Jeskyně

19.08.2022

JESKYNĚ

- Symbolizuje vnitřní život, podvědomí (neprobádanou část mysli), přístup do nevědomí, související se zcela odlišnými/neznámými dimenzemi v nitru či změněným stavem mysli; náš nekonečný potenciál, který se nachází v hlubších úrovních bytí. Pocit setkání s "božským"

/Příklad: Muži se zdálo, že odblokoval díru v jeskyni a vlezl dovnitř. Připadal si jako kdyby vstoupil do jiné dimenze, protože byl v jasně osvětlené místnosti, kde bylo mnoho oken a dveří. Místnost měla tvar oblouku, půlkruhu. Při pohledu z jednoho okna se díval na švýcarskou krajinu, z dalších dvou oken se díval na úplně jiná místa. Jeskyně ve snu symbolizuje přístup do nevědomí, neznámých dimenzí v nitru. T. Crisp.

- Poukazuje také na individuaci, sebepoznávání, sebezkoumání, zkoumání hlubších úrovní mysli ("vnitřní archeologie"); duchovní práci na sobě. Často ve snu v souvislosti s POKLADEM.

/Příklad: Narazil jsem náhodou na jeskyni ve skalním útesu. Vchod byl nalevo a za ním se z kopce svažovala pěšina. Viděl jsem pár mužů, jak vycházejí z jeskyně ven, a věděl jsem, že tam našli poklad. Na zemi blízko východu jsem viděl kousky zlata, ale v jeskyni byl stále velký poklad. Další člověk šel dovnitř kvůli pokladu, ale aby ho získal, musel odpovědět na otázku, kterou pokládá Strážce jeskyně, možná sfinga. Ten člověk už nevyšel ven, protože nebyl schopný odpovědět na otázku, která zněla: "Co vchází do všeho dvakrát?" Myslel jsem si, že odpověď je 1/2, ale nebyl jsem si jistý. Jeskyně je výsledek práce, kterou snící dělá na sobě, odklízení v nitru, čekají ho velké změny; též souvislost s dávnou minulostí předků a počátky života na Zemi; vynesené zlato ven znamená duchovní práci, kterou na sobě snící muž v rámci sebezkoumání za léta udělal; poklad zůstal neodhalen ukazuje na stále skryté bohatství v nitru, nepojmenovatelné a nesmírně cenné věci v nitru; nezodpovězená otázka znamená nezodpovězené otázky, které v sobě všichni nosíme. T. Crisp./ 

- Znamená kontakt s (dávnou) minulostí, prožívání minulých úrovní vědomí (kde jsou obavy, strachy, cenné zkušenosti, atd.), zažívání stavů z minulosti (dětství, též prenatální život). Spojitost našeho Já se všemi vazbami na minulost, osud, spojení s životem samotným. 

- Může symbolizovat ženské pohlavní orgány, dělohu, lůno nebo také prenatální zkušenost (tj. opětovné prožívání života v děloze).

- Může poukazovat na náš strach, že "zabloudíme" v životě, naše traumata, stažení se do sebe, únik od problémů.

- Poukazuje také na setkání se smrtí/znovuzrozením, strach ze smrti. (Podle původních obyvatel Havaje může znamenat předzvěst smrti - neboť Havajci pohřbívali v jeskyních).

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Snažím se "stáhnout" do sebe, abych se vyhnul problémům v životě - pokud ano, jaké mám problémy? Zažívám v tomto snu hlubší úrovně sebe sama, a pokud ano, jak bych je popsal? Co zažívám nebo nacházím v jeskyni, a jak to souvisí s mou současnou fází života?

SVĚTLO V JESKYNI: Znamená pochopení, "osvícenost". Výzva, abychom se spoléhali na vlastní úsudek; máme dostatečné znalosti k tomu, abychom vyřešili své současné potíže v reálném životě.

PRÁZDNÁ JESKYNĚ: Symbolizuje náš Střed hluboko v nitru, vyšší Já, vnitřní prázdnotu/veškerenstvo (tj. kvantové, neomezené vědomí; může poukazovat na skutečný kontakt s vyššími silami v nitru. (Ve snu přitom můžeme očekávat, že v jeskyni nalezneme poklad nebo duchovní prozření, atd.) Může také znamenat ztrátu smyslu pro vnější svět, vnější věci, na které se nelze spolehnout. 

JESKYNĚ/PODZEMÍ MÁ VÍCE VSTUPŮ: Znamená, že zasvěcení do poznávání pravd o životě existuje ve více stupních. 

JESKYNĚ VE SPOJENÍ S VODOU: Symbolizuje lůno, návrat ke kořenům, též přerod a transformaci osobnosti, přechod "prahu" (tzn. zásadní změnu v životě, zasvěcení do nového poznání základních pravd o životě).

PRAMEN/PRAČLOVĚK/HAD V JESKYNI: Všechny tyto symboly mohou představovat uzdravení - v nitru jste začali využívat hluboké zdroje léčení, dotýkáte se energie svého latentního potenciálu. (PRAMEN symbolizuje zdroj našich pocitů, zdroj života; PRAČLOVĚK/PRIMITIVNÍ LIDÉ představují naši nejranější úroveň vědomí.)

HAD V JESKYNI: Symbolizuje energii, stojící za naším růstem a motivací; pociťujeme jako psychický elán, nadšení, hnací sílu, chuť do života, též sexuální touhu. Má to spojitost s naším vývojem.  

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Cave; C. Nesso: Tajemství snů; J. Heffernanová: Příběh cesty na Sever II.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!