Farma/statek, dvůr statku, stáj

28.08.2022

FARMA/STATEK

- Symbolizuje naše základní pudy - tj. sexualita, přežití, sociální hierarchie, láska ke společenství, rodičovství, praktičnost, zemitost, schopnost být nohama na zemi, zvládání běžné reality. Náš vztah k vrozeným a přirozeným nutkáním, vnitřním tlakům, naléhavým potřebám, přirozeným nutkáním. 

- Také znamená oblast našich animálních sklonů - tj. boj o teritorium, boj o partnera, atd. 

- Poukazuje na to, o co ve vašem životě pečujete, jakým činnostem se věnujete, co ve vašem životě roste; jak pečujete o své vlastní přirozené energie, přirozená nutkání a tlaky, naléhavé potřeby, schopnosti.

- Také může znamenat, že ve svém životě něco šíříte, pěstujete, rozvíjíte, kultivujete, ale měli byste si to více uvědomovat. Sen vyzývá ke kultivaci a transformování "zemitých" částí na vyšší úroveň

- Také symbolizuje "zasazení" semínek/nápadů

- Může obecně symbolizovat vnitřní klid, ticho, harmonii, odpočinek, přirozené chování nebo také tvrdou práci, dřinu - to závisí na vašich pocitech a asociacích. 

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co pociťuji ohledně svých základních, praktických a realistických potřeb, nutkání, pudů, instinktů? Týká se to mého rozvoje, kultivování nějakých stránek - jakých? Jsou ve snu známky toho, že se nestarám o své základní přirozené potřeby?

PROBLÉMY NA FARMĚ: Symbolizují nějaké potíže na základní úrovni vašeho života - tj. na úrovni praktického přirozeného života, splnění základních potřeb, přežití, atd.  

DVŮR STATKU

Představuje naše snahy vypořádat se s naléhavými přirozenými a vrozenými potřebami, se smyslným, agresivním nebo animálním nutkáním. 

STÁJ

- Symbolizuje pudové založení, vrozená a přirozená nutkání, vnitřní tlaky, naléhavé potřeby; též vnitřní pocity, tušení, instinkty. Zde jsou vaše naléhavé přirozené potřeby, pudy a instinkty v bezpečí, v úkrytu, zde je jejich místo.

- Setkání s vlivem, který pramení z našeho spojení se životem, vyšším Já a zdrojem lásky (stáj jako symbolické místo narození Krista).

JÍT DO STÁJE: Znamená, že zkoumáme, co se nachází za pudy, za instinkty a našim naléhavým vrozeným nutkáním. (Často ve snech lidí, kteří jsou příliš duchovní, mají silnou intuici a přehlížejí obyčejný reálný život.) 

Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu; T. Crisp: Dream Dictionary - Farm Farmer Farmyard, Stable.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!