Archiv rubriky: JAK PRACOVAT SE SNY

Část 3. – Symboly: Jak se v nich vyznat

Pokud se zabýváte výkladem snů déle, jistě jste přišli na to, že klíčem k pochopení jsou různé symboly. Nejde jen o jednoduché a jednoznačné symboly, ale leckdy i o daleko hlubší symboliku s mnohovrstevnatými významy.

 Stejně jako se svou různorodostí a složitostí liší věci a lidé kolem nás, stejně tak se liší i symboly. Jednoduché věci lze snadno pochopit, složitější daleko hůře. To stejné platí i pro symboliku. Na té nejjednodušší úrovni si vystačíme se svými vlastními znalostmi, na hlubší rovině potřebujeme dobrou psychologickou literaturu s výkladem symbolů, a pokud chceme pochopit ještě hlubší úroveň, potřebujeme znát archetypy (animus, anima, stín, maska, atd.) a mytologii. Je třeba stát se tak trochu psychologem.

Jak si poradit se symboly?

Pro někoho může být zajímavé vytvářet si kartotéku symbolů, a dost možná je to i nejlepší řešení. Je to však záležitost časově dosti náročná. Zkrátka je nutné vybudovat si přístup ke kvalitní psychologické literatuře, kde je symbolika dobře vysvětlena.

wheel-1364437__180

Na těchto webových stránkách (v menu pod názvem SYMBOLY) rovněž naleznete výklady jednotlivých symbolů. Jsou přidávány postupně, tak nás navštěvujte pravidelně. Symboly, které jsou zde uvedeny, by nicméně měly stačit k pochopení a výkladům základních typů snů.

Nejdůležitější je nicméně praxe, spočívající v technice výkladu i základní orientaci symbolů. Je důležité naučit se vyhledávat symboly, vědět, kde jaký symbol najít a umět s ním dál pracovat (tak, jak je popsáno v menu v sekci Jak pracovat se sny → Jak vykládat sny.) S přibývající praxí vám bude vše jasnější.

Hloubku snů lehce zjistíte podle úrovně symbolů, které se ve snu vyskytnou. Pokud se vám zdá o známých lidech, o škole, o vaší práci a rodině, jde pravděpodobně o nějaký „čistící sen“, kdy vás podvědomí zbavuje jakési psychické zátěže z běžného života. Pokud se vám však zdá např. o neznámých místnostech v domě, moři, jezeře, hoře, jde o hlubší psychické obrazy ve vašem nitru. Zvířata zase představují instinkty a upozorňují nás na zanedbávání určitých citů. Barvy poukazují na psychické prožitky a vypovídají o tom, co se v našem nitru děje. Každý symbol ve snu něco znamená, ať už je to jen naše skrytá představa o něčem/někom, či nějaký aspekt z nejhlubších vrstev naší psychiky.

Část 2. – Technika výkladu snů neboli jak na to

Naučíme se jednoduchou techniku, která vám pomůže dobrat se základního významu snů. Tuto metodu si lze navíc velice jednoduše zapamatovat. Výklad symbolů se opírá především o jungovskou interpretaci symbolů.

Vyzkoušela jsem různé techniky výkladů snů, o kterých jsem se kdy dočetla (např. 10-bodový postup Jany Heffernanové nebo technika „prázdné židle“, atd.), až jsem nakonec během let vypracovala jednoduchý postup, který mi vyhovuje nejlépe. Jde o účinnou techniku, spočívající ve 3 krocích.

Krok č. 1 – SEZNAM SYMBOLŮ:

Pročtěte si znovu záznam snu a podtrhávejte si jednotlivá podstatná jména (tj. věci, lidi, oblečení, budovy, dopravní prostředky, zvířata, atd.), barvy, tvary, číslovky a nápadné činnosti (tj. koupat se, jet autem, jet vlakem, atd.). Většinou se v každém snu bude jednat o pár slov – např.: dům, neznámí lidé, bazén, had. Za čas sami rozlišíte, která slova jsou důležitá, a máte je podtrhat.

Až budete hotovi, vypište si všechna tato slova pod sebe (pod snový zápis), takže vám vznikne kratší či delší seznam.

