Propast, rokle, strž, černá díra

11.08.2022

PROPAST, ROKLE

- Představuje obrovský potenciál, ležící za vašimi představami a zkušenostmi. Je to aspekt vědomí, existující za protiklady; symbolizuje neznámo/prázdnotu (tj. kvantové vědomí), nekonečno vaší vlastní mysli/vědomí. Osvobozuje od omezujících/rigidních konceptů či návyků myšlení, navyklého reagování; překonává omezení racionální mysli a emocionálních reakcí. Symbolizuje transcendentální, duchovní život.

- Někdy vyjadřuje strach ze smrti, zastrašující pocity ohledně smrti; též strach z neznáma, strach z nevědomí, nebo strach ze sexu.  

- Může naznačovat situaci, do které byste mohli spadnout nebo se v ní ztratit.

- Symbolizuje ženský svět, svět matek.

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Mám strach z propasti/rokle? Pokud ano, z čeho mám strach? Co mi brání vstoupit dovnitř? Co mi propast nabídne, když do ní vstoupím? Když si představím, že spadnu do propasti, co cítím? Je něco z minulosti, s čím se bojím znovu setkat? 

NEMÁTE STRACH Z PROPASTI/ROKLE: Jste schopni riskovat, nebojíte se nemoci/smrti. Jste schopni jít  za hranice svých vlastních omezení, konceptů, zkušenosti - což máte udělat. Symbolizuje ohromné ​​osvobození od omezujících konceptů nebo návyků myšlení, navyklého reagování, atd. 

STRACH Z PROPASTI/ROKLE: Můžete mít strach ze ztráty kontroly, ztráty identity nebo strach z neúspěchu. Může jít o zdánlivý strach udělat další krok v životě. Nebo se obáváte smrti, nevědomí, setkání s temnými strachy/obavami, které skrýváte v nitru. Můžete mít nedostatek důvěry, což zjevně brání řešení obtíží (tj. propast) v reálném životě. 

STRACH Z PÁDU DO PROPASTI: Znamená vaši snahu ovládat své pocity a to, co se vynořuje z vašeho nitra. Často také odkazuje na pocity ohledně strachu ze smrti.

JSTE STRŽENI DO ROKLE/ROKLINY: Symbolizuje sestup do vaší vlastní hlubiny v sobě, pohlížíte do vaší vlastní hlubiny v nitru. 

STRŽ (někdy s říčkou)

- Naznačuje, že zřejmě existuje něco, co vás odděluje od nějaké osoby nebo situace. Může to být nějaký pocit, který způsobil roztržku mezi vámi a nějakým člověkem nebo situací.

- Může znamenat, jako by všechny naše pocity, naděje a motivující vztahy odpadly, a uvnitř zažíváme jen prázdnotu a ticho. To nám však umožňuje objevit skrytou ohromnost/nesmírnost, stojící za naším malým životem.  

ČERNÁ DÍRA (velká černá díra v zemi, díra u paty stromu)

- Je naší důležitou součástí, neměla by být ignorována. Pokud do ní vstoupíte, uvědomíte si, že je to cesta k vašemu vlastnímu středu a síle (viz Alenka v říši divů). Symbolizuje vstup do jiné zkušenosti či dimenze

/Příklad: Proud se mě snažil stáhnout do černé obrovitosti, začal jsem se bát, protože jsem cítil, že pokud ustoupím, přestanu existovat. Ale došlo mi, že takto ustupuji každý den, když jdu spát, kdy ztrácím pocit existence.  Strach byl zbytečný... Tak jsem se pustil - a spadl jsem do vědomí nesmírnosti, plného poznání, jako kapka deště padající zpět do oceánu; splynul jsem s tou obrovitostí a stále jsem si udržoval pocit vlastní existence... Tato hluboká část, která způsobila, že jsem existoval, vyrostla... Pochopil jsem, že každý máme tuto sílu ve svém středu a když jsem sledoval, jak působí v mém těle a životě, zdálo se, že se mnou komunikuje. Pochopil jsem, že když se této nesmírnosti otevřu každý den, poddám se jejímu působení, stane se plnější, dokud se ve mně neuvědomí. Připadalo mi to jako dar, že tajemství života ve mně žije a pozná se. T. Crisp: Abyss./

PÁD DO VELKÉ ČERNÉ DÍRY: Poukazuje na něco (strach, atd.), čemu se v bdělém životě vyhýbáte.  

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Abyss Black Hole, Chasm, Gulf; J. A. Sanford: Sny a léčení

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!