OBLEČENÍ

- Především znamená odstraňování určitých postojů/stanovisek nebo "vnější fasády", kterou používáte při jednání s druhými lidmi, v sociálním životě. (Podle druhu/typu sundavaného oblečení lze poznat, s jakými pocity či postoji se potýkáte.)

- To může naznačovat váš pocit, že nemáte na to, abyste uspěli v životě, nebo se domníváte, že nemáte ty správné osobní kvality, za které by vás mohli ostatní obdivovat nebo si vás vážit. Celkově to tedy ukazuje na ztrátu sebeúcty a vlastní důstojnosti.

- To symbolicky naznačuje výběr/rozhodnutí, týkající se zvažování, jak chcete vypadat před ostatními - jaký "veřejný image" chcete mít, v čem se cítíte pohodlně, atd.

- Může to poukazovat na to, že muž neakceptuje svou mužskou roli (týkající se především zajišťování obživy, mužské agresivity a síly, bojeschopnosti, atd.). Také to může znamenat, že se snaží odvrátit od mužské agresivity/bojovnosti tím, že se začne chovat jako žena.

Kabelka

23.10.2021

- Často bývá ve snech žen, souvisí především s ženskou identitou. Pocit identity je často závislý na sociálních kontaktech a projevech společenského uznání.

- Oblečení může znamenat mnoho věcí, záleží na celkovém kontextu snu, barvě a stylu oblečení, časovém období, stavu oblečení.

- Barva oblečení může být zásadním vodítkem pro pochopení významu oblečení, tak je užitečné podívat se ještě na význam jednotlivých barev (viz "SYMBOLY" "BARVY").

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!