    Ukázka (sen z r. 2014, začátek):

   Jsem venku… kráčím rychle, padá na mě déšť, ale není to     voda, ale pískové malé hrudky, něco jako „pískový déšť“, rychle procházím, neboť je to docela tvrdé, jak to na mě dopadá. Dojdu k nějaké „nákupní“ (?) věžovité stavbě

Krok č. 2 – INTERPRETACE SYMBOLŮ:

Ke všem těmto slovům ve vašem seznamu si připište jejich skutečný, „pravý“ význam. Takto „rozkódujete“ všechny důležité symboly z vašeho snu. Toto je zřejmě nejtěžší část výkladu, neboť potřebujete znát hlubší, psychologické významy symbolů. Některé symboly najdete na těchto webových stránkách (přidávám je postupně), jiné si budete muset dohledat.

V každém případě můžete vyhodit laciné snáře – ty opravdu potřebovat nebudeme. Jeden z nejlepších soupisů s hlubšími významy symbolů naleznete v knize od Ernsta Aeppliho s názvem Psychologie snu. V současnosti naleznete mnohé dílčí informace v různých knihách (či na webových stránek), je však třeba neustále symboly dohledávat v různých pramenech.

Vyhledejte si daný symbol, přečtěte si vše, co je o něm napsáno, a vypište si jen pár slov, která vám nejlépe „sedí“ (ve vztahu k vašemu konkrétnímu snu). Řiďte se svou intuicí. Musíte počítat s tím, že vám bude chvíli trvat, než se zorientujete v interpretaci symbolů i v jejich vyhledávání. Někdy se také může stát, že vás rovnou napadne, co pro vás daný symbol znamená, jindy se může stát, že význam symbolu nebude nikde uveden. Nevadí, nechte to tak být. Možná, že na to časem přijdete.

     Ukázka:

     déšť – přichází seshora, tj. výraz ducha, obnova ducha
     žlutý písek – živost, intuice, světlo, harmonie
     věž – jednota, rovnováha principů, rovnováha protikladů

desert-790640__180

Krok č. 3 – VÝKLAD SNU:

V této konečně fázi si budete svůj sen znovu přepisovat – jen s tím rozdílem, že symboly nahradíte jejich „skutečnými/hlubšími“ významy. Doslova to znamená, že si začnete znovu číst svůj sen, přepisovat jej – ve zkrácené podobě (můžete věty zkracovat) – a podtrhané výrazy nahrazovat jejich skutečnými významy dle vašeho seznamu (většinou stačí 2-3 slova). Budete potřebovat jen ten zásadní význam, který odpovídá obsahu vašeho snu.

Zkrátka symboly nahradíte jejich „pravými“ významy. Vnímejte přitom i své pocity, jak vám významy symbolů „sedí“. Tímto „přepisováním“ začne pravý význam snu vystupovat do popředí a vy tak budete moci svůj sen interpretovat na hlubší rovině.

Už při samotném přepisování vás bude napadat, co vlastně sen znamená, jakou informaci vám přináší. Vše začne dávat smysl a vy sami poznáte, co vám sen říká. Někdy bude tato druhá verze snu kratší, někdy mnohem delší. Někdy hned poznáte skrytý význam snu, jindy vám to bude trvat déle. Vše je jen otázkou praxe.

     Ukázka:

     Jdu rychle (svou cestou vývoje/individuace), padá na mě (dostává se mi) obnova ducha ve formě harmonie, živosti, intuice… rychle procházím svou životní cestou (trochu tvrdší dopad), až dojdu k principu „jednoty/rovnováhy“…

Část 1. – Jak začít s výkladem snů

„Sen je otvor, kterým ve vzácných chvílích nahlédneš do obsahu své duše.“
– Otto František Babler

 Poté, co zvládnete různé techniky a začnete si pamatovat stále více snů, zřejmě vám to nedá a začnete si své sny zapisovat. Některé sny jsou tak zajímavé, že nejde si je nezapsat… Jistě vám začne vrtat hlavou, co vaše sny znamenají, jak je vykládat. Jak na to se dozvíte v této sekci.

 Sny nám občas sdělují mnoho cenných informací, ale je třeba se naučit jejich „jazyku“. Zdánlivě sny vypadají nelogicky, ale pokud se naučíte „rozkódovat“ jejich řeč, budete ohromeni variabilitou poznatků – ať už cenných informací, rad a zjištění nebo vhledů do budoucnosti či dávné minulosti.

