PŘÍRODA, ŽIVLY, VESMÍR

- Znamená změnu v sobě, osobní růst, především jde o symbol bytostného vyššího Já (tj. ohromná nevědomá část nás samých). /Příklad: Muži se zdálo, že v době přívalové vlny přiletí létající talíř a zastaví se u lidí, sedících na pláži. Z mělké mořské vody se vynoří miniaturní nádrž a začne rozstřikovat kapalinu na všechny kolem, i na snícího...

- Symbolizuje významné dění v našem nitru, nikdy to není významově "malý" sen. Znamená především symbol "ducha" vůbec, Ducha sv., jsme v blízkosti mocných psychických sil ve svém nitru. Oheň zcela mění vše, čeho se dotýká, takže může symbolizovat proces růstu nebo velké změny v nás, radikálně se mění naše staré závislosti, přesvědčení, mínění, atd....

Požár

03.01.2022

- "Požár" (šířící se požár) vypukl v naší psýše, znamená především nebezpečí. Je to naše psychická energie, rozdmýchaná zážitky (vnitřními/vnějšími), která se proměňuje v ničivou sílu v nitru. (Požár se živí jen tím, co psýcha obsahuje, proto je vždy ničivý.) Takový sen je nutné brát vážně, hrozí skutečné nebezpečí.

Hlína, země

20.12.2021

- Hlína/země je symbolem pro "matku zemi", "půdu", základní životní procesy, z nichž vychází vaše existence, genetický materiál a historii, z níž jste vzešli, veškerou minulost (tj. kultura, jazyk, atd.), symbolické "živiny" vašeho růstu, vývoje a existence. (Sen tak může naznačovat něco o vašem "původu", kulturním dědictví, historii, vašich genech...

Údolí

03.04.2021

- Ve svém pozitivním aspektu údolí zobrazuje náš každodenní život se vší svou bohatostí.

Déšť

11.12.2020

- Déšť na obecné úrovni symbolizuje emoce, uvolnění emocí.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2022
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!