Archiv rubriky: AFIRMACE L. L. HAY

Afirmace: Nohy, gangréna, křečové žíly, trombóza

NOHY nás nesou životem vpřed. POTÍŽE S NOHAMA často znamenají obavy z posunu vpřed nebo odpor k pohybu vpřed určitým směrem. „Bereme nohy na ramena“, „vláčíme“ nohy za sebou, jsme „tichošlápci“, máme „dřevěné nohy“, ploché nohy, silná stehna, vlečeme s sebou všechno, co jsme v dětství nesnášeli. Nechuť něco udělat často vyvolá potíže s nohama.

PRSTY NA NOHOU představují detaily budoucnosti.

GANGRÉNA (SNĚŤ) – tj. odumírání postižených tkání, zejména na nohou – může znamenat mentální morbiditu, utápění radosti v jedovatých myšlenkách.

ŽÍLY rozvádějí radost ze života. ZÁNĚT ŽIL signalizuje především zlobu a frustraci, a také málo radosti v životě. Je rovněž určitým důsledkem toho, že člověk obviňuje ostatní za svá vlastní omezení.

KŘEČOVÉ ŽÍLY znamenají, že jsme ustrnuli v zaměstnání nebo na místě, k němuž cítíme odpor. Žíly ztrácejí schopnost rozvádět radost. Je dobré si položit otázku, zda kráčíte takovým směrem, kterým chcete.

TROMBÓZA (srážení krve v cévách) signalizuje především pocit osamělosti a strachu. Člověk zažívá dlouhodobě pocit, že za nic nestorjí, že toho nedělá dost, a/nebo že nikdy nic nezvládne.

AFIRMACE PRO NOHY:

Život je tu pro mě

AFIRMACE PRO PRSTY NA NOHOU:

Všechny detaily se vyřeší samy

AFIRMACE PRO GANGRÉNU (SNĚŤ):

Vybírám si jen harmonické myšlenky

Dovoluji, aby mnou volně proudila radost

AFIRMACE PRO ZÁNĚT ŽIL:

Dovoluji, aby mnou volně proudila radost

Jsem usmířený/á se životem

Naplňuje mě radost

Proudí mnou radost s každým úderem mého srdce

AFIRMACE PRO KŘEČOVÉ ŽÍLY:

Spočívám v pravdě

Raduji se z pohybu

Pohybuji se přirozeně a spontánně

Mám život rád/a a raduji se z každého momentu

AFIRMACE PRO TROMBÓZU:

Splývám se životem

Vesmír mě bezvýhradně podporuje

Všechno je v pořádku

Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život, Foto: Pixabay

Afirmace: Kyčle, hýždě, stehna, koleno, lýtka

KYČLE nesou tělo v dokonalé rovnováze, stimulují pohyb vpřed. POTÍŽE S KYČLI znamenají strach postupovat vpřed na základě důležitých rozhodnutí, signalizují bezcílnost.

HÝŽDĚ představují sílu. Pokud jsou hýždě ochablé, indikují ztrátu síly.

POTÍŽE SE STEHNY znamenají lpění na traumatech z dětství.

KOLENO představuje hrdost a ego. Kolena souvisejí s pružností, podobně jako krk. POTÍŽE S KOLENY znamenají tvrdohlavé ego, paličatost, hrdost, nepřizpůsobivost, strach, nepružnost, neústupnost, neschopnost přiznat si porážku. Při potížích s koleny si položte otázku, v čem jste samolibí, v čem se odmítáte přizpůsobit. Přestaňte být tvrdohlaví. Život je plynulý pohyb. Musíme být pružní, abychom se cítili dobře a pohodlně.

Při pohybu vpřed se často bojíme ohnout a ztrácíme pružnost, tuhnou nám klouby. Chceme jít kupředu, své zvyky však měnit nechceme. Proto se kolena tak dlouho hojí; působí zde naše ego. Kotník je také kloub, který se však hojí mnohem rychleji.

