Svatba

31.07.2021

1/ (Fyzická rovina)

- Může znamenat skutečné pocity ohledně blížící se svatby. Pokud snícího čeká sňatek v reálném životě, může sen o svatbě vyjadřovat skutečné pocity ohledně této události. (Na nevědomé úrovni "sňatek" vzniká prostřednictvím penetrativního sexu v reálném životě, tedy vždy jen mezi mužem a ženou. "Sňatek" je tak posvátný rituál, vedoucí k zázraku plození. Proto nemůže v pravém slova smyslu dojít ke skutečnému sňatku mezi 2 muži nebo 2 ženami, ti mohou mít pouze civilní sňatek.) 

- Může symbolizovat naléhavou potřebu nalézt uznání ve společnosti, větší nezávislost, pohodlné bydlení, finanční nezávislost, mít děti, atd.  

- (V některých kulturách může symbolizovat úmrtí v rodině.)

2/ (Spirituální rovina)

- Integrace nějakého vnitřního aspektu, který nebyl dosud známý či vyjádřený (zvláště když nevěsta/ženich je orientálního původu či černé barvy pleti).

- Integrace mužských a ženských rysů/znaků v sobě, jde o dosažení větší zralosti. Představuje "setkání/spojení" mužského a ženského Já, úplné spojení ("spirituální sňatek").

- Sjednocení dvou různých aspektů sebe sama (např. intelekt a pocity, praktické a intuitivní Já), spojení mezi vědomým a nevědomým Já. 

3/ (Božská/úplná rovina)

- Otevření se "božskému" v sobě, ve svém nitru. To vede k "úplnému sňatku" (spojení těla, osobnosti a božských impulsů), zažívání "božské" lásky v sobě, zažívání sebe jako světla, sjednocení s "božským" principem v sobě, spojení božského ženství a mužství. 

- Může také představovat jakýsi "zasvěcovací" obřad. 

DÍTĚ, KTERÉ VZEJDE ZE SŇATKU: Vzkvétání nových schopností a kvalit člověka, zrození nové části sebe sama. Do vědomí se dostala nová část vás samého, která se rozvíjí, ale byla předtím nevyjádřená. Je to vaše zranitelná část, která potřebuje péči, aby mohla růst a stát se skutečnou silou ve vašem reálném životě.

- Nebo může znamenat intuitivní posouzení pravděpodobného výsledku (např. nového podnikání/projektu v reálném životě).

SNÍCÍ JE V REÁLU SVOBODNÝ ČLOVĚK: Sen o svatbě (své či jiných lidí) je jakési experimentování s myšlenkou ohledně vlastního sňatku, vyjasnění této myšlenky (jaké by to bylo? bude to úspěšné? je můj současný partner vhodný? jak toho dosáhnout, atd.).

MUŽSKÝ SEN: Může vyjadřovat strach ze ztráty mužství, svobody, vzdávání se mužství, atd. 

SVATEBNÍ PRSTEN JE POKROUCENÝ, OHNUTÝ: Pravděpodobně varování, že manželství nebude dobré.

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Marriage and Wedding; J. Heffernanová: Příběh cesty na Sever - I.

Foto: Pixabay

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!