TŘI

  • mocné, posvátné, též nebezpečné číslo
  • představuje trojjedinost mysli/těla/ducha
  • též znamená tvořivé schopnosti; nitro nás nabádá, abychom dali prostor představivosti, intuici, inspiraci a tvořivosti.
  • symbolizuje řešení, nový pohyb/posun vpřed, vůli a ideje, cosi bojovného a mužského (budoucnost vzniká působením dvou), rodí se něco nového, vždy se začne něco dít, život začne nabírat určitý směr (dobrý či zlý)

ducks-691058__340

  • trojice symbolů (3 sudičky/králové/sestry/bratři/zvířata, atd., 3x zavolání, 3x opakování děje, na hodinách je 14:45, 14:50, atd.) ohlašuje něco nového v životě. Jde o naléhavé pokusy našeho nitra (vyššího Já) sdělit nějakou informaci našemu bdělému vědomí. Trojici symbolů máme vždy věnovat zvýšenou pozornost!