Archiv rubriky: SYMBOLY

ČERVENÁ

 • barva života, symbol věčně se obnovujícího života, cesta moudrosti, cesta ženy
 • silné emoce a city – vášeň, láska, chtíč, také zlost, síla, útočnost… Snící má nedostatek citu, lásky, červená ve snu to doplňuje…
 • představuje energii 1. čakry, snícímu chybí energie a potřebuje se energeticky dobít (aktivní barva). Pohyb vpřed, potřeba tvoření, zapálení pro věc, elán a nadšení.

balloon-2070656__340

VÝRAZNĚ ZÁŘÍ ČERVENÁ: tzn. že psýcha je připravena k akci, odevzdanost či ohrožení, též utrpení (hlavně city ve vztazích), vášeň

JASNĚ ČERVENÁ (OBLEČENÍ): vášeň a láska těch osob, které mají toto oblečení na sobě

MÍRNĚJŠÍ ČERVENÁ (OBLEČENÍ): láska, srdce, milosrdenství…

Růžová

 • znamená radost z fyzického pohybu, uvolnění, nadšení ze svého výkonu, zdraví těla…

Kombinace s červenou

KOMBINACE ČERVENÁ + BÍLÁ: vyjadřuje ženský kult („krev a mléko“)

KOMBINACE ČERVENÁ + MODRÁ: vyjadřuje dvojici protikladů

Špinavá červená (zčernalá)

 znamená nenávist, vztek, povyšování se, nepochopení, též opovrhování sebou, neschopnost bránit se manipulaci, nedávání lásky sám sobě. Též může znamenat pokus o sebevraždu, omezování svobody, upírání lásky. Také útoky od jiných lidí (v minulosti, přítomnosti, budoucnosti).

china-red-1006697__340

POROD DÍTĚTE

Jako u každého symbolu, i zde se promítá více významových rovin. Záleží na dalších okolnostech a detailech, které se objeví ve snu. Jen na základě celkového obsahu snu (a také životních událostí snícího, co právě prožívá, atd.) je možné rozhodnout, který význam je obsažen ve snu. Níže uvedené body jsou tedy spíše orientační, je třeba vybírat na základě celkového pochopení snu. Navíc se tato symbolika dotýká velmi jemných pochodů v nitru, které nejsou na první pohled tak patrné.

baby-1531059__340

 • SNÍCÍ RODÍ:

– v životě „snícího“ se „rodí“ nový aspekt – něco, co předtím v životě neznal, se mu objeví v životě, s velkou šíří možností… Něco v životě „snícího“ poroste (poměrně rychle), takže to bude v životě patrné. Je to něco jako zrození nového a šťastnějšího JÁ. Postupně se budou v životě objevovat nové schopnosti. Je také důležité si všímat, kam bude v reálném životě směřovat pozornost „snícího“ (co nově upoutá pozornost, co nového nás zaujme a ohromí, atd.)

 • OBTÍŽE SPOJENÉ S PORODEM:

– může znamenat naše pocity osamocenosti a zranitelnosti v současné době. Příčinou je, že se máme vyrovnat se svou vlastní existencí (možná jsme nebyli chtěni, nechtěli jsme se narodit, atd.).

– může též znamenat náš současný strach ze smrti.

 • RODIT V BOLESTECH:

– s největší pravděpodobností to představuje tvůrčí proces v nás samých, kdy se doslova v bolestech „rodí“ naše nové (zralejší) JÁ – a to je většinou bitva. To NOVÉ v našem životě se někdy rodí v bolestech.

 • RODIT Z ÚST:

– představuje způsob, jak umožnit „vyšším životním silám“, aby se v nás zrodilo něco nového… zároveň poděkování životu, že v nás nechává zrodit něco nového.

 • OPAKUJÍCI SE SNY O PORODU:

– může jít o naši vnitřní (biologickou) potřebu mít dítě

– může znamenat, že jsme velmi tvůrčí osobnost, a neustále se v nás „RODÍ“ nové ideje, myšlenky, nápady, atd.

 • ZROZENÍ DÍTĚTE:

– vidíme-li zrození, může to znamenat, že jsme svědky nějakého nového začátku a přeměny… kdy se v nás, v našem nitru, rodí nějaký nový aspekt bytí… Tzn. začátek nového způsobu života – ať už ve formě nějakého nového postoje, přístupu, naší nové schopnosti, či nápadu na nový projekt… Zároveň zaniká to staré (což může vyvolávat pocit bolesti).

– také může představovat novou fázi zralosti, nový stupeň růstu (individuační, tedy sebepoznávací proces). Jde tedy o velké změny v životě, které probíhají po dlouhou dobu.

– může jít o „nezpracované“ bolestivé vzpomínky na vlastní zrození (traumata).

