Archiv rubriky: CO SNY ODHALUJÍ

Porozumění snům jako cesta sebepoznání

Sny jsou součástí našeho života, ať chceme nebo ne. To nemůže nikdo popřít. Je však pravda, že naše soudobá kultura není výkladům snů příliš nakloněná (v porovnání se starověkými civilizacemi), a že se o ně nejvíce zajímají ti, kterým se zdá hodně snů, nebo ti, kteří chápou, že sny souvisí se sebepoznáním. Nejen těm druhým je věnován tento článek.

Co nám sny odhalují?

Sny nám ukazují především to, co se odehrává v našem nitru. Co se SKUTEČNĚ odehrává v našem nitru. Často totiž vnímáme své niterné pochody zkresleně nebo spíše nevnímáme své nitro vůbec. Co se v našem nitru skutečně odehrává, je pro nás často velkou neznámou… a to doslova. Sny nám pomáhají nahlédnout „pod pokličku“, zjistit, co se děje v našem podvědomí i nevědomí, jací skutečně jsme uvnitř… Ve snech se lze např. střetnout tváří v tvář s naším „Stínem“, rozpoznat své negativní stránky či se setkat s „Animou/Animem“ a rozpoznat tak hlubší aspekty sebe samých. Skrze sny si můžeme uvědomit, jak hlubokou osobností jsme a jak málo se známe.

sleeping-89197__180

Proč se zabývat svými sny? Opravdu jsou tak důležité?

 Pokud chceme jen proplouvat životem, nezabývat se svými hlubšími niternými pochody a nesnažit se rozumět sami sobě, potom budeme vykonávat hodně věcí neuvědoměle, jakoby „klouzat po povrchu“ věcí, a sny nás v tomto případě zajímat nemusí. Pokud se však chceme zabývat sami sebou, uvědomovat si, kým opravdu jsme, snažit se poznávat, proč se nám děje to či ono, potom se sny mohou stát důležitým pomocníkem na naší cestě životem.

Pro jednotlivce, kteří jsou na cestě sebepoznání (individuace), jsou sny nesmírně důležité, neboť přinášejí informace ze „zdroje“, který přesahuje naše vědomí. „Vyšší Já“ nám skrze sny (a jejich poselství) pomáhá v lepším chápání našeho vnitřního světa i světa kolem nás, a my tak máme možnost nahlédnout do hlubin svého nitra a rozpoznat, co se v nás skutečně odehrává. Tím sny velkou měrou přispívají k našemu sebepoznání. Pro každého, kdo se vydal na cestu individuace, jsou nepostradatelným zdrojem informací, které vedou k našemu poučení a pochopení!

 Jak mohu využít sny pro sebepoznání?

Samotné sebepoznávání spočívá v tom, že budeme více rozumět sami sobě i druhým, budeme se snažit „rušit“ své negativní programy, pracovat na sebelásce a sebepřijetí, vnímat lépe své nitro.    V rámci sebepoznávacího procesu můžeme mít mj. i takové sny, které nám odkryjí situace z minulých životů, abychom lépe pochopili vztahy s těmi nejbližšími (především s rodiči). Sny nám také mohou odhalit naše slabiny, a my tak budeme mít šanci je vidět a zpracovat. Pochopíme, jaké povahové rysy u sebe zlepšit a jaké vnitřní negativní programy máme spuštěné ve svém nitru. Pod vedením (tzn. pochopením) snů budeme v důležitých životních momentech vědět, jakým směrem jít, jak se rozhodnout a jak chápat složitější vztahy a lidi ze svého okolí.

Co všechno obnáší práce se sny? Důležité je věnovat snům dostatečnou pozornost (např. existují techniky na lepší zapamatování), studovat symboliku a různé techniky interpretace a postupně si začít více důvěřovat, co se týká výkladové roviny. Naše nitro je totiž schopno „vycítit“, že jsme se snům začali skutečně věnovat, a věřte nebo ne – odráží se to na kvalitě snů!  Z vlastní zkušenosti vím, že poté, co jsem se naučila snům rozumět a vykládat je, přicházely sny s hlubší symbolikou a poselství byla mnohem, mnohem hlubší a významnější. Věnovat se snům má rozhodně velký význam, zvláště pro ty, kteří se vydali na cestu sebepoznání.

Věnovat se snům stojí sice jisté úsilí, zabírá to čas i energii, ale přesto lze celkem dobře skloubit postupnou „práci se sny“ a běžný, každodenní život. Prvním krokem je, že si skutečně uvědomíme důležitost snů; dalším krokem je, že budeme přistupovat ke snům zodpovědně – tzn. zapisovat si všechny sny, seznamovat se postupně se symboly a učit se sny vykládat. Pomalu, krůček po krůčku, v souladu s běžným životem…

Sny nám navíc pomáhají i po praktické stránce. Vzpomínám si na mnohé situace, kdy jsem nevěděla, zda je moje rozhodnutí správné (stěhování, cestování, vztahy, atd.), či jak porozumět některým lidem (především ve složitějších příbuzenských vztazích) – a sny mi na to daly přesnou, zcela konkrétní odpověď.

