AFIRMACE (LOUISE L. HAY)

Signalizuje kritizování autority. Člověk s těmito potížemi má dlouhodobý pocit, že ho někdo ovládá a šikanuje.

Genitálie představují ženský a mužský princip. Nejste-li spokojeni v roli muže či ženy a odmítáte svou sexualitu a své tělo jako cosi nečistého, většinou trpíte problémy v genitální oblasti. Pokud v sobě stále nosíte staré pocity viny, týkající se sexuality a těla, vytváříte si podmínky pro to, abyste se trestali.

Signalizují určitou formu popírání sebe sama. Také souvisí se zavrhováním ženství a ženského principu.

Příčinou většiny pohlavních nemocí, jak uvádí Louse L. Hay, je téměř vždy pocit sexuální viny, vyvolaný často jen podvědomou představou, že se nesmíme sexuálně projevovat. Pohlavní nemocí se nakazí především ti, jejichž mentální a tělesný imunitní systém je slabý. Tito lidé mají potřebu trestu, trpí přesvědčením, že genitálie jsou nečisté a špatné....