 • CHLUBIT SE NAROZENÍM DÍTĚTE:

– může znamenat, že máme potíže se zodpovědným rodičovstvím, je na nás se s tím vypořádat a být zodpovědnější rodič, zaměřit se na důležité věci, atd.

baby-1538342__340

 • PORODIT ZÁŘIVÉ/ZÁZRAČNÉ DÍTĚ:

– zrodí se v nás to, co je v nás nejlepší. (V reálném životě se zabýváme hlubšími záležitostmi, což má vliv i na procesy v našem nitru.) Z nejhlubších psychických zdrojů v nás se zrodí něco nového, počátek budoucí zralosti. „Božské“ dítě má mimořádný význam.

 • ZROZENÉ DÍTĚ:

– představuje zrození „nového života“ v nás… nově zrozenou celistvost v našem nitru. Dítě představuje naše nové nadání, nové možnosti, nový přístup k životu (něco vidíme jinak). Obsahuje hodně energie, které tím „zrozením“ získáme. Něco nového v nás poroste… nadějné vyhlídky do budoucna.

– rodí se v nás vnitřní zralost, větší oduševnělost, zralejší osobnost

– může též znamenat, že zde existuje možnost, že se v nás může zrodit něco nového.

 

TŘI

 • mocné, posvátné, též nebezpečné číslo
 • představuje trojjedinost mysli/těla/ducha
 • též znamená tvořivé schopnosti; nitro nás nabádá, abychom dali prostor představivosti, intuici, inspiraci a tvořivosti.
 • symbolizuje řešení, nový pohyb/posun vpřed, vůli a ideje, cosi bojovného a mužského (budoucnost vzniká působením dvou), rodí se něco nového, vždy se začne něco dít, život začne nabírat určitý směr (dobrý či zlý)

ducks-691058__340

 • trojice symbolů (3 sudičky/králové/sestry/bratři/zvířata, atd., 3x zavolání, 3x opakování děje, na hodinách je 14:45, 14:50, atd.) ohlašuje něco nového v životě. Jde o naléhavé pokusy našeho nitra (vyššího Já) sdělit nějakou informaci našemu bdělému vědomí. Trojici symbolů máme vždy věnovat zvýšenou pozornost!

DVĚ

 • znamená dvojakost, polaritu, odloučenost, dualitu, též vyrovnanost a statický stav
 • symbolizuje protiklady (muž/žena, světlo/tma, dobro/zlo), které se střídají (vzestupy/pády). Protikladné symboly jsou např. 2 bratři, 2 sestry, 2 domy, 2 vchody, nahoře/dole, atd. Tyto protiklady představují dvě životní síly – vědomí a nevědomí. Jsou-li tyto dvě životní síly v rovnováze, převažuje statický stav.

swans-1299971__340

 • znamená také partnerství a protějšek. Když se ve snu objeví v nějaké formě „dvojka“, může to znamenat informaci o současném partnerském vztahu nebo nějakém cíli, který jsme si stanovili.
 • může též představovat pocity viny a studu… to, že se nepovažujeme za dost dobré a posuzujeme sebe i druhé lidi. Může jít i o potřebu trestat a být trestán.

JEDNA

 • představuje původní jednotu, něco jednoduchého, prostého, pevného
 • prezentuje počátek, výchozí situaci, první stupeň, počáteční fázi něčeho
 • jsme na „cestě“ za dosažením cílů (všech dobrých cílů)
 • na úrovni osobnosti symbolizuje vůdce, průkopníka, vůdčí osobnost, moc, autoritu

number-1181248__340

NULA

 • představuje naše podvědomí…
 • též symbolizuje absolutno a veškerý potenciál (všechno a nic)

nula

ČÍSLA – OBECNĚ

 • Jsou velmi důležitá, neboť ve snu nám důrazně naznačují to, co nejsme schopni vědomě zaznamenat v bdělém stavu.
 • Nejdůležitější jsou ČÍSLA 1-12. Symbolizují celistvou osobnost, každé z čísel představuje nějaký výrazný aspekt celistvé osobnosti.

cisla2

 • SUDÁ čísla jsou obecně považována za ženská čísla (především číslo 2)
 • LICHÁ čísla jsou obecně považována za mužská čísla (především číslo 3)

ORANŽOVÁ

 • představuje harmonii, soulad, mír, laskavost/lásku, pulzující energii
 • omlazující energie, má moc posilovat obranyschopnost těla a odolnost vůči okolí

orange-15046__340

 • upozorňuje na důležitost zdraví, přísun vitamínů/minerálů… ukazuje na možné špatné návyky ve stravování, nedostatek pohybu či naopak odpočinku, dále upozorňuje na stres a nedostatek klidu
 • může také znamenat, že více sloužíme druhým na úkor sebe – tj. zapomínáme na sebe, máme nedostatek odpočinku/času na sebe. Výzva k tomu, abychom odpočívali a udělali si více času na sebe

Negativní/špinavá oranžová:

 • představuje zablokovanou energii, která představuje nástup nemoci, poškození orgánů, případné ochrnutí, atd.

pattern-556113__340

ŽLUTÁ a ZLATÁ

ŽLUTÁ:

JASNĚ ŽLUTÁ představuje pozitivní „energii“, konkrétně může znamenat:

– radost, živost, optimismus, štěstí, pohodu, blahobyt, nadějné vyhlídky do budoucna;
– pocit lehkosti, uvolnění, zklidnění nervového systému, změnu vědomí, větší vnímavost;
– intenzivní emoce, hluboký vnitřní život, nezávislost;
– extrovertnost, pronikavý intelekt, jasnou mysl, intuici, vytušení nebezpečí;
– aktivní řešení konfliktů, snahu překonat potíže, překonání zbabělosti a strachu, otevření 3. čakry.

