ARCHETYPY

Persona

27.03.2022

- Je jedním ze základních archetypů, je to naše vnější identita, sociální "maska" (maska "kolektivní psýché"), kterou nosíme na veřejnosti, abychom zapadli a byli jako ostatní. Je to maska, nošená ve společnosti, ta část osobnosti, kterou si přejeme dát na odiv.

Animus

25.02.2022

"Animus" je "vnitřní muž", který se projevuje ve snech a fantaziích žen. Je to fascinující duševní obraz, zosobňující mužství (mužská povaha a vlastnosti) v psýché (v nevědomí) všech žen.

Anima

26.01.2022

"Anima" je "vnitřní žena", která se projevuje ve snech a fantaziích mužů. Je to fascinující duševní obraz, zosobňující ženství (ženská povaha a vlastnosti) v psýché (v nevědomí) všech mužů.

Při setkání dvou lidí a bližším citovém sblížení dochází k projekci anima/animy na opačné pohlaví. Pokud se zdá, že dotyčný/dotyčná je ztělesněním tohoto archetypu, dochází k zamilování se. Je to dáno tím, že pokud je (jakýkoli) archetyp "aktivován", touží být naplněn v životě člověka. Zamilování se je příkladem toho, že jsme ovládáni autonomním...

Stín

11.01.2022

Stín je ta část nás samých, kterou odmítáme, a tudíž ji nevyjadřujeme; jsou to tedy nepřiznané stránky naší psychiky, tzv. osobní "nevědomí".

NEVĚDOMÍ

07.11.2021

- Nevědomí je neznámý vnitřní svět; neustále se měnící, rostoucí a dynamický zdroj osobního uvědomění, protože přesahuje čas/prostor a má obrovský potenciál. Je jako "skladiště" impulzů, pudů, emocí a vášní, pokušení, touhy, kterou si nedovolíme zažít, zranění a traumat, strachů a starostí, ambicí, nepřístupných vzpomínek, atd., které působí...

Tento archetyp do určité míry splývá s archetypem "moudrého starce", ale v něčem se liší.

Má vyšší věk, je sešlý, většinou má bílý plnovous. Vyzařuje z něj důstojnost, přirozená autorita, velké životní zkušenosti, trpělivost, laskavost. Je důvěryhodný, vševědoucí, vždy stojí morálně na vyšší úrovni. Může mít čarodějnické schopnosti, ukazující na mimolidskou povahu.

Archetyp "moudré stařeny" může mít různé podoby: babička; nenápadná stařičká/chudá matička; něčí matka ve starém věku; hodná stařenka; stará žena, jejíž tvář nevidíme; stará žena, vyzařující moudrost, autoritu a nepodmínečnou lásku; průvodkyně při iniciačních obřadech; babka kořenářka; středověká vědma; královna; princezna; bohyně; žena zpodobující...

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!