DEVĚT

  • znamená tvořivý proces (devítka je násobkem čísla tři), rytmus života; může znamenat i pohnutý život
  • vše humanitární
  • coby poslední jednotlivé číslo představuje absolutní hodnotu věcí, je symbolem celistvosti lidského bytí
  • symbolizuje dokončení nějakého procesu či cyklu, stádia růstu (neboť čísla končí sérií devítek a poté začínají znovu; těhotenství trvá 9 měsíců), konec nějakého cyklu a začátek něčeho nového
  • může být také projevem rozšířeného vědomí
  • některé mytologie mají 9 druhů andělů nebo 9 různých druhů sil
  • sv. Pavel zmiňuje 9 darů ducha: moudrost, poznání, víra, dar léčit, vykonávat zázraky, proroctví, rozlišování duchů, mluvit různými jazyky, dar interpretovat jazyky
  • vztahuje se ke stehnům
  • astrologickým znamením je Střelec, symbolizuje také mudrce nebo poradce; devátý dům v astrologii vládne cestování a snům