DVĚ

  • znamená dvojakost, polaritu, odloučenost, dualitu, též vyrovnanost a statický stav
  • symbolizuje protiklady (muž/žena, světlo/tma, dobro/zlo), které se střídají (vzestupy/pády). Protikladné symboly jsou např. 2 bratři, 2 sestry, 2 domy, 2 vchody, nahoře/dole, atd. Tyto protiklady představují dvě životní síly – vědomí a nevědomí. Jsou-li tyto dvě životní síly v rovnováze, převažuje statický stav.

swans-1299971__340

  • znamená také partnerství a protějšek. Když se ve snu objeví v nějaké formě „dvojka“, může to znamenat informaci o současném partnerském vztahu nebo nějakém cíli, který jsme si stanovili.
  • může též představovat pocity viny a studu… to, že se nepovažujeme za dost dobré a posuzujeme sebe i druhé lidi. Může jít i o potřebu trestat a být trestán.