Archiv štítku: dítě

POROD DÍTĚTE

Jako u každého symbolu, i zde se promítá více významových rovin. Záleží na dalších okolnostech a detailech, které se objeví ve snu. Jen na základě celkového obsahu snu (a také životních událostí snícího, co právě prožívá, atd.) je možné rozhodnout, který význam je obsažen ve snu. Níže uvedené body jsou tedy spíše orientační, je třeba vybírat na základě celkového pochopení snu. Navíc se tato symbolika dotýká velmi jemných pochodů v nitru, které nejsou na první pohled tak patrné.

baby-1531059__340

  • SNÍCÍ RODÍ:

– v životě „snícího“ se „rodí“ nový aspekt – něco, co předtím v životě neznal, se mu objeví v životě, s velkou šíří možností… Něco v životě „snícího“ poroste (poměrně rychle), takže to bude v životě patrné. Je to něco jako zrození nového a šťastnějšího JÁ. Postupně se budou v životě objevovat nové schopnosti. Je také důležité si všímat, kam bude v reálném životě směřovat pozornost „snícího“ (co nově upoutá pozornost, co nového nás zaujme a ohromí, atd.)

  • OBTÍŽE SPOJENÉ S PORODEM:

– může znamenat naše pocity osamocenosti a zranitelnosti v současné době. Příčinou je, že se máme vyrovnat se svou vlastní existencí (možná jsme nebyli chtěni, nechtěli jsme se narodit, atd.).

– může též znamenat náš současný strach ze smrti.

  • RODIT V BOLESTECH:

– s největší pravděpodobností to představuje tvůrčí proces v nás samých, kdy se doslova v bolestech „rodí“ naše nové (zralejší) JÁ – a to je většinou bitva. To NOVÉ v našem životě se někdy rodí v bolestech.

  • RODIT Z ÚST:

– představuje způsob, jak umožnit „vyšším životním silám“, aby se v nás zrodilo něco nového… zároveň poděkování životu, že v nás nechává zrodit něco nového.

  • OPAKUJÍCI SE SNY O PORODU:

– může jít o naši vnitřní (biologickou) potřebu mít dítě

– může znamenat, že jsme velmi tvůrčí osobnost, a neustále se v nás „RODÍ“ nové ideje, myšlenky, nápady, atd.

  • ZROZENÍ DÍTĚTE:

– vidíme-li zrození, může to znamenat, že jsme svědky nějakého nového začátku a přeměny… kdy se v nás, v našem nitru, rodí nějaký nový aspekt bytí… Tzn. začátek nového způsobu života – ať už ve formě nějakého nového postoje, přístupu, naší nové schopnosti, či nápadu na nový projekt… Zároveň zaniká to staré (což může vyvolávat pocit bolesti).

– také může představovat novou fázi zralosti, nový stupeň růstu (individuační, tedy sebepoznávací proces). Jde tedy o velké změny v životě, které probíhají po dlouhou dobu.

– může jít o „nezpracované“ bolestivé vzpomínky na vlastní zrození (traumata).

  • CHLUBIT SE NAROZENÍM DÍTĚTE:

– může znamenat, že máme potíže se zodpovědným rodičovstvím, je na nás se s tím vypořádat a být zodpovědnější rodič, zaměřit se na důležité věci, atd.

baby-1538342__340

  • PORODIT ZÁŘIVÉ/ZÁZRAČNÉ DÍTĚ:

– zrodí se v nás to, co je v nás nejlepší. (V reálném životě se zabýváme hlubšími záležitostmi, což má vliv i na procesy v našem nitru.) Z nejhlubších psychických zdrojů v nás se zrodí něco nového, počátek budoucí zralosti. „Božské“ dítě má mimořádný význam.

  • ZROZENÉ DÍTĚ:

– představuje zrození „nového života“ v nás… nově zrozenou celistvost v našem nitru. Dítě představuje naše nové nadání, nové možnosti, nový přístup k životu (něco vidíme jinak). Obsahuje hodně energie, které tím „zrozením“ získáme. Něco nového v nás poroste… nadějné vyhlídky do budoucna.

