ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI

Jako u každého symbolu, i zde se promítá více významových rovin. Záleží na dalších okolnostech a detailech, které se objeví ve snu. Jen na základě celkového obsahu snu (a také životních událostí snícího, co právě prožívá, atd.) je možné rozhodnout, který význam je obsažen ve snu. Níže uvedené body jsou tedy spíše orientační, je třeba vybírat na...

Smrt 

12.08.2020

- Sny o smrti neznamenají tělesnou smrt, není to ani předpověď smrti. (Je však pravda, že staří lidé mohou mít častěji sny o smrti a umírání, aby jim to pomohlo vědomě si utvářet svůj život, aby žili vědoměji a plněji.) Kromě toho smrt (čehokoli) zahrnuje obrovské uvolnění energie, jak se forma rozpadá. Různé úrovně energie (v souvislosti se...

Pohřeb

11.08.2020

Pohřeb je obvykle ve snech vykreslen v podobě koní, pohřebního vozu, smutečního průvodu (obvykle 3-4 osoby). Pokud jde o význam, je třeba se ptát - kdo nebo co se pohřbívá?