Jana Schön

Při práci se sny používám metodu hlubinně-analytického výkladu, intuici a dlouholeté zkušenosti. S výklady snů jsem začala v roce 1990. Vyložila jsem mnoho snů sobě a ostatním. Interpretace a symbolika mě nesmírně zajímají, stále se v této oblasti vzdělávám.

Postupně jsem přečetla veškerou dostupnou literaturu, účastnila se několika přednášek a seminářů a naučila se různé techniky, zaměřené na zapamatování snů a jejich interpretaci. Dnes vím, jak na to, a chci tyto informace sdílet s vámi. 

Chcete porozumět svým snům a zjistit, co vám sdělují? Pokud ano, připojte se... 

Sny jsou úžasný dar, který máme!

Sny jsou důležitou součástí mého života. Zapisuji si je, vykládám je sobě i nejbližším. Nejde o "nějaký" dar, jak si mnozí myslí, ale o přesně cílenou a systematickou práci, sestávající v rozklíčování mnoha detailů a symbolů, dohledávání informací v odborné literatuře (zejména cizojazyčné), amplifikaci (rozšiřování významů) a následné analýze a dedukci. 

Sny nám často odkrývají něco důležitého, nepodceňujme je! Sdělují informace z našeho nitra. Některé sny nám odhalují, jak řešit aktuální životní situaci, jiné nám ukazují podstatu problému či směr naší životní cesty. Existují i sny, které nabízejí pohled do budoucnosti, či obsahují hlubší symboly z našeho nevědomí.    

Co jsem zjistila během své práce se sny?

Sny mě občas překvapily svou přesností a odhalením pravdy, týkající se určitých událostí či osob. Zjistila jsem, že v určitých důležitých životních obdobích (např. před narozením dcery, setkání s životním partnerem, rodinné potíže, manželská krize, nemoci) jsem měla sny, které mi odhalily  budoucí událost. Často mi sny "otevřou oči". Díky nim věci lépe chápu a mohu se lépe rozhodnout v různých záležitostech. Některé věci jsou zřejmě uzavřené (např. životní osudy jiných lidí), ale jinak sny pomáhají v pochopení aktuálních situací, či změny životního směru.

Sny odhalují, co se děje v našem nitru, někdy jsou schopné nám ukázat příčiny našich zdravotních problémů, pravdu o nejbližších lidech i o nás samých. Také vím, že sny někdy upozorňují na budoucnost, kterou nemůžeme ovlivnit, ale která nás citově velmi zasáhne. Sny nám občas odhalují důležité informace, které bychom se jinak nedozvěděli.

Jako ukázku zde uvedu zvláštní sen z července 1997: 

Zdálo se mi, že "někdy v září zemře moje babička, a já se nebudu moci zúčastnit jejího pohřbu". Když jsem si sen zapisovala, připadalo mi to jako nesmysl. Za prvé jsem nechápala, proč bych se nemohla zúčastnit pohřbu mé babičky, kterou jsem měla velmi ráda a často jsem ji navštěvovala... Nenapadl mě tehdy žádný důvod, který by mi v tom mohl zabránit. Za druhé se babičce v době tohoto snu dařilo po zdravotní stránce velmi dobře. 

Sen jsem vůbec nechápala, ale po dvou letech jsem si na něj vzpomněla. Bylo září 1999, a moje milovaná babička skutečně nečekaně zemřela. Pobývala jsem v té době v Kalifornii, USA, a nemohla jsem v té době v žádném případě odcestovat. 

(Podotýkám i to, že jsem se v době, kdy se mi sen zdál, nechystala absolutně nikam cestovat, ani v nejmenším jsem o tom neuvažovala. Fascinuje mě, že vyšší Já ví víc, než nám umožňuje naše bdělé vědomí. Dozvěděla jsem se pro mě tak závažnou informaci o 2 roky dříve.)