ČISTÍCÍ/TŘÍDÍCÍ SNY

Zřejmě nejrozšířenějším typem snů jsou takové sny, které nám pomáhají psychicky zvládat náš každodenní život. Náš mozek je doslova přehlcen nejrůznějšími vjemy, dojmy a informacemi, kterých za každý den nastřádáme ohromné množství. Mozek toho registruje mnohem víc, než si dokážeme představit. Zkrátka když spíme, mozek intenzivně pracuje a zpracovává veškeré informace, které jsme získali během dne.

Naše nervová síť skladuje vzpomínky a emoce. Britský fyzik Francis Crick (spoluobjevitel struktury DNA) přišel na to, že když jsme zahlceni příliš mnoha vzpomínkami najednou, nervová síť je vrší jednu na druhou. Potom přichází na řadu mozek, který tyto vzpomínky třídí ve snech.

drawers-29074__180

V procesu snění dochází k přeorganizování a systematickému roztřídění velkého množství událostí, vjemů a informací, které jsme za ten den nastřádali. Jsou to tedy sny, nutné k uchování našeho zdraví. Úkolem mozku je vybírat, které „údaje“ ponechat.

O čem se nám v těchto snech zdá?

V těchto typech „třídících“ snů se odrážejí nejrůznější události uplynulého dne: naše přání a fantazie, práce, kterou jsme se intenzivně zabývali, myšlenky, scény z filmů v televizi či úryvky z knihy, kterou jsme četli, atd. Zkrátka vše, co probíhalo v naší mysli za celý den. Pokud si tyto sny zapamatujeme, jsme schopni rozpoznat události nebo osoby, které mají souvislost s předchozími dny.

Sny jsou odrazem naší psychiky. Takže pokud jsou tyto „čistící“ sny nepříjemné a negativní, zrcadlí jen naše nitro – v tomto případě naše strachy, obavy a úzkosti.

Jsou tyto sny důležité?

Rozhodně jsou důležité z hlediska našeho (duševního) zdraví, neboť udržují rovnováhu našeho organismu. Obzvláště v dnešní době, kdy jsme přehlcováni nejrůznějšími vjemy a informacemi, je tento „čistící“proces nesmírně důležitý.

Tento typ snů nám neposkytuje příliš důležité a „objevné“ informace, žádná hluboká poselství či odkrytí budoucnosti, ani žádné skryté významy. Neobjevují se zde žádné hluboké symboly. Některé z těchto snů nám mohou připadat zajímavé, možná zábavné, přesto však neobsahují nic hlubšího. Někdy stojí za výklad (mohou nám poskytnout zajímavý náhled na určité události), a někdy ne.

Tyto sny především zpracovávají každodenní realitu a „čistí“ naši paměť. Dá se i říci, že nám pomáhají zbavovat se „odpadu“ a vše správně přeorganizovat.

Mořští hadi

žena, 51 let, 12/8/2016

Byla jsem někde na vysokém místě a koukala jsem na moře. Vedle mě bylo nějaké dítě (asi – nevím kdo) a viděla jsem čisté moře. Najednou jsem na dně toho moře uviděla obrovské silné mořské hady (o takových si představuji mluvil Jaroslav Dušek) a zároveň jsem viděla nějaké dítě (asi ke mně nějak patřilo) co bylo v tom moři a schovalo se.

Byl to zvláštní sen a ráda bych věděla, co si o něm myslíte.

 Děkuji.

serpent-1359599__180

VÝKLAD SNU:

  Začátek snu Vám ukazuje, v jakém jste právě rozpoložení, jak se skutečně cítíte ve svém nitru. Zabýváte se v životě duchovními věcmi, a dost možná se i snažíte uniknout před realitou (snad deprese/stres z práce), ale to víte nejlépe sama. Vnímáte při tom velkou hloubku své bytosti a i běžně v životě si uvědomujete své nitro i sebe sama. Jisté je, že ve vašem vědomí lze v brzké budoucnosti očekávat jistý posun, hlubší uvědomění si své současné situace, svých přání a tužeb.

