UČENÍ LOUISE L. HAY

Co je to "neúspěch"? Něco se nepovedlo tak, jak jste chtěli nebo doufali? Zákon zkušenosti účinkuje bez výjimky. Jste dokonalým zosobněním vlastních myšlenek a vlastního přesvědčení.

Nezáleží na tom, jak dlouho jste se považovali za smolaře; už v tomto okamžiku můžete začít vytvářet mentální návyk úspěchu. Jedno v čem, zásady se nemění. Je nutné "zasít semínko" úspěchu, ze kterého vyroste bohatá sklizeň. Můžete při tom použít některou z následujících "úspěšných" afirmací (tj. tvrzení):

Důležité je, abyste si přestali dělat starosti se svou finanční situací a přestali mít odpor k účtům. Většina lidí je považuje za jakýsi trest, jemuž je radno se vyhnout. Účty ale dokazují naši schopnost platit. Váš věřitel předpokládá, že jste solventní, a proto vám poskytuje výrobek nebo službu předem. Láskyplně žehnejte každému účtu, který...