SNY V DĚJINÁCH

Rozhodně bude zajímavé zjistit, jak nahlíželi lidé na sny v jednotlivých obdobích v dějinách. Můžeme se tak mnohému přiučit. (Články v této sekci budou přidávány postupně.)

Nejstarší známé snáře pochází z Egypta, takže bude rozhodně užitečné zjistit, jak na sny nahlížela tato vyspělá civilizace. Navíc je známo, že si staří Egypťané snů nesmírně cenili, dokonce stavěli "chrámy snění", v nichž pracovali profesionální vykladači snů. 

Poté se podíváme na Střední východ (Sumer, Babylonie, Asýrie) a do Indie a Číny.  Všechny tyto starověké kultury braly sny vážně a hledaly v nich poučení. Indové dokonce tvrdili, že sny jsou v podstatě reálnější, než je stav bdělosti.

Ve starověkém Řecku byly sny dokonce využívány k diagnostikování, léčení, věštění budoucnosti a dalším účelům. Lidé měli k dispozici "chrámy snění". Ve starém Římě se ke snům stavěli podobně.

Pro staré Havajce, tradiční havajskou kulturu, měly sny nesmírný význam. Vykládání snů bylo vážené umění. Kahunové dokázali ze snů zjistit informace nejen o diagnóze nemocí, ale i o léčení, varování, předpovídání budoucnosti, ochraně, atd.

Všechny indiánské kmeny v Severní Americe považovaly sny za důležité, byly pro ně významným zdrojem informací a vzdělání. Dokázaly ze snů předpovídat budoucnost, dozvídat se o léčení, vzorech pro ruční práce, léčebných rituálech, a také sny občas propůjčovaly snícímu velkou duchovní sílu. 

Temný středověk se ke snům stavěl velmi negativně, v 8. století n.l. papež Řehoř II. dokonce vydal zákaz vykládání snů pod hrozbou trestu smrti. Středověk vnímal sny jako čarodějnictví, jako styk s ďáblem. Studium snů bylo pro katolickou církev velmi nežádoucí. To trvalo zhruba tisíc let.

Teprve v 19. století došlo k obrodě snů, někteří filozofové začali považovat sny za hodné vědeckého výzkumu. V roce 1899 publikoval Sigmund Freud slavnou knihu "Výklad snů", kterou začal větou: "Dokážu, že existuje psychologická technika, jejíž pomocí je možné vykládat sny."

Teprve švýcarský psycholog C. G. Jung, zakladatel analytické psychologie, pozvedl interpretaci a význam snů na vyšší úroveň. Tvrdil, že sny jsou důležité při odhalování zdroje potíží, které vznikají v nevědomí. Jemu vděčíme za rozklíčování snové symboliky a za hlubší symbolické a mytické souvislosti. Řekl, že "práce se sny je vlastně jediným (v západní kulturní oblasti) živým a praktikovaným iniciačním procesem". 

V rámci vědeckého zkoumání byla rozlišena spánková fáze REM, přičemž bylo zjištěno, že sny se mohou zdát kdykoli během spánku. Jedna teorie dokonce tvrdí, že spánek existuje hlavně asi proto, abychom snili. Navzdory všem vědeckým výzkumům však neexistuje jednoznačná odpověď na to, co vlastně sny způsobuje a jakému účelu sny slouží. 

Je také zajímavé poukázat na to, že sny se staly tvůrčí inspirací pro spisovatele, scénáristy, muzikanty, vynálezce, a další osobnosti. I tohle patří do našich dějin.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!