Archiv rubriky: MYŠLENKY L. L. HAY

Základní myšlenky filozofie L. L. Hay – I.

Následuje několik základních myšlenek, které v úvodu knihy Miluj svůj život napsala její autorka Louise L. Hay. Ta se v knize zabývá psychosomatickými příčinami nemocí a zároveň nabízí konkrétní kroky, jak tyto příčiny odstranit, včetně pozitivních afirmací. Při sestavování léčebných kroků vycházela ze své dlouholeté praxe s pacienty a z osobních zkušeností, kdy se jí usilovnou mentální prací podařilo vyléčit rakovinu.

Každý je bezvýhradně zodpovědný za všechno, co se mu v životě stane

Každá naše myšlenka vytváří naši budoucnost

Veškerá síla spočívá v současném okamžiku

Každého trápí sebenenávist a vina

Každý si ve skrytu duše myslí, že za nic nestojí

Je to pouhá myšlenka, a myšlenku lze změnit

Odpor, kritika a vina jsou nejškodlivější mentální návyky

Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život, Foto: Pixabay

Základní myšlenky filozofie L. L. Hay – II.

Několik dalších myšlenek od Louise L. Hay z úvodu knihy Miluj svůj život, které stojí za zamyšlení. Základním poselstvím autorky je, že pokud jsme skutečně ochotni mentálně na sobě pracovat a měnit se, můžeme si vyléčit téměř jakoukoli nemoc.

Zbavte se minulosti a všem odpusťte

Buďte ochotní začít mít rádi sami sebe

Klíčem k pozitivním změnám je být sami se sebou spokojení a brát se takoví, jací jsme

Všechny nemoci si v těle vytváříme sami

Zbavíte-li se odporu, můžete si vyléčit i rakovinu

Jestliže máte opravdu rádi sami sebe, všechno v životě se vám bude dařit

V nekonečnu života, kde se nacházíme, je všechno dokonalé, úplné a celistvé

Život se neustále mění

Neexistuje začátek ani konec, jen koloběh hmoty a zkušeností

Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život, Foto: Pixabay

Základní myšlenky filozofie L. L. Hay – III.

Další ze základních myšlenek filozofie Louise L. Hay:

Život nikdy neustrne na místě, protože každý jeho okamžik je nový a čerstvý

Jsme spojeni se silou, která nás stvořila a obdařila schopností vytvářet si své vlastní životní okolnosti

Radujme se z poznání, že oplýváme silou své mysli. Můžeme s ní nakládat podle své vlastní vůle

Každý okamžik života je novým začátkem na cestě z minulosti

Tento okamžik, právě teď a právě tady, je pro mě novým začátkem

Věřím v sílu mnohem mocnější, než jsem já, která mnou proudí v každém okamžiku 

Otevírám se své vnitřní moudrosti, neboť vím, že v tomto Vesmíru existuje jen jediná Inteligence. Z ní pramení všechny odpovědi, řešení, uzdravení a veškerá tvorba. Věřím v tuto sílu a Inteligenci, neboť vím, že v pravý čas, na pravém místě a ve správném pořadí mi bude odhaleno vše, co mám vědět, a dostane se mi všeho, co potřebuji.

V mém světě je všechno v pořádku

Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život

Foto: Pixabay