Jana Schön

Při práci se sny používám metodu hlubinně-analytického výkladu, intuici a dlouholeté zkušenosti. S výklady snů jsem začala v roce 1990. Vyložila jsem mnoho snů sobě i ostatním. Interpretace a symbolika mě nesmírně zajímají, stále se v této oblasti vzdělávám.

Postupně jsem přečetla veškerou dostupnou literaturu, účastnila se různých přednášek a seminářů a naučila jsem se různé techniky, zaměřené na zapamatování snů a jejich interpretaci. Dnes vím, jak na to, a chci tyto informace sdílet s vámi. 

Chcete porozumět svým snům a zjistit, co vám sdělují? Pokud ano, připojte se... 

Sny jsou úžasný dar, který máme!

Sny jsou důležitou součástí mého života. Zapisuji si je, vykládám je sobě i ostatním. Nejde o "nějaký" dar shůry, jak si mnozí myslí, ale o přesně cílenou a systematickou práci, sestávající v rozklíčování mnoha detailů a symbolů, dohledávání informací v odborné literatuře (zejména cizojazyčné), amplifikaci (rozšiřování významů) a následné analýze a dedukci. 

Sny nám často odkrývají něco důležitého, neměli bychom je podceňovat! V každém případě nám sdělují informace z našeho nitra. Některé sny nám odhalují, jak řešit aktuální životní situace, jiné ukazují podstatu problému či směr naší životní cesty. Existují také sny, které obsahují hluboké symboly z nevědomí a ukazují na skutečný stav naší psychiky. Dokonce se mohou občas objevit i sny věštecké, které nabízejí pohled do budoucnosti. 

Co jsem zjistila během práce se sny?

Sny mě občas překvapily přesností a odhalením pravdy, týkající se určitých událostí či osob. Zjistila jsem, že v určitých důležitých životních obdobích (před narozením dcery, setkání s životním partnerem, rodinné potíže a krize, stěhování, zaměstnání, nemoci, atd.) jsem měla sny, které mi zčásti odhalily  budoucnost. Často mi sny jakoby "otevřely oči". Díky nim jsem věci lépe pochopila a mohla se lépe rozhodovat. 

Jelikož nám sny odhalují, co se skutečně děje v našem nitru, jsou někdy schopné ukázat nám příčiny našich zdravotních problémů, pravdu o nejbližších lidech i o nás samých. Také vím, že sny někdy upozorňují na budoucnost, kterou nemůžeme ovlivnit, ale která nás zasáhne. Sny nám často odhalují důležité informace, které nedokážeme vnímat vědomě.

Jako ukázku uvádím svůj "věštecký" sen (červenec 1997): 

Zdál se mi krátký sen, že "někdy v září zemře moje babička a já se nebudu moci zúčastnit jejího pohřbu". Když jsem si sen zapisovala, připadalo mi to jako nesmysl. Za prvé jsem nechápala, proč bych se nemohla zúčastnit pohřbu, nenapadl mě žádný důvod, který by mi v tom mohl zabránit. Za druhé se babičce dařilo po zdravotní stránce výborně. Sen jsem nechápala, ale po dvou letech jsem si na něj vzpomněla. Bylo září 1999 a babička zemřela. Žila jsem v USA a skutečně jsem nemohla v té době odcestovat do ČR (!).

Poznámka: V době snu jsem se absolutně nechystala nikam odcestovat, natož se přestěhovat do USA. Část mé psýché už tehdy - 2 roky dopředu (!) - věděla, co se stane, a na tuto událost mě připravovala. 

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!