MĚSTO, STAVBY, CESTA

Bazén

20.03.2021

- Bazén představuje především náš vnitřní svět, vnitřní svět mysli, myšlenek, pocitů, fantazie, představivosti. Zejména symbolizuje prozkoumávání sebe sama, uvědomování si svých pocitů nebo představ, též vztahy s druhými lidmi.

Představuje vnější svět s přemírou nejrůznějších věcí. Symbolizuje nabídku různých životních cílů, směrů, životních stylů a cest, jiných možností, naplňování našich potřeb. Obchodní dům dodává vše, co potřebujeme, takže poukazuje na plnění vědomých přání. Může to být také symbol společenského centra.

Hřbitov s mnoha hroby existuje i v nitru. V těch hrobech jsou naše nenaplněné naděje, všechno to, s čím jsme se museli rozloučit, s čím se již nikdy neshledáme.