KRAJINA, PŘÍRODA

Rostliny

26.11.2022

- Symbolizují hluboce nevědomý fyziologický proces (např. tvorba buněk, trávení), který si nemůžeme plně uvědomit - mohou tak naznačovat naše psychosomatické potíže, dosud neprojevené nemoci. (Hlavní součástí nevědomého mentálního procesu je události/zkušenosti přijímat a integrovat je. Životní proces je velmi citlivý - citlivě reagujeme na to, co...

Strom

26.11.2022

- Je to nesmírně hluboký symbol, zobrazující celý náš život, naši životní sílu a proces; znázorňuje živou strukturu nás nebo jiné osoby.

Květiny

26.11.2022

- Symbolizuje především růst, dobu rozkvětu, rozvoj schopností, nové schopnosti mysli.

Plevel

24.11.2022

- Symbolizuje vaše osobnostní rysy a postoje, které nepřispívají k vašemu blahu. Věci, které jste ve svém životě vyvinuli, příliš nepřispívají k vaší současné životní situaci nebo dokonce zastavují pozitivnější osobní růst.

- Krajina představuje zejména naše pocity a nálady. Poukazuje na to, jaké jsou naše obvyklé reakce v nejrůznějších situacích v reálném životě, jaké postoje zaujímáme po většinu svého života, v jaké atmosféře žijeme téměř celý svůj život. (Ve snu si vytváříme své vlastní okolí a prostředí ze svých nevědomých postojů, strachu, obav či zkušeností,...

Kopec, hora

25.08.2022

- Může znamenat náš životní cíl, snahu dosáhnout vyšší úrovně vědomí. Symbolizuje také širší pohled na život nebo životní příležitosti, vliv našeho potenciálu, růst energie.

- Symbolizuje zdroj síly, ducha, věčnosti (v chrámech byla původním oltářem skála jako kontakt s věčností, kontaktování božství). Naše bdělé vědomí spojuje s nevědomými archetypálními silami v nitru.

- Krystalická struktura symbolizuje naše vrozené talenty, potenciál, naše Já, Střed, skrytou vnitřní sílu v nás, vědomí i nevědomí, celistvost, věčnost.

Jeskyně

19.08.2022

- Symbolizuje vnitřní život, podvědomí (neprobádanou část mysli), přístup do nevědomí, související se zcela odlišnými/neznámými dimenzemi v nitru či změněným stavem mysli; náš nekonečný potenciál, který se nachází v hlubších úrovních bytí. Pocit setkání s "božským".

- Představuje obrovský potenciál, ležící za vašimi představami a zkušenostmi. Je to aspekt vědomí, existující za protiklady; symbolizuje neznámo/prázdnotu (tj. kvantové vědomí), nekonečno vaší vlastní mysli/vědomí. Osvobozuje od omezujících/rigidních konceptů či návyků myšlení, navyklého reagování; překonává omezení racionální mysli a emocionálních...

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!