Krajina, typ prostředí (městské, venkovské, opakující se)

26.08.2022

KRAJINA, TYP PROSTŘEDÍ

- Krajina představuje zejména naše pocity a nálady. Poukazuje na to, jaké jsou naše obvyklé reakce v nejrůznějších situacích v reálném životě, jaké postoje zaujímáme po většinu svého života, v jaké atmosféře žijeme téměř celý svůj život. (Ve snu si vytváříme své vlastní okolí a prostředí ze svých nevědomých postojů, strachu, obav či zkušeností, moudrosti, atd.) 

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Jaký druh krajiny to je a jakou naznačuje náladu, pocit nebo postoj? Znám tuto krajinu, a pokud ano, jaké jsou mé vzpomínky a asociace? Co zde dělám a co to vypovídá o mých  pocitech a vnitřním Já? Chodíte někdy na místo, kde se zotavujete nebo se tam cítíte dobře? Jakým místům se vyhýbáte a proč? Cítili jste tam někdy přítomnost něčeho zvláštního? 

MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ: Odráží přesně to, co k městskému prostředí cítíte ve vašem reálném životě (buď nadšení, vzruch, úžas nebo se cítíte ztraceni v masivní betonové džungli). 

VENKOVSKÁ OTEVŘENÁ KRAJINA: Vyjadřuje to, jak se cítíte, když jste na venkově. Symbolizuje často pocity uvolnění, relaxace, přirozené spontánní pocity, váš přirozený nebo spontánní stav, nálady. Může také poukazovat na síly "přírody" ve vás, vaše instinkty. Také znamená pocit bezpečí, absenci stresu, únik z každodenního stresu a požadavků vašeho života. Nebo souvisí s minulostí, dřívějším způsobem života

DIVOKÁ/DRSNÁ VENKOVSKÁ KRAJINA, NEBO ŘÁDÍ BOUŘE: Zřejmě to naznačuje, že zažíváte těžké období ve svém životě nebo ve svém růstu. Také to může poukazovat na vymanění se z každodenních starostí, úprk od běžných povinností a požadavků (proto může venkov vypadat jako nekultivovaný, hrubší a drsnější, než je váš běžný život).  

DEŠTIVÁ VENKOVSKÁ KRAJINA: Poukazuje spíše na introvertní nálady, postoje.  

NA VENKOVĚ NEJSOU SILNICE/CESTY: Často to znamená, že jste ve fázi života, kdy zkoumáte nový nebo neznámý směr. Vstupujete tak hlouběji do své vlastní "přirozenosti" a objevujete více ze sebe. Můžete být v této fázi také nejistí ohledně vašeho nového/neznámého životního směru.  

VENKOVSKÉ ULIČKY: Symbolizuje setkání s tím, co je v nás přirozené - což může být někdy zneklidňující (např. se objeví nějaké ZVÍŘE, VLK, atd.), nebo vypadá jako ÚNIKOVÁ CESTA před něčím/někým.

JET (VOZIDLEM) VENKOVSKOU KRAJINOU: To může naznačovat, že "jedete" (váš pohyb životem) 1/ pomaleji, cesta je těžší, nebo 2/ jste naopak uvolněnější. Podle kontextu snu lze rozpoznat, o jaký význam jde.

IDYLICKÉ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ, KOLEM POHÁZENÉ ODPADKY: Poukazuje na naši samolibost, domýšlivost, avšak je třeba nezavírat oči před reálným světem.

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ (les, otevřená krajina): Často poukazuje na vaše vlastní uvolněné a přirozené pocity.

SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ/KRAJINA: Symbolizuje naději, optimismus, životodárnou energii; na něco se v životě těšíte.

PONURÉ PROSTŘEDÍ/KRAJINA: Naznačuje pesimismus, pochyby o sobě, deprese. Sen naznačuje, že váš ponurý pohled na život vás okrádá o motivaci, radost ze života, atd. 

OPAKUJÍCÍ SE KRAJINA/PROSTŘEDÍ: Znamená oblasti našich pocitů nebo psychiky, ke kterým se často vracíme nebo je prožíváme stále dokola.

/Příklad: Ženě se stále vracel sen, v němž si měla vybrat mezi moderním domem ze skla v otevřené krajině na kopci a malou útulnou chatkou u moře, do níž v bouřlivém počasí zuřivě bily vlny. V reálném životě měla žena konflikt, musela volit mezi "veřejnou" kariérou (skleněný dům na kopci), kdy by se prosadila na akademické půdě, a útulným domácím životem v blízkosti emocionálních, primitivních kořenů bytí (chatka u moře); v té době jí manžel vyhrožoval odchodem, když se nevzdá kariéry. A. Faraday./ 

OPAKUJÍCÍ SE SCÉNY: Ukazují, jaké jsou naše obvyklé/běžné postoje, které zaujímáme v nejrůznějších situacích. 

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Landscape, Countryside; C. Nesso: Tajemství snů.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!