AFIRMACE (LOUISE L. HAY)

Jak uvádí Louise L. Hay v knize Miluj svůj život, všechny takzvané nemoci si v těle vytváříme sami. Tělo zrcadlí naše myšlenky a přesvědčení. Naše tělo k nám neustále promlouvá a my si musíme udělat čas a naslouchat mu. Každá buňka v těle reaguje na každou myšlenku, která nám proběhne hlavou, a na každé slovo, které vyslovíme.

Afirmace jsou řazeny od horních partií těla až k těm nejspodnějším. Nervové choroby jsou dole na seznamu, jsou vyznačeny tučně.

Snad každý z nás zažil určitý stupeň bolesti hlavy. Někdo se setká jen s mírnými obtížemi, někdo však čelí silným bolestem. Podle L. Hay trpí bolestmi hlavy lidé, kteří si sami sobě ubližují. Může jít například o lidi, kteří na sebe vyvíjejí přílišný tlak, nadmíru se snaží zvládnout obtížné situace nebo chtějí být dokonalí a neustojí nátlak, který...

Mozek představuje náš vnitřní "počítač", naše "řídící centrum". Pokud nenecháme myšlenky volně plynout a neakceptujeme změny v životě, může nastat problém. Život potřebuje neustále volně proudit a my bychom mu to měli dovolit.

se týká zloby, pomstychtivých a nenávistných myšlenek. Souvisí také se "zkaženým", "zahnívajícím" myšlením a "špinavými" pomluvami.

Oči

10.04.2021

představují naši schopnost zřetelně vidět. Pokud máme nějaké potíže s očima, s největší pravděpodobností to naznačuje nechuť něco vidět ve svém životě. Jsme nespokojení s tím, co vidíme ve svém životě. Může se to týkat nás samotných, naší přítomnosti, minulosti či budoucnosti.

představují naši schopnost slyšet. Potíže s ušima často znamenají, že odmítáme něco slyšet. Bolesti uší symbolizují zlost nad tím, co slyšíme. Bolestmi uší trpí často malé děti, protože mnohokrát musejí vyslechnout věci, které nechtějí slyšet (např. hádky rodičů). V domácím prostředí jim často není dovoleno, aby se spontánně projevily a...