Kopec, hora

25.08.2022

KOPEC

- Může znamenat náš životní cíl, snahu dosáhnout vyšší úrovně vědomí. Symbolizuje také širší pohled na život nebo životní příležitosti, vliv našeho potenciálu, růst energie. 

- Také může naznačovat obtíže v životě, překážky nebo obecně něco, k čemu potřebujeme dostatek energie.

- Kopec/kopce: na fyzické úrovni mohou být symbolem pro prsa nebo břicho. Vrchol kopce může být symbolem pro temeno hlavy

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Na jakém kopci jsem? Jdu nahoru nebo dolů? Cítím v souvislosti s kopcem změnu pocitů?

MÍRNĚ ZVLNĚNÉ KOPCE: To je pochvala naší cesty životem. 

ZELENÁ SLUNEČNÍ STRÁŇ: Poukazuje na to, že se cítíme celistvě, v reálném životě zažíváme pocit blízkosti "nebe" (ráje).  

DÍRA/JÁMA NA ÚPATÍ KOPCE: Vypadá-li jako jeskyně, naznačuje, že vstupujeme do hlubších úrovní své mysli. Je-li obklopena keři, může být symbolem pro vagínu.

VRCHOL KOPCE: Symbolizuje náš potenciál rozšíření vědomí (tzn. nad rámec toho, co je dostupné prostřednictvím našich fyzických smyslů), otevírání se širšímu a méně sebestřednému životu.

JÍT NAHORU DO KOPCE: Symbolizuje narůstající pocity vášně, sexuálního potěšení, vyjádření energie - tj. posun od nižší energie (nálady, vjemu) k vyšší a lehčí  energii, úspěchu. Také může poukazovat na potíže, dřinu/úsilí. Může symbolizovat první polovinu života nebo život sám, pokud vám život připadá jako těžký boj. 

JÍT DOLŮ Z KOPCE: Nejspíš máte v reálném životě pocit, jako by vás okolnosti někam tlačily nebo jste nad něčím ztratili kontrolu. Může také symbolizovat krásy každodenního života, nový pohled na všední každodenní věci, nebo také druhou polovinu života, stáří, návrat zpět do minulých vzpomínek, neúspěch, možná i nemoc.  

HORA

- Znamená duchovní oblast, snahu dosáhnout vyšší úrovně vědomí, věčnost.

- Symbolizuje něco velkého v životě, životní cíl, směr života, energii růstu, širší náhled na náš život a životní situace; stavy mysli/bytí, stojící za běžnými věcmi, za strachem a úzkostmi, za každodenními obavami; naše úspěchy získané tím, že čelíme těžkostem života. Otevření se síle změny a růstu, vliv našeho vnitřního skrytého potenciálu na naši osobnost (změnu osobnosti).

- Může také poukazovat na únik před realitou, ztrátu kontaktu s realitou, izolaci, oddělení od ostatních lidí nebo od každodenního života, askezi. 

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co jsem cítil, když jsem viděl horu nebo byl na hoře? Lezl jsem na vrchol nebo jsem byl blízko vrcholu hory? Cítil jsem nahoře strach nebo radost?

ROZEKLANÉ HORSKÉ ŠTÍTY: Předznamenává dobu, kdy bude třeba přijmout nabízenou pomoc.  

VRCHOL HORY: Představuje zdroj moudrosti a vědomostí.  

SEDĚT NA VRCHOLU A OBHLÍŽET SVĚT DOLE: Dosáhli jsme toho, co jsme si předsevzali; pochvala za dosažené (duchovní) úsilí.

BÁT SE PÁDU (Z VRCHOLU HORY): Může to znamenat, že se bojíme selhání, např. že "spadneme" z nějaké vysoké pozice, kterou zastáváme v běžném životě. 

SPADNOUT Z HORY: Může naznačovat aroganci, nedostatek pokory. 

VYLÉZT NA VRCHOL HORY: Poukazuje na to, že jsme se obeznámili s těmi nejmocnějšími formami, týkajícími se zpřístupnění duše, tj. jak se dostat blíže ke své vlastní duši

VYLÉZT NA HORU SNADNO: Znamená náš pokrok při sebepoznání, ktreré nám jde snadno.

LÉZT/ŠPLHAT NA HORU: 1/ Představuje boj se sebou samým (např. čelit nedostatku sebedůvěry), snahu a úsilí pokračovat v tomto boji; potýkání se s těžkostmi života a snahu jít dál, snahu vymanit se z obtíží, najít v životě jinou perspektivu, atd. Jde o náš vzestup na vyšší úroveň: jak stoupáme výš, máme širší náhled na věci, více si uvědomujeme svou situaci/okolí, často souvisí s pokorouzměnou (osobnosti), zanecháváním věcí za sebou, odpoutáváním se (od zbytečností, závislostí), atd. 2/ Může také symbolizovat vnímání věčnosti, nekonečnosti

/Příklad: Muži se zdálo, že má po přípravách sám vyrazit do hor... Vnímal pocit, jako by mu do těla něco proudilo... Dech se mu zpomalil, jako by se chvílemi zastavil, vše se ztišilo... Tělo ztichlo, jakoby zmizelo, až zůstalo jen čiré vědomí, ponořené do obrovské prázdnoty nebo prostoru... Smysl pro sebe sama se rozplynul, byť existoval dál. Zastavil se pohyb myšlení, cítění, touhy, naděje. Muž měl ve snu transcendentální zážitek věčnosti. T. Crisp./  

VYSTUPOVAT DO NEBE, NA SVATOU HORU: Poukazuje na očistu, zušlechťování. 

JÍT/SESTUPOVAT DOLŮ Z HORY: Zřejmě znamená chybně zvolenou cestu pro nějakou oblast života.  

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Hill, Mountain; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů; C. Nesso: Tajemství snů

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!