Květiny

26.11.2022

KVĚTINA, KVĚTINY

- Symbolizuje především růst, dobu rozkvětu, rozvoj schopností, nové schopnosti mysli.

- Může poukazovat na pocity radosti, odkrývání pocitů, emoce, určitý druh vnímavosti, uvědomování.

- Naznačuje smysl pro krásu, jemnost, lásku, mladistvost, také přechodnou krásu života (krásu mládí, zralosti, stáří). 

- Může naznačovat vaše vlastní sexuální pocity či orgány (v závislosti na tvaru), též sexuální rozkvět mladé ženy, tvůrčí schopnosti ženy. 

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Je to konkrétní květina - pokud ano, co si s touto květinou spojuji? O jaký druh květiny se jedná a co vyjadřuje? Jaké pocity ve snu prožívám a co o nich napovídá kontext snu? Jde o sexuální lásku nebo o pomíjivost fyzické krásy?

OBJEVÍ SE TVAR/POČET OKVĚTNÍCH LÍSTKŮ: Znamená rozkvět nového aspektu Já. 

POUPĚ: Symbolizuje rozvoj mužských nebo ženských vlastností; může být také symbolem pro penis či vagínu.

KVĚT, KVÍTEK: Znamená krásu otevírajícího se srdce, otevřené pocity, vnímavost, lásku, ženskou sexualitu, také kreativní nápad, kreativitu, tvůrčí činnost, atd.

ZLATÝ KVĚT: Symbolizuje Svébytí, vyšší Já, které je v nejniternějším středu v nás, v nejspodnějších vrstvách psýchy. 

RŮŽE: Symbolizuje lásku, duši, vyšší Já, rozvoj osobních kvalit; také může symbolizovat vagínu.  

LILIE, LOTOS: Může znamenat náš individuální rozvoj, růst a celistvost, spojení s Univerzem.

LEKNÍN: Může naznačovat ukončení něčeho ("smrt"), svět podvědomí (podsvětí), ale také plodnost, věčně se obnovující život.

CIBULOVÉ KVĚTINY (tulipán, hyacint, narcis, atd.): Symbolizují potenciál k růstu ("rozkvět" je umožněn ve správném prostředí a podmínkách - nyní jsou vhodné podmínky), obrovský neuskutečněný potenciál, potenciál k uskutečnění něčeho; máte v sobě hodně nepoznaného. Znamenají bohatou zásobu zkušeností z minulosti, mohou poukazovat na to, co jste udělali v minulosti.

MRTVÉ KVĚTINY: Symbolizují smrt nebo stáří, také umírající lásku nebo schopnosti.

ROSTE HODNĚ KVĚTIN: Poukazuje na pocity duševní pohody, relaxace, uvolnění. 

DÁVAT KVĚTINU/Y: Dávat lásku, něhu, uznání. 

DÁVAT MRTVOU KVĚTINU/Y: Přát si, aby někdo zemřel nebo zmizel ze života; jde o "mrtvé" pocity. 


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Flower Flowers; E. Aeppli: Psychologie snu; J. Heffernanová: Příběh cesty na Sever I.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!