Část 3. – Symboly: Jak se v nich vyznat

Pokud se zabýváte výkladem snů déle, jistě jste přišli na to, že klíčem k pochopení jsou různé symboly. Nejde jen o jednoduché a jednoznačné symboly, ale leckdy i o daleko hlubší symboliku s mnohovrstevnatými významy.

 Stejně jako se svou různorodostí a složitostí liší věci a lidé kolem nás, stejně tak se liší i symboly. Jednoduché věci lze snadno pochopit, složitější daleko hůře. To stejné platí i pro symboliku. Na té nejjednodušší úrovni si vystačíme se svými vlastními znalostmi, na hlubší rovině potřebujeme dobrou psychologickou literaturu s výkladem symbolů, a pokud chceme pochopit ještě hlubší úroveň, potřebujeme znát archetypy (animus, anima, stín, maska, atd.) a mytologii. Je třeba stát se tak trochu psychologem.

Jak si poradit se symboly?

Pro někoho může být zajímavé vytvářet si kartotéku symbolů, a dost možná je to i nejlepší řešení. Je to však záležitost časově dosti náročná. Zkrátka je nutné vybudovat si přístup ke kvalitní psychologické literatuře, kde je symbolika dobře vysvětlena.

wheel-1364437__180

Na těchto webových stránkách (v menu pod názvem SYMBOLY) rovněž naleznete výklady jednotlivých symbolů. Jsou přidávány postupně, tak nás navštěvujte pravidelně. Symboly, které jsou zde uvedeny, by nicméně měly stačit k pochopení a výkladům základních typů snů.

Nejdůležitější je nicméně praxe, spočívající v technice výkladu i základní orientaci symbolů. Je důležité naučit se vyhledávat symboly, vědět, kde jaký symbol najít a umět s ním dál pracovat (tak, jak je popsáno v menu v sekci Jak pracovat se sny → Jak vykládat sny.) S přibývající praxí vám bude vše jasnější.

Hloubku snů lehce zjistíte podle úrovně symbolů, které se ve snu vyskytnou. Pokud se vám zdá o známých lidech, o škole, o vaší práci a rodině, jde pravděpodobně o nějaký „čistící sen“, kdy vás podvědomí zbavuje jakési psychické zátěže z běžného života. Pokud se vám však zdá např. o neznámých místnostech v domě, moři, jezeře, hoře, jde o hlubší psychické obrazy ve vašem nitru. Zvířata zase představují instinkty a upozorňují nás na zanedbávání určitých citů. Barvy poukazují na psychické prožitky a vypovídají o tom, co se v našem nitru děje. Každý symbol ve snu něco znamená, ať už je to jen naše skrytá představa o něčem/někom, či nějaký aspekt z nejhlubších vrstev naší psychiky.