Zároveň si pomalu začínáte uvědomovat svůj „potenciál“, který v budoucnu ještě poroste, vaše duchovní schopnosti se zesílí a budete se stávat (po psychické stránce) celistvější osobností. Co konkrétně představuje tento „potenciál“? Jsou to různá nadání, talenty, schopnosti, čerstvé vidění světa, jsou to vlastně jakoby Vaše „poklady“, které máte v sobě a které ještě nejsou plně vyvinuté. Sen vyzývá k tomu, abyste se zaměřila na sebe a rozvoj svého potenciálu, nechala jej růst a sílit, a věnovala se tomu, co Vás baví. Tím potom i lépe najdete ve světě to, co by Vás ještě lépe naplňovalo, než je Vaše současné zaměstnání.

Jste schopná lépe svůj „potenciál“ vnímat, neboť jste otevřenější ve svém nitru (možná se i nyní v životě začínáte více věnovat tomu, co Vás doopravdy baví). Dovede Vás to v životě ještě dál, na hlubší úroveň. Bude Vás to „nutit“ věnovat se více tomu, co Vás skutečně baví a naplňuje.

Ve Vašem nevědomí, v nejhlubších vrstvách psychiky, se vynořil zdroj energie, abyste viděla, co ve Vás skutečně je. Tento zdroj energie (spojující v sobě mužský a ženský princip), má dvojí povahu (může být léčivou, transformační silou nebo škodlivou silou, jedem). Je to duševní síla, životní energie, vnitřní moudrost. Z jiného úhlu pohledu můžeme na tuto životní energii (ve formě mořských hadů) pohlížet jako na „průvodce“ při zasvěcování šamanů, jasnovidců a věštců. (Jakoby tyto energie představovaly pojítko mezi tímto a oním světem, a propojovaly nejhlubší vrstvy nevědomí s vrstvou vědomí.)

V závěru snu se objeví tentýž „potenciál“ růstu, jako na začátku, ale nyní je „skrytý“. Jde o to, že Vaše skutečné schopnosti/talent zůstávají dosud skryty, je to Vaše budoucnost.

CELKOVÉ SHRNUTÍ:

Celkově sen velmi jasně hovoří o tom, že jste na správné cestě – jakoby sen říkal „tudy vede cesta, tady je tvůj potenciál/skrytý poklad v tobě, jdeš správně“. Je to hodně hluboký a krásný sen, ukazuje Vaše hlubší propojení s nevědomím/nitrem, a sen navíc jasně naznačuje směr Vaší cesty – věnovat se tomu, po čem skutečně v nitru toužíte, odhalovat sebe sama a dělat to, co Vás doopravdy naplňuje. Nebude to možná snadné, je to otázka času, možná najdete i lepší pracovní uplatnění, než je tomu je dosud. Přeji vám hodně štěstí v životě.

 

Snáře

Počátky výkladů snů a sestavování seznamů znamení se datují do 12. dynastie Střední říše (tj. po roce 2000 př. n. l.). Motivy výkladů snů shromažďovali běžní lidé, kteří si sami vykládali sny, a písaři tyto motivy studovali a pečlivě je zapisovali do snářů. Byly zaznamenávány pouze charakteristické, běžné motivy, které sloužily k porovnání zkušeností se sny jiných lidí. Mnohá témata snů odrážela každodenní starosti obyčejných lidí. Někteří badatelé se domnívají, že egyptské snáře vycházely z ještě starších, mezopotámských sbírek, které však již dnes neexistují.

Snáře byly určeny „odborníkům“ – profesionálním vykladačům, a až v pozdní době (tj. po roce 700 př. n. l.) byly seznamy výkladů znamení zpřístupněny široké veřejnosti.

