MŮJ PŘÍBĚH

Od roku 1989 si zapisuji a vykládám své sny. Postupně jsem přečetla veškerou dostupnou literaturu, účastnila se několika přednášek a seminářů a naučila se různé techniky, zaměřené na zapamatování snů a jejich interpretaci. Dnes vím, jak na to, a chci tyto informace sdílet s vámi. Sny jsou úžasný dar, který máme…

Sny jsou důležitou součástí mého života. Zapisuji si je, vykládám je sobě i nejbližším lidem ve svém okolí, a nesmírně si jich cením.

Chcete porozumět svým snům a zjistit, co vám sdělují? Pokud ano, připojte se…

 Co jsem zjistila během své práce se sny?

Sny mě občas překvapily svou přesností a odhalením pravdy, týkající se určitých událostí či osob. Zjistila jsem, že v určitých důležitých životních obdobích (např. před narozením dcery, setkání s životním partnerem, rodinné potíže, manželská krize, nemoci) přicházejí sny, odhalující pravdu o budoucích událostech. Často mi tak sny „otevřely oči“, a já jsem lépe věcem porozuměla.

Sny odhalují, co se děje v našem nitru, někdy jsou schopné nám ukázat příčiny našich zdravotních problémů, pravdu o nejbližších lidech i o nás samých. Také vím, že sny někdy upozorňují na budoucnost, kterou nemůžeme ovlivnit, ale která nás citově velmi zasáhne. Sny nám tak odhalují důležité informace, které bychom se jinak nedozvěděli.

Jako ukázku zde uvedu zvláštní sen z července 1997. Zdálo se mi, že „někdy v září“ zemře moje babička, a já se nebudu moci zúčastnit jejího pohřbu. Když jsem si sen zapisovala, připadalo mi to jako nesmysl, nechápala jsem, proč bych se nemohla zúčastnit jejího pohřbu… Po dvou letech jsem si na sen vzpomněla. Bylo září a moje milovaná babička zemřela. Pobývala jsem v té době v Kalifornii, USA a skutečně jsem v té době neměla možnost odcestovat. (Podotýkám, že jsem se v době, kdy se mi sen zdál, nechystala nikam odcestovat. Fascinuje mě, že vyšší Já ví víc, než nám umožňuje naše bdělé vědomí.) 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.