vědomí.  Pokud vidíme ve snu něco barevně, je to většinou tak nápadné, že to ihned zaujme naši pozornost a my si to snadno zapamatujeme.

Barevnost se může projevit v různých odstínech a intenzitě. Obecně platí, že „ušpiněný“ odstín znamená jistou blokaci, poškození, případně nemoc, negaci, atd. Každou barvu je třeba „zkoumat“ zvlášť, přičemž je třeba vzít v potaz odstín a intenzitu. Také je třeba zauvažovat nad naším vlastním stanoviskem, jaké k dané barvě zaujímáme. Jiný význam bude barva mít, když ji nesnášíme, a o něco jiný význam, když ji v běžném životě preferujeme.

Jaký význam barvy ve snu mají?

Barvy ve snu představují naše emoce a pocity. Pokud ve snu vidíme něco barevně,  je to důležitá informace pro naše vědomí. Každá barva má svůj vlastní význam.

Obecně se dá říci, že barvy souvisejí s našimi psychickými prožitky, zřetelně vypovídají o tom, co se děje v našem nitru. Vypovídají o psychických vztazích, vazbách, různých úrovních podvědomí, atd. Jakákoliv barevnost se nám ukáže ve snu, má to vždy svůj konkrétní důvod.

Také je nutno vzít v úvahu, na jakém objektu se barva projeví – zda jde o barevný předmět, oblečení, barevnost v přírodě, atd. Potom je třeba propojit význam objektu s významem barvy.

barvy-1

Během výkladu snu se můžeme prvně ptát – „Proč právě tato věc má tuto barvu? Co mi tím sen chtěl naznačit?“ Poté se můžeme pustit do interpretace: tzn. „zkoumat“ význam daného objektu i barvy, a nakonec „smísit“ oba významy dohromady.

Alchymistický proces proměny

K zajímavému zjištění došel slavný švýcarský psycholog C. G. Jung. Prokázal, že v alchymistických procesech, souvisejících s individuačním procesem (tj. sebepoznání), mají barvy velmi důležitý význam. Na základě alchymistických spisů je zřejmé, že v procesu individuace dochází k transformaci osobnosti, a že je možné tuto změnu zároveň vysledovat v přeměně barev. Proces směřuje od barvy černé (tzv. primární látka NIGREDO) k barvě bílé (tzv. ALBEDO), pak žluté (CITRINITAS) a v konečné fázi k červené (RUBEDO).

barvy-2

Ptáte se, jak to souvisí se sny? Během individuačního procesu skutečně občas přicházejí sny, v nichž je jednoznačně „ukázáno“, že v nitru osobnosti, dochází k jisté proměně. Většinou ještě v souvislosti s ohněm, kdy je ve snu např. jasně ukázána proměna černé barvy na bílou. (K tomu dochází tehdy, pokud se člověk dostává na další „úroveň“ ve svém individuačním vývoji.)

Barvy a stav organismu

Na závěr obecného povídání o barvách ještě zmíním zajímavé souvislosti. Vědecky je prokázáno, že barvy bezprostředně ovlivňují činnost vegetativní nervové soustavy. Takže když někdo preferuje určitou barvu (pokud nejde o výběr barev na základě módních doporučení, apod.), odráží to psychofyzický stav jeho organismu. Do jak velké míry si člověk jistou barvu oblíbil či znechutil, vypovídá o jeho zvláštních osobnostních rysech. Na esoterické úrovni barvy naznačují, kde je energie silně aktivována či naopak blokována. Lze tak zjistit nerovnováhu jednotlivých čaker.