Džiddú KRIŠNAMÚRTI

Abychom porozuměli celému spletitému systému existence je zapotřebí opravdového nadšení, avšak bez účasti intelektu, nálad, emocí či závazného slibu. Psychická struktura společnosti i celá naše psychická existence je založena na neustálých požitcích a zábavě. Dokud člověk nepochopí povahu a strukturu požitků a zábavy, vždy bude zažívat...

Člověk není schopen čelit tomu, co je v něm uvnitř. Proto máme myšlenky (představy), a jednáme podle nich. Proto je skutečnost, myšlenky a konání v rozporu a v člověku probíhá neustále boj. Interval mezi pozorovatelem a pozorovaným je čas, obsahující nesčetné myšlenky, zabraňující vlastnímu pozorování skutečnosti.

Svět je plný násilí a konfliktů, brutality a agrese. Člověk si podmanil vnější svět, ale ve svém nitru stále zůstává násilnický, hrabivý, soupeřivý. Společnost vyrostla na tomto základě. Krize ve světě je v podstatě krizí ve vědomí, proto je důležité vyvolat revoluci v lidské mysli. Skutečnou revolucí je radikální změna v nás samých.

Po staletí člověk hledá něco, co je nad ním a jeho hmotným světem, něco, čemu se říká pravda. Lidé si neustále kladou otázky typu "K čemu to tady všechno je? Jaký má život smysl?".

Je možné v lidské psýché uskutečnit naprostý obrat? Je možné bez donucení, beze strachu a bez obav z následků v sobě uskutečnit změnu, po níž bychom přestali být útoční, násilní, hrubí, bojácní, chtiví či závistiví? Nejde zde o žádnou ideologii, neboť, jak uvádí Krišnamúrti, "ideologie jsou hloupost". Jde o sledování toho, co se fakticky denně...

Pokud chápete, že sebepoznání je životně důležité, pak je také třeba porozumět tomu, že žádná filozofie, ani systém, ani žádná cesta nevede ke skutečnosti, ani k pravdě. Zvláště na poli myšlení a chápání je autorita něčím, co je nesmírně škodlivé a zhoubné. Lídři a tzv. vůdci ničí své stoupence a stoupenci zase své vůdce. Jen vy sami byste...

Naše mysl je velmi komplikovaná, zcela jsme ztratili prostotu a jednoduchost. Jednoduchost - to znamená vidět věci přímo, bez obav a nezkresleně, tak, jak se věci ve skutečnosti mají. Když například člověk zjistí, že lže, má si to přiznat, nic si nezakrývat a neutíkat od toho. Jen si to přiznat.

Všichni jsme podmíněni svou národností, tradicí, jazykem, vzděláním, literaturou, uměním, svými zvyky, konvencemi, různorodou propagandou, klimatickými podmínkami, rodinným prostředím, přáteli, zkušenostmi a mnoho dalšími věcmi. Otázkou je, zda jste si skutečně vědomi, že jste tím vším podmíněni? Jste si svého podmínění vědomi?

Vyhledáváním požitků v té či oné formě se zabývají všichni, žije tak většina lidí na světě. Existuje požitek z reforem, z nařizování druhým i z konání dobrých skutků. Všichni znáte požitek z vědění a fyzického uspokojení, ze životních zkušeností a z různých skvělých dovedností mysli. Na požitcích je postavena celá společnost, ženeme se za nimi od...

Proč mysl neustále vyžaduje uspokojení? Proč je uspokojení "hlavním" proudem našich činů? Jak to, že jsme ochotni pro požitky trpět a obětovat se? Co je to vlastně požitek a jak vzniká?

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!