Jana Schön

Při práci se sny používám metodu hlubinně-analytického výkladu, intuici a dlouholeté zkušenosti. S výklady snů jsem začala v roce 1990. Vyložila jsem mnoho snů sobě i ostatním. Interpretace a symbolika mě nesmírně zajímají, stále se v této oblasti vzdělávám.

Postupně jsem přečetla veškerou dostupnou literaturu, účastnila se několika přednášek a seminářů a naučila se různé techniky, zaměřené na zapamatování snů a jejich interpretaci. Dnes vím, jak na to, a chci tyto informace sdílet s vámi. 

Chcete porozumět svým snům a zjistit, co vám sdělují? Pokud ano, připojte se... 

Sny jsou úžasný dar, který máme!

Sny jsou důležitou součástí mého života. Zapisuji si je, vykládám je sobě i ostatním. Nejde o "nějaký" dar, jak si mnozí myslí, ale o přesně cílenou a systematickou práci, sestávající v rozklíčování mnoha detailů a symbolů, dohledávání informací v odborné literatuře (zejména cizojazyčné), amplifikaci (rozšiřování významů) a následné analýze a dedukci. 

Sny nám často odkrývají něco důležitého, nepodceňujme je! Sdělují informace z našeho nitra. Některé sny nám odhalují, jak řešit aktuální životní situace, jiné ukazují podstatu problému či směr naší životní cesty. Existují také sny, které obsahují hluboké symboly z nevědomí a ukazují na skutečný stav naší psychiky. Dokonce jsou i sny věštecké, které nabízejí pohled do budoucnosti. 

Co jsem zjistila během práce se sny?

Sny mě občas překvapily svou přesností a odhalením pravdy, týkající se určitých událostí či osob. Zjistila jsem, že v určitých důležitých životních obdobích (před narozením dcery, setkání s životním partnerem, rodinné potíže, manželská krize, stěhování, zaměstnání, nemoci, atd.) jsem měla sny, které mi zčásti odhalily  budoucnost. Často mi sny jakoby "otevřely oči". Díky nim jsem věci lépe pochopila a mohla se lépe rozhodnout. 

Sny odhalují, co se děje v našem nitru, někdy jsou schopné nám ukázat příčiny našich zdravotních problémů, pravdu o nejbližších lidech i o nás samých. Také vím, že sny někdy upozorňují na budoucnost, kterou nemůžeme ovlivnit, ale která nás zasáhne. Sny nám občas odhalují důležité informace, které bychom se jinak nedozvěděli.

Jako ukázku zde uvedu "věštecký" sen z července 1997: 

Zdálo se mi, že "někdy v září zemře moje babička a já se nebudu moci zúčastnit jejího pohřbu". Když jsem si sen zapisovala, připadalo mi to jako nesmysl. Za prvé jsem nechápala, proč bych se nemohla zúčastnit pohřbu mé milované babičky... Nenapadl mě tehdy žádný důvod, který by mi v tom mohl zabránit. Za druhé se babičce v době tohoto snu dařilo po zdravotní stránce velmi dobře. 

Sen jsem vůbec nechápala, ale po dvou letech jsem si na něj vzpomněla. Bylo září 1999 a moje babička nečekaně zemřela. Žila jsem tehdy v USA a opravdu jsem se nemohla pohřbu zúčastnit. 

(Poznámka: V době, kdy se mi sen zdál, jsem se nechystala nikam odcestovat, natož do USA. Navíc babička byla zdravá. To znamená, že moje vyšší Já už tehdy - 2 roky dopředu - vědělo daleko víc...)