Archiv štítku: červená

ČERVENÁ

  • barva života, symbol věčně se obnovujícího života, cesta moudrosti, cesta ženy
  • silné emoce a city – vášeň, láska, chtíč, také zlost, síla, útočnost… Snící má nedostatek citu, lásky, červená ve snu to doplňuje…
  • představuje energii 1. čakry, snícímu chybí energie a potřebuje se energeticky dobít (aktivní barva). Pohyb vpřed, potřeba tvoření, zapálení pro věc, elán a nadšení.

balloon-2070656__340

VÝRAZNĚ ZÁŘÍ ČERVENÁ: tzn. že psýcha je připravena k akci, odevzdanost či ohrožení, též utrpení (hlavně city ve vztazích), vášeň

JASNĚ ČERVENÁ (OBLEČENÍ): vášeň a láska těch osob, které mají toto oblečení na sobě

MÍRNĚJŠÍ ČERVENÁ (OBLEČENÍ): láska, srdce, milosrdenství…

Růžová

  • znamená radost z fyzického pohybu, uvolnění, nadšení ze svého výkonu, zdraví těla…

Kombinace s červenou

KOMBINACE ČERVENÁ + BÍLÁ: vyjadřuje ženský kult („krev a mléko“)

KOMBINACE ČERVENÁ + MODRÁ: vyjadřuje dvojici protikladů

Špinavá červená (zčernalá)

 znamená nenávist, vztek, povyšování se, nepochopení, též opovrhování sebou, neschopnost bránit se manipulaci, nedávání lásky sám sobě. Též může znamenat pokus o sebevraždu, omezování svobody, upírání lásky. Také útoky od jiných lidí (v minulosti, přítomnosti, budoucnosti).

china-red-1006697__340