OBLEČENÍ

- Mají velmi osobní asociace, ale většinou symbolizují vhled do našeho nitra, důležité části nás samých, především náš nevědomý "poklad" (nevědomí), integritu, pocit celistvosti, vyšší Já, Střed nás samých, spojení s Univerzální myslí, "božství" v nás, pravdu, moudrost.

Je to především symbol persony (viz heslo PERSONA). Představuje vnější obal osobnosti, který brání ostatním lidem, aby viděli, jací jsme doopravdy. Když nechceme, aby lidé viděli, co v nás probíhá, je tato "maska" pro nás nutná a jaksi účinná.

- Symbolizuje především naše současné názory, přesvědčení nebo mentální postoje. Může tak poukazovat na to, co děláte "ve své hlavě", jaké máte ideje, jak nakládáte se svými emocemi, sexuálními touhami a vztahy na základě svých postojů a názorů.

- Především znamená odstraňování určitých postojů/stanovisek nebo "vnější fasády", kterou používáte při jednání s druhými lidmi, v sociálním životě. (Podle druhu/typu sundavaného oblečení lze poznat, s jakými pocity či postoji se potýkáte.)

- To může naznačovat váš pocit, že nemáte na to, abyste uspěli v životě, nebo se domníváte, že nemáte ty správné osobní kvality, za které by vás mohli ostatní obdivovat nebo si vás vážit. Celkově to tedy ukazuje na ztrátu sebeúcty a vlastní důstojnosti.

- To symbolicky naznačuje výběr/rozhodnutí, týkající se zvažování, jak chcete vypadat před ostatními - jaký "veřejný image" chcete mít, v čem se cítíte pohodlně, atd.

- Může to poukazovat na to, že muž neakceptuje svou mužskou roli (týkající se především zajišťování obživy, mužské agresivity a síly, bojeschopnosti, atd.). Také to může znamenat, že se snaží odvrátit od mužské agresivity/bojovnosti tím, že se začne chovat jako žena.

Kabelka

23.10.2021

- Často bývá ve snech žen, souvisí především s ženskou identitou. Pocit identity je často závislý na sociálních kontaktech a projevech společenského uznání.

- Oblečení může znamenat mnoho věcí, záleží na celkovém kontextu snu, barvě a stylu oblečení, časovém období, stavu oblečení.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2022
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!