Záře/slunce/svícení: představuje moudrost, která vyzařuje navenek; životodárné vlivy, vřelý postoj, náš život v plném proudu.

Sluncem ozářená krajina/žlutá pole: pocity spokojenosti, úspěšnosti, bohatství (ducha).

Žluté oblečení: nejniternější moudrost, která z nás vyzařuje navenek.

Žluté růže: poklidné přátelství či láska (nevede k partnerství).

flowers-953768__180

Proces žloutnutí: tj. proces stárnutí… vyčerpanost, opotřebovanost, nestabilita, úpadek, rozklad (smrt).

KRÉMOVÁ/SVĚTLE ŽLUTÁ: pocity uvolněnosti, lehkosti, bezstarostnosti, klidu, přátelství.

ŽLUTOORANŽOVÁ:  pocity a myšlenky plné energie; pocity vřelosti vůči ostatním lidem.

ŽLUTOZELENÁ: může souviset se lží, podvodem, klamáním, dokonce i nemocí.

ŠPINAVÁ ŽLUTÁ představuje negativní „energii“, konkrétně může znamenat:

– zmatek, zbabělost, deprimovanost, izolovanost, odmítání odpovědnosti za svůj život;
– chamtivost, majetnictví, upřednostnění materiálního života, člověk je ovcí v davu;
– nespokojenost se sebou, ponížení, neustálé stěžování si na nespravedlnost a staré křivdy;
– závislost, spoléhání se na druhé, rozmazlenost, touha po lásce (neboť se jí nedostává);
– žárlivost, možná se chystá zrada/nevěra, „jedovatost“, extrémní ostražitost;
– nemoc (i dosud neprojevenou), toxiny v těle, varování (že něco není v pořádku);
– možné směřování od nenávisti až k sebezničení.

ZLATÁ:

Představuje naši velkou hodnotu a naše „vzácné“ schopnosti, vzácné kvality, nepošpiněnost.

gold-1013618__180

Znamená také zklidnění, harmonii a vnitřní klid; uzdravení, obnovu tělesných orgánů, trávicí soustavy a je známkou toho, že bylo odstraněno vše nestabilní a omezující.

BÍLÁ

 • Nejběžnějším významem je čistota, prostota, nevinnost, jasná mysl, pocity lehkosti. Jde o příznivé znamení.
 • Zářivé bílé světlo: Znamená osvícení (otevření 7. čakry); mocnou životní energii v čisté formě, která z našeho Středu vyzařuje do našeho probouzejícího se Já.
 • Bílé vlasy: Pokud nejde o strach ze stárnutí, bílé vlasy znamenají, že máme větší vhled a moudrost ohledně života a sebe samých.
 • Bílé oblečení: Představuje smysl pro celistvost a čistotu, z našeho Středu osobnosti vyzařuje hodně energie.
 • Může jít o nový počátek v daných aktivitách, vztazích, situacích…
 • Bílá v nemocnici: Může symbolizovat i pocity ohrožení, úzkost a strach z nemoci či smrti…
 • Bílý obličej: Představuje pocity, spojené s nemocí či škodlivými postoji, může naznačovat i strach.
 • Bílá zvířata: Představují nutkání a sexualitu, s nimiž jsme byli dříve v konfliktu (úzkost), ale nyní se nám podařilo je přijmout a integrovat do běžného života, takže se staly dostupnou a kreativní energií.
 • Bílý králík: Buď představuje naši zranitelnost/závislost, péči, starostlivost, srdečnost, vřelost, lásku (spojitost s domácím mazlíčkem), nebo vstup do vnitřních pocitů a světa, ležícího pod povrchem každodenní reality (bílý králík z Alenky v říši divů).
 • Bílý kůň: a) je znamením jistého „tušení/předzvěsti smrti“, může však jít jen o jakési připomenutí konce života. b) základní instinkty/energii jsme transformovali, přijali do života, a jsme tak schopni větší kreativity.
 • Jezdec na bílém koni: Může být jakýmsi „poslem/zvěstovatelem smrti/konce“, jakoby nám připomínal téma smrti a naši „konečnost“ v tomto životě…

animal-580375__340

 • Bílá barva má také spojitost se smrtí a truchlením (takto je bílá barva vnímána ve východních kulturách); znamená „rozklad“, výzvu k „rozložení, rozkladu“.