Archiv štítku: moře

Černá ponorka a zářivý poklad v moři

                                                                    žena, 56 let, 12/8/2019

Z nějakých zpráv jsem se dozvěděla, že se hledá potopená ponorka. Najednou jsem stála na břehu moře. Voda byla průzračná a úplně klidná, bez sebemenších vln. V moři nebylo nic, ani ryby, jen hladké písčité dno. Viděla jsem, že dno se zpočátku jen pozvolna svažuje, ale kousek od břehu prudce klesá do závratné hloubky.

pexels-photo-457881

Tam, kde se klesání zastavilo a dno se začínalo znovu zvedat, jsem díky křišťálově čisté vodě uviděla hledanou ponorku, skoro celou zapadlou v písku. Vlastně z ní byly vidět jen dvě „věže“ a mezi nimi kousek trupu. Měla černou barvu a viděla jsem ji zcela jasně. Byla obrovská. Pak jsem si všimla, že vlevo od ponorky v té obrovské hloubce jsou dvě velké, zářivé hromady, každá z nich ještě větší než ponorka. Uvědomila jsem si, že je to poklad obrovské ceny. Zahlédla jsem, jak od jedné zářivé hromady odplouvá potápěč a vynáší nepatrný kousek pokladu na hladinu. Znenadání jsem věděla, že potápěč patří ke skupině nejbohatších lidí na světě a následně mnou projelo poznání, že nejbohatší lidé světa vděčí za své bohatství tomuto pokladu, o kterém vědí jen oni. Necítila jsem závist, spíš hrdost nad tím, že se mi podařilo nalézt to, co jiní tolik hledají a zároveň jsem odhalila tak obrovské tajemství.

 VÝKLAD SNU:

Tak to je moc krásný sen, opravdu velmi spirituální, odkrývající hlubokou moudrost.

V úvodu snu Vás racionální mysl navede k hledání „ponorky“, která je kdesi potopená. A náhle se ocitnete na místě, kde „ponorku“ spatříte. Pojďme si postupně rozebrat symboly a rozklíčovat poselství Vašeho snu, které je pro Vás velmi důležité.

Moře je symbolem nevědomí, je to čistá nevědomá energie… jinými slovy, jsou to nejhlubší vrstvy psychiky, o nichž nemáme ani ponětí, ale přesto nás velmi mocně ovlivňují v životě, aniž bychom to tušili. Ve snu se tudíž ocitnete poblíž těchto nejhlubších vrstev ve Vás. A taky sama dobře vnímáte onu obrovskou, závratnou hloubku (Vaší psychiky)…

Součástí těchto nevědomých vrstev je ona „ponorka“ – ta představuje mocné pocity a naléhavou potřebu vaší duše zkoumat tyto nejhlubší roviny psýché. Jen „ponorem“ (např. techniky pro sebeuvědomování, meditace, všímání si svých skutečných pocitů, vnímavost, vhledy, atd.) je možné začít zkoumat sebe sama. (Již naši předkové věděli, jak moc je důležité zabývat se sebepoznáním, např. nápis na starořecké věštírně v Delfách zněl „Poznej sám sebe“.) (Mimochodem, sebepoznání je zároveň léčebným procesem na velmi hluboké úrovni.)

Ponorka je tedy symbolem pro zkoumání vnitřního obsahu naší psýché a vnitřní moudrosti, je to schopnost setkat se s hlubokými pocity a zkušenostmi v našem nevědomí. Navíc „věže“ na ponorkách symbolizují jednotu a syntézu osobnosti, rovnováhu protikladů a zkrátka rozvinutou osobnost. Toho lze dosáhnout opět oním „ponorem“, viz výše.

Písek – na němž stojíte, a v němž je ponorka uvízlá – symbolizuje určité vzdorování v souvislosti s prací na sobě (tj. sebeuvědomování, sebepoznání či cesta individuace), jakousi váhavost, a zároveň odmítání ze strany Vaší racionální mysli.

Nalevo (tj. opět symbol pro něco nevědomého, co si běžně v životě vůbec neuvědomujete) vnímáte zářivý „poklad obrovské ceny“. Zářivý poklad je symbol jakéhosi „Středu“ naší bytosti, úplného bytostného Já (Duše), je to to nejcennější, co máme, a co je ukryto hluboko v nás. Jako kdyby cílem našeho života bylo – kromě pozemských cílů, běžného života, atd. – „získat“ poklad, vzdát se všeho povrchního v životě a najít „vnitřní poklad“ v hloubce naší psychiky/Duše.

Sen Vám chce sdělit ještě více, a ukáže vám symbolicky postavu potápěče – tj. symbol pro „hledajícího“ člověka, který je na cestě sebepoznání, to jste vlastně Vy sama, coby jedinec, hledající pravdu v sobě. To je opravdu nádherný symbol, kdy člověk, který je na cestě poznání sebe sama, vynáší na povrch (do vědomí) část nějakého poznání/moudrosti… jako kdyby našel v sobě část nějaké moudrosti, uvědomil si něco ze své podstaty/Duše, byť je to jen nepatrný kousek, ale i tak má toto poznání nesmírnou cenu.