Je zajímavé, jak již tehdy byly pojaty výklady snů. Celkově bylo vykládání snů založeno jednak na slovních hříčkách, a také na předpokladu, že negativní symbol znamená ve skutečnosti dobrou věc a naopak – dobrý symbol znamenal něco špatného. Ze snářů vyplývá, že podobné sny byly někdy interpretovány odlišně. To znamená, že se při sepisování výkladů znamení skutečně vycházelo ze skutečných prožitků/zkušeností, a vykladači snů měly hodně prostoru k osobní interpretaci na základě osobnosti snícího člověka.

Chester Beatty Papyrus III

Vůbec nejstarší snář, který se dochoval do dnešních dnů, pochází z Egypta. Vznikl pravděpodobně kolem roku 1220 př. n. l., v době začátku vlády faraóna Ramsese II. z 19. dynastie. S největší pravděpodobností jde o kompilaci ze starších pramenů, z nichž některé se datují do doby kolem 2000 let př. n. l. (Bylo by to celkem logické vzhledem k tomu, že od této doby písaři skutečně zapisovaly výklady snů na základě motivů, sdělovaných lidmi.)

Neznáme původního vlastníka tohoto snáře, ale víme, že se dostal do rukou písaře (Qeniherkhepshef), poté přešel do rukou dalších členů rodiny, stal se součástí archívu a nakonec byl uložen na hřbitově v Deir el-Medina (dělnická vesnice poblíž Údolí králů), kde byl objeven. Nyní je papyrus majetkem Britského muzea (Chester Beatty Papyrus III)

scroll-310783__180

Jak vlastně takový snář vypadal? Je to svitek papyru, který je popsán hieratickým písmem (tj. zjednodušené hieroglyfy). Bohužel je poškozen a chybí úvodní a závěrečná část. Snář obsahuje kolem 108 snů, přičemž nejprve jsou uvedeny sny dobré, potom zlé. Každá strana papyru začíná slovy „Když člověk vidí sám sebe ve snu“ ve vertikálním sloupci. Po těchto slovech následuje záznam symbolu/děje, poté hodnocení „dobré“ nebo „špatné“ (slovo „špatné“ je vždy napsáno červeně, barvou špatných znamení) a nakonec výklad:

 „Když člověk vidí sám sebe ve snu, jak se dívá z okna, dobré; to znamená vyslyšení jeho pláče.“

„Když člověk vidí sám sebe ve snu, a jeho postel začíná hořet, špatné; to znamená, že vypudí svou manželku.“

„Když člověk vidí sám sebe ve snu, a ponoří se do studené vody, dobré; to naznačuje zbavení se všech nemocí/potíží.“

„Když člověk vidí sám sebe ve snu, a vidí svůj obličej v zrcadle, špatné; to znamená nový život.“

„Když člověk vidí sám sebe ve snu, a spatří hada, dobré; to znamená urovnání sporu.“

„Když člověk vidí sám sebe ve snu, a vidí sám sebe mrtvého, dobré; to znamená dlouhý život.“

Ve snech je popsáno 78 činností a emocí. Jde o běžné činnosti, vykonávané obyčejnými lidmi (např. vyřezávání, tkaní, vaření piva, prohlížení památek, atd.). Většina těchto činností souvisí s tím, že člověk něco vidí/spatří, další početná skupina se zabývá jídlem a pitím, menší část snů se zabývá sexuálními aktivitami a tím, že snící něco získá (např. dědictví nebo novou manželku) nebo ztratí (např. člověk je okraden nebo platí daň). Asi 15% snů je o pocitech (radost, zloba, prolhanost/faleš, ustanou drby o snícím).

Na výkladové rovině asi čtvrtina snů předvídá události, které se stanou (včetně přejedení, hladovění nebo že se bude léčit), menší část snů předvídá, že snící bude v situaci, kdy ho budou posuzovat „bohové“ (buď mu odpustí hříchy, nebo si bude muset odpykat trest). Asi 10% snů předvídá, že dojde k nějaké změně v postavení snícího (stane se důležitou osobou ve své komunitě).

