Archiv štítku: zapisování snů

Část 1. – Jak začít s výkladem snů

„Sen je otvor, kterým ve vzácných chvílích nahlédneš do obsahu své duše.“
– Otto František Babler

 Poté, co zvládnete různé techniky a začnete si pamatovat stále více snů, zřejmě vám to nedá a začnete si své sny zapisovat. Některé sny jsou tak zajímavé, že nejde si je nezapsat… Jistě vám začne vrtat hlavou, co vaše sny znamenají, jak je vykládat. Jak na to se dozvíte v této sekci.

 Sny nám občas sdělují mnoho cenných informací, ale je třeba se naučit jejich „jazyku“. Zdánlivě sny vypadají nelogicky, ale pokud se naučíte „rozkódovat“ jejich řeč, budete ohromeni variabilitou poznatků – ať už cenných informací, rad a zjištění nebo vhledů do budoucnosti či dávné minulosti.

Zapisuji si své sny už hezkou řádku let. Když jsem začínala, literatury na toto téma bylo poskrovnu, takže jsem snům rozuměla minimálně, jen máloco se mi podařilo, alespoň na základní úrovni, rozluštit. Pokud se mi to však podařilo, bylo to jako najít poklad – pochopit něco v sobě nebo něco ze života.

office-stuff-1574661__180

Takže, přátele, jak na to? Nejprve je třeba naučit se sny pravidelně zapisovat a vědět, co vše je z hlediska výkladu důležité. V dalších částech si potom vysvětlíme, jak sen vyložit.

Zapisování snů

Nejprve je třeba vyhradit si čas a každý sen si skutečně zapsat. Prozatím ještě nevíte, jaký druh snu je z hlediska výkladu důležitý, a který naopak nemá tak velkou vypovídací hodnotu, proto je lepší zapisovat si všechny sny.

Někdy si ráno pamatujeme jen útržek snu, a myslíme si, že to ani nestojí za zapsání. Mám však zkušenost, že když si zapíšu i tento krátký útržek, někdy se mi stane, že se mi během psaní začnou v hlavě vynořovat další a další detaily, až zachytím velkou část snu. (Např. sen ze 7.8.2014: Pamatovala jsem si jen krátký útržek. Věděla jsem jen to, že bloudím po Praze tramvajemi. Když jsem zasedla ke stolu a začala si útržek zapisovat – přičemž jsem se nijak nesnažila vybavit si něco dalšího – při psaní se mi NÁHLE vybavil celý děj snu, kdy jsem byla v přístavu s mostem, atd.)

Zapište si sen se všemi (byť na první pohled zbytečnými) podrobnostmi a detaily. Zapisujte si i náladu či pocity, které jste pociťovali, prostředí, ve kterém jste se nacházeli, číslovky, barvy, lidi, oblečení, zkrátka vše, co si vybavíte. Popište vše, co nejobjektivněji můžete. Ve snu jsou určité věci zdůrazněné (např. určitý počet nebo nějaká barva či pocit), vše si zapište. Zatím v této zapisovací fázi si nic nevykládejte, nic si nepředstavujte, jen poctivě zapisujte. Buďte jako malíř, který neinterpretuje, ale maluje podle skutečnosti to, co vidí. Pokud si některou informací nejste jistí, připište tam slůvko „možná“ nebo si dejte za uvedený výraz otazník „(?)“.

Ideální je pořídit si na zápisy snů speciální sešit či speciální složku v počítači. Určitě je vhodné vymyslet ke každému snu krátký nadpis (to, co nejlépe sen charakterizuje) a opatřit každý zápis datem.

V 2. části této sekce se podíváme na techniku výkladu.