MĚSTO, BUDOVY

Nádraží

18.09.2021

- Místo přesunu, přemísťování, symbol změn a přesunů (hlavně když přestupujeme).

Kavárna

09.08.2021

- Snadný a přirozený "zdroj" relaxace a uvolnění, vztahuje se ke snadným způsobům relaxace a naplnění vašich potřeb v životě.

Bar, hospoda

09.08.2021

- Co se odehrává v tomto prostředí často naznačuje, jaký máte vztah a pocity ohledně společnosti lidí/přátel, skupin, party přátel, sociálních vazeb na základní úrovni. Většinou toto místo reprezentuje buď váš smysl pro potěšení/zábavu, radost ze společnosti přátel, relaxaci, nebo naopak vaše konflikty s přáteli a ostatními, znaky agrese nebo...

Bazén

20.03.2021

- Bazén představuje především náš vnitřní svět, vnitřní svět mysli, myšlenek, pocitů, fantazie, představivosti. Zejména symbolizuje prozkoumávání sebe sama, uvědomování si svých pocitů nebo představ, též vztahy s druhými lidmi.

- Představuje vnější svět s přemírou nejrůznějších věcí. Symbolizuje nabídku různých životních cílů, směrů, životních stylů a cest, jiných možností, naplňování našich potřeb. Obchodní dům dodává vše, co potřebujeme, takže poukazuje na plnění vědomých přání. Může to být také symbol společenského centra.