ARCHETYPY

Tento archetyp do určité míry splývá s archetypem "moudrého starce", ale v něčem se liší.

Má vyšší věk, je sešlý, většinou má bílý plnovous. Vyzařuje z něj důstojnost, přirozená autorita, velké životní zkušenosti, trpělivost, laskavost. Je důvěryhodný, vševědoucí, vždy stojí morálně na vyšší úrovni. Může mít čarodějnické schopnosti, ukazující na mimolidskou povahu.

Archetyp "moudré stařeny" může mít různé podoby: babička; nenápadná stařičká/chudá matička; něčí matka ve starém věku; hodná stařenka; stará žena, jejíž tvář nevidíme; stará žena, vyzařující moudrost, autoritu a nepodmínečnou lásku; průvodkyně při iniciačních obřadech; babka kořenářka; středověká vědma; královna; princezna; bohyně; žena zpodobující...