POTÍŽE S LÝTKY naznačují strach z budoucnosti, nechuť k pohybu.

AFIRMACE PRO KYČLE:

Radostně postupuji vpřed

Život je mi oporou i posilou

Směřuji k vyššímu dobru

Jsem v bezpečí

Raduji se z každého dne

Jsem v dokonalé rovnováze

V každém věku postupuji snadno a s radostí kupředu

AFIRMACE PRO HÝŽDĚ:

Moudře investuji svou sílu

Jsem silný/á

Cítím se bezpečně

Všechno je v pořádku

AFIRMACE PRO STEHNA:

S pochopením, vědomím a znalostmi dělám to nejlepší, co mohu

Jsem svobodný/á

AFIRMACE PRO KOLENO (POTÍŽE):

Odpouštím, toleruji, mám soucit

Bez váhání postupuji vpřed

Jsem pružný/á a přizpůsobivý/á

Snadno se přizpůsobuji

Všechno je v pořádku

AFIRMACE PRO LÝTKA:

S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku

Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život, Foto: Pixabay

Afirmace: Kotník, výron kotníku, chodidla

KOTNÍK představuje pohyblivost a nasměrování v životě.

VÝRON znamená skrytou zlobu a odpor, odmítání postupovat v životě určitým směrem.

CHODIDLA představují chápání sebe sama, života i ostatních. Souvisejí s porozuměním sobě i životu – minulému, současnému i budoucímu. POTÍŽE S CHODIDLY naznačují strach z budoucnosti, ustrnutí na místě. Mnoho starších lidí se obtížně pohybuje, jakoby s nechutí. Mívají často pocit, že už nemají kam jít. Oproti tomu je pohyb dětí naopak šťastný, taneční.

AFIRMACE PRO KOTNÍK:

Snadno se pohybuji životem kupředu

AFIRMACE PRO VÝRON:

Věřím, že život mě dovede k mému nejvyššímu dobru

Jsem usmířený/á

AFIRMACE PRO CHODIDLA:

Spočívám v pravdě

S radostí postupuji vpřed

Mám duchovní vědomí

Všemu jasně rozumím a jsem ochotný/á měnit se zároveň s časem

Jsem v bezpečí

AFIRMACE PRO POTÍŽE S CHODIDLY:

Přirozeně a s radostí postupuji kupředu

Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život, Foto: Pixabay

Afirmace: Nehody

NEHODY jsou výrazem hněvu, poukazují na prožité frustrace a pocit bezmoci. Signalizují také vzpouru proti autoritám a víru v násilí. Vzteky chceme někoho uhodit, místo toho ale sami dostaneme ránu. 

Nehody také znamenají neschopnost brát se za svá práva. Když se zlobíme sami na sebe, když se cítíme provinile nebo cítíme potřebu trestu, je „nehoda“ dokonalý způsob, jak se s něčím podobným vyrovnat.

Zdánlivě to vypadá, že k nehodám nedochází naší vinou, jako bychom byli jen bezmocnými oběťmi osudu. Díky nehodě však můžeme u ostatních hledat pozornost a sympatie. Našim zraněním je věnována péče, často je nutný klid na lůžku, někdy i nadlouho, máme přitom velké bolesti. Podle toho, kde v těle se bolesti objeví, lze určit, proč se cítíme provinile. Stupeň fyzického poškození nám dává poznat, jak krutě jsme si přáli být potrestáni, a jak dlouho má trest trvat.

Nehody nejsou náhody. Jako vše ostatní v životě si i tyto situace, byť to zní jakkoliv neuvěřitelně, vytváříme sami (svým podvědomím, mentálními programy). Neznamená to, že si řekneme „chci, aby se mi stala nehoda“, ale určité mentální návyky a programy mohou nehodu vyvolat. Jsou lidé, kteří nehody jakoby přitahují, jiní projdou životem bez jediného škrábnutí.

AFIRMACE PRO NEHODY:

Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil

Jsem usmířený/á

Zasloužím si dobro

Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život, Foto: Pixabay