ČERNÁ

  • znamená především poškození, poničení, energii zmaru a zničení; energie neproudí čistě, ani stabilně
  • symbolizuje disharmonii, nestabilitu, nějaké úklady, marnost konání, neschopnost
  • může také znamenat nemoc, sebezničení; sen naznačuje potřebu obnovení toku energií
  • může představovat totální nevědomí; ponoření do temnot, tmy; znamená smutek, ztrátu či úzkostlivé pocity vůči smrti
  • Černá se vztahuje ke všem věcem a pocitům, které potlačujeme nebo se jim vyhýbáme; chybí nám plná pozornost vůči sobě a životu. Černá symbolizuje to, co je v nás neznámé, skryté nebo čemu se vyhýbáme – tzn. skryté strachy, též skrytá minulost, která nás zraňuje, a kterou jsme pohřbili, a zůstává v našem nevědomí. 
  • Může znamenat to, o čem si myslíme, že je zlé a špatné. Takže je to nepřijímaná část nás samých, části naší povahy, které si nechceme přiznat, a nechceme, aby je viděli ostatní. Také může představovat depresi, to, co je v nás negativní, nebo nějakou negaci zvenčí. 
  • V nejstarších zemědělských náboženstvích znamenala černá barva úrodnost, hojnost, barvu matky Země; v Evropě má v moderní době spíše negativní význam.

PŘEVAŽUJE ČERNÁ VE SNU: znamená pravděpodobně nějaké trauma, ukryté hluboko v podvědomí

TEMNÁ POSTAVA/BUDOVA/HAD, atd: naznačuje pochmurnost, vyvolává pocit beznaděje

Foto: Pexels