Zapisuji si své sny už hezkou řádku let. Když jsem začínala, literatury na toto téma bylo poskrovnu, takže jsem snům rozuměla minimálně, jen máloco se mi podařilo, alespoň na základní úrovni, rozluštit. Pokud se mi to však podařilo, bylo to jako najít poklad – pochopit něco v sobě nebo něco ze života.

office-stuff-1574661__180

Takže, přátele, jak na to? Nejprve je třeba naučit se sny pravidelně zapisovat a vědět, co vše je z hlediska výkladu důležité. V dalších částech si potom vysvětlíme, jak sen vyložit.

Zapisování snů

Nejprve je třeba vyhradit si čas a každý sen si skutečně zapsat. Prozatím ještě nevíte, jaký druh snu je z hlediska výkladu důležitý, a který naopak nemá tak velkou vypovídací hodnotu, proto je lepší zapisovat si všechny sny.

Někdy si ráno pamatujeme jen útržek snu, a myslíme si, že to ani nestojí za zapsání. Mám však zkušenost, že když si zapíšu i tento krátký útržek, někdy se mi stane, že se mi během psaní začnou v hlavě vynořovat další a další detaily, až zachytím velkou část snu. (Např. sen ze 7.8.2014: Pamatovala jsem si jen krátký útržek. Věděla jsem jen to, že bloudím po Praze tramvajemi. Když jsem zasedla ke stolu a začala si útržek zapisovat – přičemž jsem se nijak nesnažila vybavit si něco dalšího – při psaní se mi NÁHLE vybavil celý děj snu, kdy jsem byla v přístavu s mostem, atd.)

Zapište si sen se všemi (byť na první pohled zbytečnými) podrobnostmi a detaily. Zapisujte si i náladu či pocity, které jste pociťovali, prostředí, ve kterém jste se nacházeli, číslovky, barvy, lidi, oblečení, zkrátka vše, co si vybavíte. Popište vše, co nejobjektivněji můžete. Ve snu jsou určité věci zdůrazněné (např. určitý počet nebo nějaká barva či pocit), vše si zapište. Zatím v této zapisovací fázi si nic nevykládejte, nic si nepředstavujte, jen poctivě zapisujte. Buďte jako malíř, který neinterpretuje, ale maluje podle skutečnosti to, co vidí. Pokud si některou informací nejste jistí, připište tam slůvko „možná“ nebo si dejte za uvedený výraz otazník „(?)“.

Ideální je pořídit si na zápisy snů speciální sešit či speciální složku v počítači. Určitě je vhodné vymyslet ke každému snu krátký nadpis (to, co nejlépe sen charakterizuje) a opatřit každý zápis datem.

V 2. části této sekce se podíváme na techniku výkladu.

Část 3. – (Ranní) technika „lana“

Často se může stát, že v noci sen zaspíme a ráno se probudíme s takovým zvláštním pocitem, že se nám něco zdálo – ale nevíme co! Není to zrovna příjemné. Jednou mě napadla technika, jak si ráno vzpomenout na již „ztracený“ sen. Nazvala jsem ji technikou „lana“.

Je ráno, vy se probudíte a trápí vás, že si nemůžete vzpomenout na sen, který se vám v noci zdál. Můžete přitom ležet či sedět na posteli, je potřeba vyzkoušet, co vám bude vyhovovat. Ještě v rozespalém stavu si představte, že máte uprostřed hlavy (uvnitř v hlavě) studnu. Dále si představujte, že do té studny hodíte (tj. seshora nad hlavou) lano, které nemá konec. Pak si jen vizualizujte, že máte ruce na vršku hlavy a taháte a taháte za lano a vytahujete sen, který je někde hluboko… stále jen vytahujete nahoru lano… Dejte tomu pár minut a nechte to být.

mooring-rope-238925__180

Pokud sen „nevyskočí“ ihned, nevadí. Běžte si po svých obvyklých činnostech a nechte to být, na sen už nemyslete. Zpravidla se stává, že sen po chvíli (během dne) najednou „vyskočí“ a vybaví se vám nečekaně v plném rozsahu (nebo alespoň útržkovitě). Pak už jen stačí sen (i se všemi detaily) zaznamenat – jak na to se dozvíte v další sekci „Jak vykládat sny“.

Část 2. – (Noční) technika „jednoho slova“

Jednoduchá technika, která se hodí tehdy, když se v noci probudíte a sen si dobře pamatujete. Buď jste schopni rozsvítit a sen si alespoň v útržcích zapsat, anebo nejste prostě schopni otevřít oko a jakkoliv si něco zaznamenat. Pro tyto situace se hodí „technika jednoho slova“.