Na závěr snu sama říkáte: „Znenadání jsem věděla, že potápěč (tj. člověk, který pracuje na svém sebepoznání) patří ke skupině nejbohatších lidí (tj. vnitřně nejbohatších, vnitřně nejspokojenějších) na světě a následně mnou projelo poznání, že nejbohatší (tj. vnitřně nejbohatší, skutečně nejšťastnější) lidé světa vděčí za své bohatství (vnitřní štěstí) tomuto pokladu (sebepoznání), o kterém vědí jen oni (člověk to musí poznat sám, je to nesdělitelná zkušenost).“

 

Mořští hadi

žena, 51 let, 12/8/2016

Byla jsem někde na vysokém místě a koukala jsem na moře. Vedle mě bylo nějaké dítě (asi – nevím kdo) a viděla jsem čisté moře. Najednou jsem na dně toho moře uviděla obrovské silné mořské hady (o takových si představuji mluvil Jaroslav Dušek) a zároveň jsem viděla nějaké dítě (asi ke mně nějak patřilo) co bylo v tom moři a schovalo se.

Byl to zvláštní sen a ráda bych věděla, co si o něm myslíte.

 Děkuji.

serpent-1359599__180

VÝKLAD SNU:

  Začátek snu Vám ukazuje, v jakém jste právě rozpoložení, jak se skutečně cítíte ve svém nitru. Zabýváte se v životě duchovními věcmi, a dost možná se i snažíte uniknout před realitou (snad deprese/stres z práce), ale to víte nejlépe sama. Vnímáte při tom velkou hloubku své bytosti a i běžně v životě si uvědomujete své nitro i sebe sama. Jisté je, že ve vašem vědomí lze v brzké budoucnosti očekávat jistý posun, hlubší uvědomění si své současné situace, svých přání a tužeb.

Zároveň si pomalu začínáte uvědomovat svůj „potenciál“, který v budoucnu ještě poroste, vaše duchovní schopnosti se zesílí a budete se stávat (po psychické stránce) celistvější osobností. Co konkrétně představuje tento „potenciál“? Jsou to různá nadání, talenty, schopnosti, čerstvé vidění světa, jsou to vlastně jakoby Vaše „poklady“, které máte v sobě a které ještě nejsou plně vyvinuté. Sen vyzývá k tomu, abyste se zaměřila na sebe a rozvoj svého potenciálu, nechala jej růst a sílit, a věnovala se tomu, co Vás baví. Tím potom i lépe najdete ve světě to, co by Vás ještě lépe naplňovalo, než je Vaše současné zaměstnání.

Jste schopná lépe svůj „potenciál“ vnímat, neboť jste otevřenější ve svém nitru (možná se i nyní v životě začínáte více věnovat tomu, co Vás doopravdy baví). Dovede Vás to v životě ještě dál, na hlubší úroveň. Bude Vás to „nutit“ věnovat se více tomu, co Vás skutečně baví a naplňuje.

Ve Vašem nevědomí, v nejhlubších vrstvách psychiky, se vynořil zdroj energie, abyste viděla, co ve Vás skutečně je. Tento zdroj energie (spojující v sobě mužský a ženský princip), má dvojí povahu (může být léčivou, transformační silou nebo škodlivou silou, jedem). Je to duševní síla, životní energie, vnitřní moudrost. Z jiného úhlu pohledu můžeme na tuto životní energii (ve formě mořských hadů) pohlížet jako na „průvodce“ při zasvěcování šamanů, jasnovidců a věštců. (Jakoby tyto energie představovaly pojítko mezi tímto a oním světem, a propojovaly nejhlubší vrstvy nevědomí s vrstvou vědomí.)

V závěru snu se objeví tentýž „potenciál“ růstu, jako na začátku, ale nyní je „skrytý“. Jde o to, že Vaše skutečné schopnosti/talent zůstávají dosud skryty, je to Vaše budoucnost.

CELKOVÉ SHRNUTÍ:

Celkově sen velmi jasně hovoří o tom, že jste na správné cestě – jakoby sen říkal „tudy vede cesta, tady je tvůj potenciál/skrytý poklad v tobě, jdeš správně“. Je to hodně hluboký a krásný sen, ukazuje Vaše hlubší propojení s nevědomím/nitrem, a sen navíc jasně naznačuje směr Vaší cesty – věnovat se tomu, po čem skutečně v nitru toužíte, odhalovat sebe sama a dělat to, co Vás doopravdy naplňuje. Nebude to možná snadné, je to otázka času, možná najdete i lepší pracovní uplatnění, než je tomu je dosud. Přeji vám hodně štěstí v životě.