Počasí, živly, vesmír

- Počasí ve snu představuje stejné emoce, jaké máme v reálném životě. Symbolizuje naše nálady, měnící se vnější situace, vnitřní reakce na určité situace.

- Symbolizuje nový růst: vynořuje se to, co bylo latentní; ožívá to, co bylo mrtvé. Co jste zaseli svými činy, se nyní začíná projevovat ve vašem životě.

Tma, temnota

01.11.2022

- Poukazuje především na naše nedostatečné vědění (např. TEMNÁ MÍSTNOST), nedostatečné porozumění něčemu, něco je pro nás myšlenkově těžko uchopitelné, nejasné. Symbolizuje to, co je pro nás nevědomé, neznámé, nedefinované intelektem nebo vědomým já, maximálně to jen matně tušíme.

- Symbolizuje intuici a vědomí, které je nejvyšší duchovní hodnotou. (V mýtech o stvoření světa je v souvislosti s "probouzejícím se" vědomím první stvořenou věcí světlo.) Znamená, že jsme bdělí, vědomí, uvědomujeme si, jsme schopni něco chápat, máme vhled, vidíme podstatu, souvislosti něčeho.

- Symbolizuje proměnlivost, neustále se měnící duševní procesy, pohyb vědomí nebo mysli. RŮZNÉ TYPY VĚTRU naznačují různé stavy mysli a pocitů.

- Symbolizuje duchovní prostor a transcendentno, neznámo (kvantové pole), neznámý tajemný prostor, z něhož přichází poznání z nevědomí a také "vyšší vůle".

- Na duchovní úrovni může být výrazem pro něco božského, "oplodňujícího", symbolizuje ducha (déšť je průsvitný, světlý, seshora).

Mlha

06.10.2022

- Poukazuje na vaši momentální neschopnost vidět skutečné problémy v sobě i ve svém okolí.

Duha

02.10.2022

- Symbolizuje uvolnění úžasného potenciálu, který máme, do každodenního života. Také poukazuje na možnosti obrovské transformace těla i mysli, z čehož může dále plynout léčení a obrovská změna a rozšíření mysli.

- Znamená, že na vás působí síla samotného života: vaše vlastní obrovská energie rozšiřuje vaše vědomí, vnitřně vás proměňuje. (Pokud se těmto vnitřním silám nebudete vyhýbat, ale setkáte se s nimi bez boje, rozšíří to vaše vědomí, povede to k vnitřní proměně.) Symbolizuje tak hlubší sebepoznávání, rozšiřování vědomí, duchovní pokrok.

- Znamená obvykle pocity strachu, nejistotu, necítíme "pevnou půdu pod nohama", ztrátu důvěry ve věci, které byly dřív stabilní, spolehlivé (např. vztah, rodina, osobnost, zdraví, atd.). Jde o zhroucení našich přesvědčení, postojů nebo vztahů, které se zdály být dříve spolehlivé a samozřejmé.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!