Zajímavé je, že snář uvádí motivy odděleně pro dva typy snících. Jednak pro hodné a mírné lidi Horovy a jednak pro neurvalé lidi Sethovi. Pro každou skupinu jsou uvedeny sny dobré a zlé. Jako by bylo již tehdy důležité odlišovat, jakému typu člověka se sen zdá.

Na svitku je ještě zaznamenáno, jak se lze ochránit před obsahem špatných snů. Jeden z uvedených způsobů spočívá v tom, že snící si musí třít svůj obličej bylinami, pivem a myrhou, čímž se vyhne negativním účinkům zlého snu a zároveň se také odstraní škodlivý vliv, který sen způsobil v nitru spáče. Pro Egypťany byly zlé noční můry obzvláště tíživé, neboť věřili, že „bohové“ vidí přímo do jejich srdcí, a tak se potřebovali tíživého obsahu snů zbavit.

Carlsberg Papyrus XIII a XIV

Další dochovaný snář z Egypta, který obsahuje výklady znamení, pochází až z doby kolem roku 200 n. l. Původně obsahoval 250 vyložených znamení, ale zhruba polovina z nich je poškozená. Jistý oddíl v textu se zabývá výhradně ženskými sny. Snář je sestaven na základě starších snářů (jak dokládá rozdělení na dva typy snících). Obsahuje poměrně hodně detailů.

TŘI

 • mocné, posvátné, též nebezpečné číslo
 • představuje trojjedinost mysli/těla/ducha
 • též znamená tvořivé schopnosti; nitro nás nabádá, abychom dali prostor představivosti, intuici, inspiraci a tvořivosti.
 • symbolizuje řešení, nový pohyb/posun vpřed, vůli a ideje, cosi bojovného a mužského (budoucnost vzniká působením dvou), rodí se něco nového, vždy se začne něco dít, život začne nabírat určitý směr (dobrý či zlý)

ducks-691058__340

 • trojice symbolů (3 sudičky/králové/sestry/bratři/zvířata, atd., 3x zavolání, 3x opakování děje, na hodinách je 14:45, 14:50, atd.) ohlašuje něco nového v životě. Jde o naléhavé pokusy našeho nitra (vyššího Já) sdělit nějakou informaci našemu bdělému vědomí. Trojici symbolů máme vždy věnovat zvýšenou pozornost!

DVĚ

 • znamená dvojakost, polaritu, odloučenost, dualitu, též vyrovnanost a statický stav
 • symbolizuje protiklady (muž/žena, světlo/tma, dobro/zlo), které se střídají (vzestupy/pády). Protikladné symboly jsou např. 2 bratři, 2 sestry, 2 domy, 2 vchody, nahoře/dole, atd. Tyto protiklady představují dvě životní síly – vědomí a nevědomí. Jsou-li tyto dvě životní síly v rovnováze, převažuje statický stav.

swans-1299971__340

 • znamená také partnerství a protějšek. Když se ve snu objeví v nějaké formě „dvojka“, může to znamenat informaci o současném partnerském vztahu nebo nějakém cíli, který jsme si stanovili.
 • může též představovat pocity viny a studu… to, že se nepovažujeme za dost dobré a posuzujeme sebe i druhé lidi. Může jít i o potřebu trestat a být trestán.

JEDNA

 • představuje původní jednotu, něco jednoduchého, prostého, pevného
 • prezentuje počátek, výchozí situaci, první stupeň, počáteční fázi něčeho
 • jsme na „cestě“ za dosažením cílů (všech dobrých cílů)
 • na úrovni osobnosti symbolizuje vůdce, průkopníka, vůdčí osobnost, moc, autoritu

number-1181248__340

NULA

 • představuje naše podvědomí…
 • též symbolizuje absolutno a veškerý potenciál (všechno a nic)

nula

ČÍSLA – OBECNĚ

 • Jsou velmi důležitá, neboť ve snu nám důrazně naznačují to, co nejsme schopni vědomě zaznamenat v bdělém stavu.
 • Nejdůležitější jsou ČÍSLA 1-12. Symbolizují celistvou osobnost, každé z čísel představuje nějaký výrazný aspekt celistvé osobnosti.