V noci, dokud máte sen v živé paměti, si zapamatujte jedno výrazné slovo, které charakterizuje celý sen, např. slovo „papoušek“ nebo „moře“, atd. Zaměřte se na to, co je ve snu velmi nápadné, a to si zapamatujte. Toto slovo si říkejte pořád dokola, dokud znovu neusnete. Ráno po probuzení stačí jen trochu potrápit mozkové závity a vzpomenout si na toto slovo. Většinou se to podaří celkem rychle. S tímto slovem se vám vybaví celý sen – nebo alespoň základní osnova snu, což často postačí k výkladu a pochopení snu.

deep-thought-1296377__180

Někdy se může stát, že si na to jedno slovo ne a ne vzpomenout. Potom je nejlepší nechat tomu volný průběh a nezřídka se stane, že se vám slovo vybaví v průběhu dne. Většinou se to stane nečekaně, jakoby z ničeho nic slovo (a s tím i celý sen) „vyskočí“.

Část 1. – Pamatování snů: Jak začít?

„Sen je sklad zatoulaných věcí.“
– Ramón Gómez De La Serna

Každý, kdo se rozhodne zabývat se svými sny důkladněji, se hned na počátku setká s prvotním problémem –  jak si sny lépe zapamatovat. Dobrou zprávou je, že se to dá (do jisté míry) naučit. V této sekci si vysvětlíme, jak na to.

Začnu svou vlastní zkušeností. Když jsem se poprvé v roce 1989 začala zabývat svými sny, neexistovala na toto téma prakticky žádná literatura. Takže jsem se nejprve začala potýkat s problémem lepšího zapamatování snů. Často se mi stávalo, že jsem sen hned po probuzení věděla, ale než jsem si došla pro sešit, zapomněla jsem ho. Nebo jsem se v noci vzbudila s tím, že si sen výborně pamatuji, a ráno si jej zapíšu. Samozřejmě ráno ani ťuk, po snu ani památky. Postupně jsem zkoušela různé techniky, až se mi dařilo bez větších problémů zapsat si denně 6 -7 snů. To bylo v období, kdy jsem se na sny skutečně aktivně zaměřovala.

Nezapomenu na první odezvu, když jsem začala brát sny vážně a začalo se mi dařit si jich více zapamatovat. V té době se mi zdál (iniciační) sen o zamrzlých lidech, kteří začali roztávat. Šlo o moje „zamrzlé“ schopnosti v souvislosti s chápáním snů. Od té doby si je zapisuji všechny.

Je fakt, že si naše psychika velmi „cení“ toho, když se sny aktivně zabýváme. Čím více jim věnujeme pozornost (zapisujeme je, umíme si je vyložit, snažíme se je pochopit, vážíme si jich), tím více se to odráží na jejich kvantitě a kvalitě. Mám dokonce pocit, že sny se nám odměňují tím, že jich prosakuje do našeho vědomí víc, jsou barvitější, hlubší a odkrývají více moudrosti.

sleep-1209288__180

Jak tedy začít? Nejprve je důležité naše rozhodnutí začít se sny aktivněji zabývat. Poté je třeba vypracovat si určité techniky na lepší zapamatování snů:

Zapisování snů

Jako první věc rozhodně doporučuji dát si k posteli sešit a lampičku (nebo baterku). Kdykoliv se v noci vzbudíte a sen máte ještě v živé paměti, rozhodně si do sešitu zapište alespoň pár poznámek. Ráno si napište sen celý – zapisujte vše, i drobné útržky. (V jaké formě a jak přesně sny zapisovat se dozvíte v sekci „Jak vykládat sny“.)

Technika afirmace

Dále existují různé techniky, které zde budu uvádět postupně. Asi nejjednodušší je začít s afirmacemi. Možná jste se s tím už také setkali – např. jste si těsně před spaním řekli, že se probudíte v půl osmé. Ráno se skutečně probudíte (bez budíku) v daný čas. Nebo si před spaním řeknete: „Až se ráno vzbudím, budu mít spoustu energie a budu svěží.“ A ejhle, ráno to tak skutečně je. Této techniky se dá využít i k zapamatování snů. Co tedy zkusit afirmaci: „Až se ráno probudím, budu si pamatovat, co se mi zdálo.“ Chce to jen experimentovat. Důležité je opakovat si afirmace (kterým vnitřně věříme, souzníme s nimi) nějakou dobu před usnutím.