Sama za sebe mohu říci, že schopnosti snění patří můj nekonečný dík. Sny můžeme buď přehlížet, nebo se jich chopit a snažit se jim porozumět. Já jsem si zvolila druhou cestu a jsem za ní nesmírně vděčná.

 

 

Sny jako dynamický „psychoterapeutický“ proces

Dlouho jsem se zabývala otázkou, jaký je skutečný význam snů. Zda jde skutečně jen o to, že díky výkladům snů získáváme informace ze svého nitra a pronikáme hlouběji pod povrch. Po dobu řádky let, kdy se snům systematicky věnuji, mi to stále připadalo málo. Ano, vím, není to málo, vždyť poselství snů jsou někdy velmi hluboká, vedou k hlubším odhalením o nás i o druhých lidech, přinášejí pochopení souvislostí v životě, nahlédnutí „pod pokličku“, ale pořád jsem tušila, že je za tím ještě něco víc…

Na základě dlouholeté práce s výklady snů považuji sny nejen za pasivní zdroj informací a poznání, ale i za plnohodnotný psychoterapeutický prostředek, provádějící v nás jisté změny. Měla jsem sny, kdy jsem (přímo během snění) dostala ohromné množství energie, až jsem měla pocit, že „vyšší“ energie, proudící z hlubších rovin mě samotné, zaplavuje mé vědomí… Zažila jsem řadu velice silných, „energetizujících“ snů, kdy jsem byla po určitou dobu (v řádu hodin, až dnů) doslova „nabitá“ energií.

Především tyto zážitky mě přivedly k závěru, že sny fungují jako „regulátor“ činnosti mezi vědomím a nevědomím/vyšším Já. V mém pojetí jsou některé hlubší sny jako „tavící kotlík“, které v nás přeměňují jisté substance… jsou aktivním procesem proměny, kdy může dojít k urychlení našeho vývoje či k jisté „přeměně energií“. Jde v nich o dynamický proces, při němž dochází ke změně a něco zásadního a hlubokého se v nás děje.

 Na základě vlastních zkušeností vnímám tento „psychoterapeutický“ snový proces, při němž se něco důležitého odehrává, asi tak, jako kdybychom byli u (výborného) psychoterapeuta. Vypadá to, že jistá část naší psychiky funguje jako zkušený a úžasný terapeut, který s námi aktivně pracuje. Domnívám se, že naše nevědomí s námi vykonává tuto „psychoterapeutickou“ hru za tím účelem, aby se to „škodlivé“ v nás (ať je to cokoli – klamné postoje, bolesti, negace, bloky) rozpouštělo, přetavilo a pročistilo.

Hlubší sny

V „hlubších snech“ je do vědomí přiváděna energie z nejhlubších vrstev našeho nevědomí, především z archetypů (speciálních symbolů). Takové sny každý lehce pozná, neboť do vědomí proniká silný pocit úžasu a nádhery, po probuzení jsme zaplavení silnou energií a sen si velmi dobře pamatujeme.

mallorca-824928__180

Nevědomí (zdroj těchto snů) má své obsahy, které jsou skryté v hlubokých vrstvách psychiky, k nimž máme přístup jedině přes (hluboké) sny. V určitých životních momentech nevědomí uvolní část svého obsahu do vědomí, čímž získáváme ohromnou energii z našeho nitra.

Člověk si to ale zřejmě musí „zasloužit“ – prací na sobě, prací se sny, sebepoznáváním, atd. Vypadá to, že když snící překročí určitou úroveň – tzn. z mnoha snů toho již v životě dost pochopil – a když není nutné ve snech „řešit“ nic „povrchového“, ani nic „čistit“, potom se ve snech začne projevovat něco mnohem hlubšího. Je to z toho důvodu, že je k tomu uvolněná „kapacita“. Můžeme si představit sny jako hornický důl, kdy se nejprve fárá na povrchu, a teprve když je vše hotovo, je čas na to, jet do hlubších vrstev.

Rozsah „práce“, kterou pro nás sny dělají

Sny mají přístup do všech oblastí naší psychiky – regulují, vybírají a přeorganizovávají vše, co jsme během dne zažili a vnímali. Jsou jakoby „prostředníkem“ mezi vědomím, podvědomím a nevědomím.

Mezi nejdůležitější funkce patří:

Sny mají informativní charakter a přinášejí poznání: Informují nás o tom (svým specifickým symbolickým jazykem), co vědomě nevnímáme, co si neuvědomujeme nebo si nechceme přiznat (o sobě či o druhých). Ukazují nám naše obavy, strachy a poodhalují pravdu – dozvídáme se, jaké jsou naše vztahy s druhými ve skutečnosti, či jací jsou druzí doopravdy. Avšak musíme být při interpretaci snů velice pozorní, neboť někdy může jít jen o naše domněnky, přání a touhy. Ne vždy nám sny ukazují objektivní pravdu. To je někdy velice těžké rozlišit.

Pročišťují naši psychiku: Dělají pořádek v naší mysli – čistí mysl, když je přehlcená. To, co v sobě potlačujeme, se v našich snech probouzí k životu.

Mají schopnost uvolnit ohromné množství energie do vědomí člověka a rozehrát „psychoterapeutický“ léčebný proces.