Archiv štítku: výklady snů

Část 3. – Symboly: Jak se v nich vyznat

Pokud se zabýváte výkladem snů déle, jistě jste přišli na to, že klíčem k pochopení jsou různé symboly. Nejde jen o jednoduché a jednoznačné symboly, ale leckdy i o daleko hlubší symboliku s mnohovrstevnatými významy.

 Stejně jako se svou různorodostí a složitostí liší věci a lidé kolem nás, stejně tak se liší i symboly. Jednoduché věci lze snadno pochopit, složitější daleko hůře. To stejné platí i pro symboliku. Na té nejjednodušší úrovni si vystačíme se svými vlastními znalostmi, na hlubší rovině potřebujeme dobrou psychologickou literaturu s výkladem symbolů, a pokud chceme pochopit ještě hlubší úroveň, potřebujeme znát archetypy (animus, anima, stín, maska, atd.) a mytologii. Je třeba stát se tak trochu psychologem.

Jak si poradit se symboly?

Pro někoho může být zajímavé vytvářet si kartotéku symbolů, a dost možná je to i nejlepší řešení. Je to však záležitost časově dosti náročná. Zkrátka je nutné vybudovat si přístup ke kvalitní psychologické literatuře, kde je symbolika dobře vysvětlena.

wheel-1364437__180

Na těchto webových stránkách (v menu pod názvem SYMBOLY) rovněž naleznete výklady jednotlivých symbolů. Jsou přidávány postupně, tak nás navštěvujte pravidelně. Symboly, které jsou zde uvedeny, by nicméně měly stačit k pochopení a výkladům základních typů snů.

Nejdůležitější je nicméně praxe, spočívající v technice výkladu i základní orientaci symbolů. Je důležité naučit se vyhledávat symboly, vědět, kde jaký symbol najít a umět s ním dál pracovat (tak, jak je popsáno v menu v sekci Jak pracovat se sny → Jak vykládat sny.) S přibývající praxí vám bude vše jasnější.

Hloubku snů lehce zjistíte podle úrovně symbolů, které se ve snu vyskytnou. Pokud se vám zdá o známých lidech, o škole, o vaší práci a rodině, jde pravděpodobně o nějaký „čistící sen“, kdy vás podvědomí zbavuje jakési psychické zátěže z běžného života. Pokud se vám však zdá např. o neznámých místnostech v domě, moři, jezeře, hoře, jde o hlubší psychické obrazy ve vašem nitru. Zvířata zase představují instinkty a upozorňují nás na zanedbávání určitých citů. Barvy poukazují na psychické prožitky a vypovídají o tom, co se v našem nitru děje. Každý symbol ve snu něco znamená, ať už je to jen naše skrytá představa o něčem/někom, či nějaký aspekt z nejhlubších vrstev naší psychiky.

Část 2. – Technika výkladu snů neboli jak na to

Naučíme se jednoduchou techniku, která vám pomůže dobrat se základního významu snů. Tuto metodu si lze navíc velice jednoduše zapamatovat. Výklad symbolů se opírá především o jungovskou interpretaci symbolů.

Vyzkoušela jsem různé techniky výkladů snů, o kterých jsem se kdy dočetla (např. 10-bodový postup Jany Heffernanové nebo technika „prázdné židle“, atd.), až jsem nakonec během let vypracovala jednoduchý postup, který mi vyhovuje nejlépe. Jde o účinnou techniku, spočívající ve 3 krocích.

Krok č. 1 – SEZNAM SYMBOLŮ:

Pročtěte si znovu záznam snu a podtrhávejte si jednotlivá podstatná jména (tj. věci, lidi, oblečení, budovy, dopravní prostředky, zvířata, atd.), barvy, tvary, číslovky a nápadné činnosti (tj. koupat se, jet autem, jet vlakem, atd.). Většinou se v každém snu bude jednat o pár slov – např.: dům, neznámí lidé, bazén, had. Za čas sami rozlišíte, která slova jsou důležitá, a máte je podtrhat.

Až budete hotovi, vypište si všechna tato slova pod sebe (pod snový zápis), takže vám vznikne kratší či delší seznam.

    Ukázka (sen z r. 2014, začátek):

   Jsem venku… kráčím rychle, padá na mě déšť, ale není to     voda, ale pískové malé hrudky, něco jako „pískový déšť“, rychle procházím, neboť je to docela tvrdé, jak to na mě dopadá. Dojdu k nějaké „nákupní“ (?) věžovité stavbě

Krok č. 2 – INTERPRETACE SYMBOLŮ:

Ke všem těmto slovům ve vašem seznamu si připište jejich skutečný, „pravý“ význam. Takto „rozkódujete“ všechny důležité symboly z vašeho snu. Toto je zřejmě nejtěžší část výkladu, neboť potřebujete znát hlubší, psychologické významy symbolů. Některé symboly najdete na těchto webových stránkách (přidávám je postupně), jiné si budete muset dohledat.

V každém případě můžete vyhodit laciné snáře – ty opravdu potřebovat nebudeme. Jeden z nejlepších soupisů s hlubšími významy symbolů naleznete v knize od Ernsta Aeppliho s názvem Psychologie snu. V současnosti naleznete mnohé dílčí informace v různých knihách (či na webových stránek), je však třeba neustále symboly dohledávat v různých pramenech.

Vyhledejte si daný symbol, přečtěte si vše, co je o něm napsáno, a vypište si jen pár slov, která vám nejlépe „sedí“ (ve vztahu k vašemu konkrétnímu snu). Řiďte se svou intuicí. Musíte počítat s tím, že vám bude chvíli trvat, než se zorientujete v interpretaci symbolů i v jejich vyhledávání. Někdy se také může stát, že vás rovnou napadne, co pro vás daný symbol znamená, jindy se může stát, že význam symbolu nebude nikde uveden. Nevadí, nechte to tak být. Možná, že na to časem přijdete.

     Ukázka:

     déšť – přichází seshora, tj. výraz ducha, obnova ducha
     žlutý písek – živost, intuice, světlo, harmonie
     věž – jednota, rovnováha principů, rovnováha protikladů

desert-790640__180

Krok č. 3 – VÝKLAD SNU:

V této konečně fázi si budete svůj sen znovu přepisovat – jen s tím rozdílem, že symboly nahradíte jejich „skutečnými/hlubšími“ významy. Doslova to znamená, že si začnete znovu číst svůj sen, přepisovat jej – ve zkrácené podobě (můžete věty zkracovat) – a podtrhané výrazy nahrazovat jejich skutečnými významy dle vašeho seznamu (většinou stačí 2-3 slova). Budete potřebovat jen ten zásadní význam, který odpovídá obsahu vašeho snu.

Zkrátka symboly nahradíte jejich „pravými“ významy. Vnímejte přitom i své pocity, jak vám významy symbolů „sedí“. Tímto „přepisováním“ začne pravý význam snu vystupovat do popředí a vy tak budete moci svůj sen interpretovat na hlubší rovině.

Už při samotném přepisování vás bude napadat, co vlastně sen znamená, jakou informaci vám přináší. Vše začne dávat smysl a vy sami poznáte, co vám sen říká. Někdy bude tato druhá verze snu kratší, někdy mnohem delší. Někdy hned poznáte skrytý význam snu, jindy vám to bude trvat déle. Vše je jen otázkou praxe.

     Ukázka:

     Jdu rychle (svou cestou vývoje/individuace), padá na mě (dostává se mi) obnova ducha ve formě harmonie, živosti, intuice… rychle procházím svou životní cestou (trochu tvrdší dopad), až dojdu k principu „jednoty/rovnováhy“…