cisla2

 • SUDÁ čísla jsou obecně považována za ženská čísla (především číslo 2)
 • LICHÁ čísla jsou obecně považována za mužská čísla (především číslo 3)

ORANŽOVÁ

 • představuje harmonii, soulad, mír, laskavost/lásku, pulzující energii
 • omlazující energie, má moc posilovat obranyschopnost těla a odolnost vůči okolí

orange-15046__340

 • upozorňuje na důležitost zdraví, přísun vitamínů/minerálů… ukazuje na možné špatné návyky ve stravování, nedostatek pohybu či naopak odpočinku, dále upozorňuje na stres a nedostatek klidu
 • může také znamenat, že více sloužíme druhým na úkor sebe – tj. zapomínáme na sebe, máme nedostatek odpočinku/času na sebe. Výzva k tomu, abychom odpočívali a udělali si více času na sebe

Negativní/špinavá oranžová:

 • představuje zablokovanou energii, která představuje nástup nemoci, poškození orgánů, případné ochrnutí, atd.

pattern-556113__340

ŽLUTÁ a ZLATÁ

ŽLUTÁ:

JASNĚ ŽLUTÁ představuje pozitivní „energii“, konkrétně může znamenat:

– radost, živost, optimismus, štěstí, pohodu, blahobyt, nadějné vyhlídky do budoucna;
– pocit lehkosti, uvolnění, zklidnění nervového systému, změnu vědomí, větší vnímavost;
– intenzivní emoce, hluboký vnitřní život, nezávislost;
– extrovertnost, pronikavý intelekt, jasnou mysl, intuici, vytušení nebezpečí;
– aktivní řešení konfliktů, snahu překonat potíže, překonání zbabělosti a strachu, otevření 3. čakry.

Záře/slunce/svícení: představuje moudrost, která vyzařuje navenek; životodárné vlivy, vřelý postoj, náš život v plném proudu.

Sluncem ozářená krajina/žlutá pole: pocity spokojenosti, úspěšnosti, bohatství (ducha).

Žluté oblečení: nejniternější moudrost, která z nás vyzařuje navenek.

Žluté růže: poklidné přátelství či láska (nevede k partnerství).

flowers-953768__180

Proces žloutnutí: tj. proces stárnutí… vyčerpanost, opotřebovanost, nestabilita, úpadek, rozklad (smrt).

KRÉMOVÁ/SVĚTLE ŽLUTÁ: pocity uvolněnosti, lehkosti, bezstarostnosti, klidu, přátelství.

ŽLUTOORANŽOVÁ:  pocity a myšlenky plné energie; pocity vřelosti vůči ostatním lidem.

ŽLUTOZELENÁ: může souviset se lží, podvodem, klamáním, dokonce i nemocí.

ŠPINAVÁ ŽLUTÁ představuje negativní „energii“, konkrétně může znamenat:

– zmatek, zbabělost, deprimovanost, izolovanost, odmítání odpovědnosti za svůj život;
– chamtivost, majetnictví, upřednostnění materiálního života, člověk je ovcí v davu;
– nespokojenost se sebou, ponížení, neustálé stěžování si na nespravedlnost a staré křivdy;
– závislost, spoléhání se na druhé, rozmazlenost, touha po lásce (neboť se jí nedostává);
– žárlivost, možná se chystá zrada/nevěra, „jedovatost“, extrémní ostražitost;
– nemoc (i dosud neprojevenou), toxiny v těle, varování (že něco není v pořádku);
– možné směřování od nenávisti až k sebezničení.

ZLATÁ:

Představuje naši velkou hodnotu a naše „vzácné“ schopnosti, vzácné kvality, nepošpiněnost.

gold-1013618__180

Znamená také zklidnění, harmonii a vnitřní klid; uzdravení, obnovu tělesných orgánů, trávicí soustavy a je známkou toho, že bylo odstraněno vše nestabilní a omezující.