JEDENÁCT

  • ve snech se vyskytuje zřídka
  • může představovat někoho, kdo čelí zkouškám, z nichž vyjde vítězně, se získanými znalostmi
  • také představuje aktivitu na poslední chvíli, poslední zoufalé snahy něčeho docílit; je to i síla čelit a ovládat animální povahu a instinkty v sobě
  • někdy může souviset s negativním významem (např. nelegální spojení dvou lidí, atd.)
  • jedenáctka je složená ze svou jedniček, tzn. že jde o znásobenou sílu jedničky, představuje sloučení původního impulsu jedničky s duchovní silou, imaginací, kreativitou, a vším, co je doplňkové, alternativní (je to první číslo, které je zdvojené)
  • jedenáctka je matrix, „živná půda“ v nás, forma, která se obnovuje podle vzorce, který jsme si sami vytvořili v minulosti, nebo na základě toho, co jsme prožili v minulosti
  • na fyzické úrovni odpovídá kotníkům a nervovému systému
  • v astrologii odpovídá znamení Vodnáře; představuje hledajícího či vědce; 11. dům v astrologii vládne dlouhodobému přátelství