DVANÁCT

  • znamená především dovršení, dokončení, dodělání něčeho v životě
  • dvanáctka často reprezentuje celistvost, spojení různorodých kvalit, dokonce i těch protichůdných a konfliktních, takže společně tvoří rovnováhu
  • může naznačovat týmovou práci, spolupráci více lidí
  • dvanáctka je číslem dělení mnoha věcí: máme 12 měsíců v roce, 12 hodin ve dne, 12 znamení zvěrokruhu a 12 tradičních aspektů lidské osobnosti,12 apoštolů, 12 rytířů krále Artuše, 12 řeckých bohů, atd.
  • na mystické rovině představuje číslo dvanáct karmické dluhy, které je třeba „splatit“
  • V alchymistických spisech bývá uvedeno, že k dokonalosti bytí, tedy k úplnému probuzení hadí síly, je třeba vykonat dvanáct magických operací, dvanáct aktů zasvěcení
  • časové označení na hodinách ve snu: 12:00 – symbolizuje ukončení; 11:55 – je „nejvyšší čas“