Malovat, malba/obraz, umění

12.11.2022

MALOVAT (OBRAZ)

- Představuje tvorbu, tvůrčí schopnosti, vaše sebevyjádření, vyjádření něčeho, uvědomování si něčeho, uvědomění si vnitřních obsahů.

- Naznačuje uvolňující povznesenou náladu, (přílišný) optimismus nebo (přílišnou) upřímnost.  

- Může jít o vaši snahu dát věcem nový vzhled, nový "nátěr".

- Může znamenat snahu zakrýt chyby, snahu skrýt skutečný stav věcí "nátěrem".

MALOVAT (zdobit) MÍSTNOST: 1/ Symbolizuje provádění změn ve způsobu vašeho života - možná pracujete na změně svého vzhledu nebo životního stylu. 2/ Také to může znamenat vyjadřování vašich pocitů, jak se cítíte ohledně sami sebe. 3/ Může také představovat dojem, jaký děláte na ostatní

BARVY, KRABICE S BARVAMI: Může poukazovat na váš malířský talent, nebo na vaše sebevyjádření (niterné, intuitivní). 

MALBA, OBRAZ

- Symbolizuje vaše jedinečné "dílo", věci, které jste udělali v životě, souhrn vašich jedinečných vlastností a dovedností.

- Také znamená "obrázek" (představu) toho, jaký jste si "namalovali" o svých možnostech a o svém vnitřním světě. 

- Může zobrazovat to, co vnímá naše nevědomí - tedy jemné pocity a uvědomění, souvislosti, kombinování na základě zkušeností, pohledy na věci, které jsme si dříve neuvědomovali. Pocity z obrazu vyjadřují vaši intuici, intuitivní vyjádření.

- Může představovat nějaké uvědomění, vzpomínku zachycenou v umělecké náladě, též vzpomínky na to, co v nás žije nevědomě jako dědictví z minulosti před naším narozením.

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Jak je "malba" zobrazena ve snu? Představuje malba sebevyjádření nebo sebeuvědomění? Je to hra na slova - např. "namalovat rudě", namalovat "růžový obrázek", "vybělit všechno", nakreslit "jasný obrázek", atd.? Co cítíte, že obraz popisuje? Co se stane s malbou?

TÉMA/OBSAH MALBY: Naznačuje, o jakou spojitost se jedná - většinou souvisí s nitrem, hlubokými obsahy z nitra, které nelze převést do slov, je to vyjádření vaší intuice. 

MALOVAT ČERNÝ OBRAZ: Znamená zřejmě vaši snahu něco zakrýt, skrýt, ututlat. 

UMĚNÍ (kresba, malba, psaní, sochařství, tanec, hudba, atd.)

- Dáváme prostor těm aspektům osobnosti (hlavně Anima/Animus, Stín), které nejsou běžně slyšet, čímž se vytvoří komunikační linka mezi vědomím a nevědomím. I když konečné dílo (kresba, malba, psaní, sochařství, tanec, hudba) není interpretováno, mezi tvůrcem a dílem se tvoří něco, co přispívá k transformaci vědomí.

Symbolizuje naši vnitřní situaci, jak se cítíme v nitru, naše vlastní pocity, intuici.

- Znamená také naše vlastní tvůrčí schopnosti, sebevyjádření.


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Paint Painting, Pictures Paintings

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!