MYŠLENKY LOUISE L. HAY

Následuje několik základních myšlenek, které v úvodu knihy Miluj svůj život napsala její autorka Louise L. Hay. Autorka se v knize zabývá psychosomatickými příčinami nemocí a zároveň nabízí konkrétní kroky, jak tyto příčiny odstranit, včetně pozitivních afirmací. Při sestavování léčebných kroků vycházela ze své dlouholeté praxe s pacienty a z...

Několik dalších myšlenek od Louise L. Hay z úvodu knihy Miluj svůj život, které stojí za zamyšlení. Základním poselstvím autorky je, že pokud jsme skutečně ochotni mentálně na sobě pracovat a měnit se, můžeme si vyléčit téměř jakoukoli nemoc.