ČINNOSTI 

- Bolest/utrpení, které snící zažívá či způsobuje sobě (či někomu jinému).