Jak se anima/animus projevují ve skutečných vztazích a manželství

21.01.2022

Zamilovanost

Při setkání dvou lidí a bližším citovém sblížení dochází k projekci anima/animy na opačné pohlaví. Pokud se zdá, že dotyčný/dotyčná je ztělesněním tohoto archetypu, dochází k zamilování se. Je to dáno tím, že pokud je (jakýkoli) archetyp "aktivován", touží být naplněn v životě člověka. Zamilování se je příkladem toho, že jsme ovládáni autonomním komplexem anima/animy. Čím hlouběji má člověk obraz animy/anima uložený v nevědomí, tím častěji dochází k projekcím v životě (tím častěji se zamilovává).

Ze začátku se zdá ve vztahu vše ideální, protože na partnera/partnerku "projikujeme" své představy. Tyto představy však patří našemu vnitřnímu animovi/animě, nikoli skutečnému partnerovi. 

Manželství

Vzájemná přitažlivost a porozumění mezi mužem a ženou jsou dány jejich animou/animem. 

Partner s jednodušší povahou vždy ZCELA promítá obraz animy/anima na partnera. Partner s komplikovanější povahou promítá obraz animy/anima na jednodušší protějšek pouze ČÁSTEČNĚ (čím je jeho protějšek jednodušší, tím méně se projekce daří a tento "obraz" animy/anima čeká na to, až bude vyplněn nějakým jiným člověkem).  

 Muž si volí takovou ženu, která nejvíce odpovídá jeho animě (tj. jeho vnitřnímu nevědomému ženství) - tj. ženu, která bez problémů přijímá jeho projekci animy. Po vstupu do manželství se muž často změní, je "hračkou" v rukou manželky. Manželka by mu měla umožnit těsnější sepětí s nevědomím, umožnit mu více přijmout svou ženskou stránku. Manželka je pramenem informací o mužově nevědomí, vidí to, co muž nevnímá, dokáže vytušit různé věci.

Pokud muž nedokáže postoupit do dalších stádií své animy a pochopit její požadavky, nebude zřejmě nikdy v hlubokém vztahu spokojený. Pokud muž zůstane v prvním stádiu vývoje vztahu s animou (tzv. první stádium "Eva"), neoddělí se od matky (která ho stále udržuje v bezpečí před temnými obrazy z nevědomí), nastávají problémy. Když se takový muž ožení, přenáší "obraz matky" na manželku; většina takových mužů navíc v manželství zdětinští, jsou sentimentální, závislí, ponížení nebo tyranští, stále nadřazují svou mužskost. Žena přebírá moc jeho matky, snaží se utvořit velmi niterný a blízký vztah, který však muže neuspokojuje, protože má v nevědomí uložený úkol, že se musí od matky osvobodit! To se mu nedaří, takže se muž cítí příliš pohlcený a spoutaný, snaží se ze vztahu vyvléci, často to končí rozvodem.   

"Individuační" (posvátné) manželství

Pokud si partneři dopředu (před sňatkem) nevytvářejí žádné představy ani ideály, může se manželství stát "individuační". Nebo když oba partneři "přežijí" rozčarování z reality, překonají vzájemné slepé projekce animy/anima (tj. uznají partnera jako samostatnou a jedinečnou bytost, která neodpovídá aktivovanému komplexu animy/anima), muž integruje svou animu a žena svého anima, stává se manželství skutečným vztahem - tzv. "individuačním" manželstvím. 

Oba partneři jsou méně závislí na svém protějšku, jsou celistvější, schopní být navenek aktivní. Oba partneři se "léčebným způsobem" setkávají se svou zkušeností s rodičem opačného pohlaví, takže oba mají realistický vztah se svým partnerem

"Individuační" manželství znamená, že oba partneři vedou plnohodnotný manželský život a zároveň je to posouvá (každého zvlášť) na jejich individuační cestě, kdy se vzájemně podporují a pomáhají si, umožňují si proniknout do vyšších a nových sfér v rámci svého vývoje. 

/Příklad: Muž pozoroval mohutný a velmi starý strom, na který vylezl; vršek stromu vypadal jako velká pestrobarevná květina (krokus). Poté spatřil ducha, krásnou ženu, byl to duch stromu. Uvědomil si, že strom i duch symbolizují jeho život. Dívka/duch na něj usedla a pomalu došlo ke splynutí, "nasávala" jeho tělo. Uvědomil si, že musí "zemřít", protože chtěla pojmout do sebe všechny jeho životní zkušenosti a "zplodit dítě"; byl připraven zemřít, sledoval tvoření nového dítěte. Význam: Snící je duchovně vyzrálý, v jeho nitru došlo k integraci animy, tzv. "mystické manželství", T. Crisp: Anima/

Rozvod

Postupně již nelze v manželství přehlížet, že partner zcela nenaplňuje původní představy (tj. partner neodpovídá aktivovanému komplexu animy/anima). Dotyčný se cítí podvedený a má pocit, že se partner změnil. To obvykle vede k problémům ve vztahu, úzkostem a vzájemnému obviňování. Pokud se manželé nedokáží vyrovnat s realitou, tj. uznat partnera takového, jaký je, obvykle dochází k rozvodu. 


Zdroj: C. G. Jung: Duše moderního člověka; T. Crisp: Archetype of the Anima/Animus, E. Aeppli: Psychologie snu

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!