UČENÍ DONA JUANA

Když se stal v roce 1961 Carlos Castaneda, 26letý student antropologie na univerzitě v Los Angeles, žákem dona Juana, dostal od něj neobvyklý úkol. Starý indián z kmene Yaqui mu nařídil, aby nalezl na verandě jeho domu místo, kde by mohl sedět, aniž by pocítil nějakou únavu.

Vědění je moc, a ta závisí na typu poznání. V životě tedy nemá smysl poznávat bezcenné věci a zabývat se zbytečnostmi. Jen ten člověk, který má dostatek pravdivých informací, je svobodný, protože se rozhoduje na základě dostatečných či přesných informací.

Politické a sociální revoluce toho v životech lidí moc nezmění. Skutečná reforma začíná tehdy, když se absolutně změní samotný člověk. Když zanechá kouření, zbaví se chtivosti, zastaví vnitřní dialog v hlavě. To je skutečná "revoluce".