Archiv štítku: anděl

ANDĚLSKÉ PEŘÍČKO

žena středního věku, 18/11/2016

Seděla jsem u nás před bytovkou, kde bydlíme, na špalku pod lípama, byli tam i lidé, co tam bydlí, najednou jsem se zadívala na oblohu, kde bylo vidět slunce. Všichni mi říkali, co tam zase prosím tě vidíš, a já jim povídám „vy to nevidíte?“ Oni mi odpovídají „ne, nevidíme.“

Já na tom nebi viděla jak se najednou mění ten tvar toho slunce, najednou se udělala krásná tvář a nádherná křídla, celé se to vytvarovalo a viděla jsem nádherného anděla, já v tom snu byla úplně v úžasu a všem jsem říkala, ať se podívají nahoru, že je to nádhera, ale nikdo nic neviděl, a najednou ten anděl začal mávat křidly a ze zhora přímo na mě letělo nádherné velké bílé peříčko. Když jsem rychle běžela domů a křičela na mojí mamku, ať se jde podívat, tak se zase začal tvar měnit, a anděl se rozplynul tak, že ho nikdo jiný neviděl… tohle byl opravdu moc krásný sen.

pirko

VÝKLAD SNU:

To je opravdu krásný sen s duchovním poselstvím, začnu nejprve rozborem symbolů. Sen začíná na místě poblíž domova – tzn. psychicky jste v běžném rozpoložení, „vyladěná“ na své nitro, jste „usazená“, máte v životě (v tomto období) sílu a oporu sama v sobě, navíc strom je symbolem růstu. Najednou zaměříte pozornost na duchovní oblast, transcendentno, hlubší nevědomí v sobě a vnímáte to, co nevidí ostatní lidé – tj. aspekty ve vás (tedy směs vašich vlastností, postoje, názory, schopnosti). Bytostně vnímáte celistvost, vědomě jste schopná se propojit s nevědomím (hlubší vrstvy ve vás), navíc to představuje jakýsi průlom, zásadní obrat v životě (minimálně se tím potvrzuje, že jdete po správné cestě). Vše se „vykreslí“ do skutečnější podoby anděla – může jít o „astrální andělskou bytost“, ale tady v tom snu jde spíš o symbol vyššího Já, které je ve vás, a které vám tímto předává důležitou zprávu. Objevujete krásu vyššího Já (duše) v sobě, navíc dostáváte „dar“ ve formě „peříčka“ – něčeho velmi jemného a duchovního, ale přesto velkého. Bílá barva značí nový začátek, čistotu, nevinnost.

CELKOVÉ SHRNUTÍ:

Jde o posun ve vědomí, kdy ve svém nitru vnímáte propojení s vyšším Já v sobě, uvědomujete si to, vnímáte duchovní sféru velice jasně, navíc dostáváte „dar“ duchovního vnímání – takže to je nádherný obrat v životě – ale ještě to nevidíte na úrovni mysli, postojů, názorů, atd. Takže běžně v životě tohle duchovní „propojení“ ještě nevnímáte. Přijde mi to jako velký posun, zatím jen na vnitřní úrovni… Chce to ještě zapojit mysl, aby „uvěřila“ a přijala duchovní svět, pak se vaše schopnosti více projeví. Vypadá to, že máte duchovní dary, skvělou intuici, ale vaše mysl to zřejmě ještě nechce přijmout.