– rodí se v nás vnitřní zralost, větší oduševnělost, zralejší osobnost

– může též znamenat, že zde existuje možnost, že se v nás může zrodit něco nového.

 

Mořští hadi

žena, 51 let, 12/8/2016

Byla jsem někde na vysokém místě a koukala jsem na moře. Vedle mě bylo nějaké dítě (asi – nevím kdo) a viděla jsem čisté moře. Najednou jsem na dně toho moře uviděla obrovské silné mořské hady (o takových si představuji mluvil Jaroslav Dušek) a zároveň jsem viděla nějaké dítě (asi ke mně nějak patřilo) co bylo v tom moři a schovalo se.

Byl to zvláštní sen a ráda bych věděla, co si o něm myslíte.

 Děkuji.

serpent-1359599__180

VÝKLAD SNU:

  Začátek snu Vám ukazuje, v jakém jste právě rozpoložení, jak se skutečně cítíte ve svém nitru. Zabýváte se v životě duchovními věcmi, a dost možná se i snažíte uniknout před realitou (snad deprese/stres z práce), ale to víte nejlépe sama. Vnímáte při tom velkou hloubku své bytosti a i běžně v životě si uvědomujete své nitro i sebe sama. Jisté je, že ve vašem vědomí lze v brzké budoucnosti očekávat jistý posun, hlubší uvědomění si své současné situace, svých přání a tužeb.

Zároveň si pomalu začínáte uvědomovat svůj „potenciál“, který v budoucnu ještě poroste, vaše duchovní schopnosti se zesílí a budete se stávat (po psychické stránce) celistvější osobností. Co konkrétně představuje tento „potenciál“? Jsou to různá nadání, talenty, schopnosti, čerstvé vidění světa, jsou to vlastně jakoby Vaše „poklady“, které máte v sobě a které ještě nejsou plně vyvinuté. Sen vyzývá k tomu, abyste se zaměřila na sebe a rozvoj svého potenciálu, nechala jej růst a sílit, a věnovala se tomu, co Vás baví. Tím potom i lépe najdete ve světě to, co by Vás ještě lépe naplňovalo, než je Vaše současné zaměstnání.

Jste schopná lépe svůj „potenciál“ vnímat, neboť jste otevřenější ve svém nitru (možná se i nyní v životě začínáte více věnovat tomu, co Vás doopravdy baví). Dovede Vás to v životě ještě dál, na hlubší úroveň. Bude Vás to „nutit“ věnovat se více tomu, co Vás skutečně baví a naplňuje.

Ve Vašem nevědomí, v nejhlubších vrstvách psychiky, se vynořil zdroj energie, abyste viděla, co ve Vás skutečně je. Tento zdroj energie (spojující v sobě mužský a ženský princip), má dvojí povahu (může být léčivou, transformační silou nebo škodlivou silou, jedem). Je to duševní síla, životní energie, vnitřní moudrost. Z jiného úhlu pohledu můžeme na tuto životní energii (ve formě mořských hadů) pohlížet jako na „průvodce“ při zasvěcování šamanů, jasnovidců a věštců. (Jakoby tyto energie představovaly pojítko mezi tímto a oním světem, a propojovaly nejhlubší vrstvy nevědomí s vrstvou vědomí.)

V závěru snu se objeví tentýž „potenciál“ růstu, jako na začátku, ale nyní je „skrytý“. Jde o to, že Vaše skutečné schopnosti/talent zůstávají dosud skryty, je to Vaše budoucnost.

CELKOVÉ SHRNUTÍ:

Celkově sen velmi jasně hovoří o tom, že jste na správné cestě – jakoby sen říkal „tudy vede cesta, tady je tvůj potenciál/skrytý poklad v tobě, jdeš správně“. Je to hodně hluboký a krásný sen, ukazuje Vaše hlubší propojení s nevědomím/nitrem, a sen navíc jasně naznačuje směr Vaší cesty – věnovat se tomu, po čem skutečně v nitru toužíte, odhalovat sebe sama a dělat to, co Vás doopravdy naplňuje. Nebude to možná snadné, je to otázka času, možná najdete i lepší pracovní uplatnění, než je tomu je dosud. Přeji vám hodně štěstí v životě.