Strom

26.11.2022

STROM

- Je to nesmírně hluboký symbol, zobrazující celý náš život, naši životní sílu a proces; znázorňuje živou strukturu nás nebo jiné osoby. 

- Je to také univerzální symbol růstu, naléhavá potřeba růst a vyvíjet se. Ukazuje, v co jsme vyrostli, co vyrostlo z minulosti do současnosti, jaké jsou naše další možnosti a potenciál. Může také symbolizovat novou životní etapu, stárnutí (PADAJÍCÍ LISTY).

- Ukazuje na různé úrovně lidské zkušenosti - fyzickou, smyslnou, sexuální, touhy, emoce, vztahy, komunikaci, myšlení, sebeuvědomění.

- Také může poukazovat na syntézu osobnosti, spojení protikladů.

- Někdy také představuje místo bezpečí, útočiště.

- Může symbolizovat páteř.

KOŘENY: Představují základy nás samých, naše základní fyzické vlastnosti, symbolizují hluboké spojení s naším fyzickým tělem a zemí, (dávnou) minulostí, rodinným dědictvím a vlivy, kulturními kořeny. ZEMĚ (půda) představuje výživu, také znamená vše, co nám naši předkové zanechali ze svých životů, tj. naše dědictví, z něhož jsou kořeny živeny. Může jít také o "kořeny" našeho biologického potenciálu/energie, pohyb, pocity, sebeuvědomění, atd.

KMEN: Představuje sílu, oporu, tělo, podstatu našeho sebevyjádření; ukazuje, jak směřujeme energii svého bytí (růst, sex, myšlenky, emoce).  Také může znamenat to, co jsme ve svém životě rozvinuli, minulost, rodinné zázemí a vazby, na jejichž základě jsme vyrostli. Jakékoli PORANĚNÍ KMENE ukazuje na traumatickou událost (pokud je na kmeni nízko, stalo se to mládí, pokud výše, pak v pozdějším věku).

SPÁLENÝ KMEN V DOLNÍ ČÁSTI: Hluboko uvnitř v našem nitru toho bylo hodně zničeno. SPÁLENINA znamená, že velká část toho, co se mělo v nás vyvíjet a růst, se obrátilo dovnitř a pohltilo vnitřní život. Spálenina tak symbolizuje osamělost, strach ze vztahu, bolest ze života, atd. Spálenina je jako náš dluh, neboť je jen na nás, co uděláme se svým životem.

VĚTVE: Symbolizují naše schopnosti, směry, možnosti a různé aspekty, které v životě rozvíjíme - všechny jsou propojené v našem bytí. Větve také mohou symbolizovat členy rodiny. KONCE VĚTVÍ jsou aspirace, které máme, rostoucí zranitelný vrchol osobního růstu a duchovního uvědomění. MRTVÁ VĚTEV znamená směr, který už v sobě nemá život nebo motivaci; nebo člen vaší rodiny zemře nebo vás opustí.

LISTY: 1/ Symbolizují "plody" našich snah, živou a rostoucí část nás samých, náš osobní život s mnoha aktivitami a touhami (které mohou opadat ze stromu - zemřít). 2/ Mohou také zpodobovat zranitelnou a zastaralou část našeho myšlení či pocitů (záleží na barvě listů).  

NEDOSTATEK LISTŮ NA STROMĚ: Ukazuje na to, že ve vztahu nic neroste. 

OPADAJÍ VŠECHNY LISTY: Může to znamenat "umírající" ego, symbolický konec života. 

KORUNA STROMU: Vrchol stromu či konce větví jsou naše aspirace, rostoucí "zranitelný" vrchol našeho osobního růstu a duchovního uvědomění.

SEMENA, KVĚTY: Symbolizují "plod" naší práce, nápady, tvůrčí činnost; je to naše vlastní jedinečné Já, které se projevuje tvořivým způsobem. Může také poukazovat na to, že máte vliv na druhé lidi.  

DUCH STROMU: Symbolizuje život člověka.  

BŘÍZA: Symbolizuje růst, obnovu, stabilitu, iniciaci a přizpůsobivost, protože je vysoce přizpůsobivá a schopná vydržet drsné podmínky; také může poukazovat na pročištění těla, odstranění škodlivin z těla.

DUB: Představuje sílu, moc, houževnatost, odolnost, vytrvalost, ochranu, sílu fyzického života; též může znamenat přetrvávání těžkostí nebo strádání. 

JABLOŇ: Symbolicky jde o "strážce nesmrtelnosti".

LÍSKA: Symbolizuje moudrost a štěstí.

VÁNOČNÍ STROM, VĚČNĚ ZELENÝ STROM: Představuje věčný, neměnný aspekt bytí.

STROM ŽIVOTA: Nejvyšší lidský symbol, posvátný Střed, symbol transcendence, spojení nebe se zemí.("Strom života" se nachází v Rajské zahradě, je středem symbolického kruhu vesmíru, často roste až do mraků, na vrcholu může být zlatý pták, u stromu tryská nevyčerpatelný pramen, stále se obnovující z vlastních zdrojů, pod pramenem v temných vodách může být had/drak, což je zdroj Božské energie, kořeny má v temnotě, která ho podpírá a živí). 

ROZKVETLÝ/HUSTÝ/KOŠATÝ STROM: Znamená, že jsme citově zralí, milující. Je ale třeba mít na paměti pravidelné "prořezávky" (aby se ze dřeva odstranilo vše "odumřelé" a povzbudil se další růst). 

KVETOUCÍ STROM: Zobrazuje především plodnost, ženskost.  

JMELÍ, LIÁNY: Symboly "věčného života".

STROM PLNÝ OVOCE: Pozitivní sen, symbolizuje pevné zdraví.

STROM NEOPEČOVÁVANÝ, HOLÉ VĚTVE: Naznačuje, že postrádáme sebeúctu, neboť si nevážíme svého potenciálu.

STARÝ PAHÝL S JEDNOU VĚTVÍ: Zřejmě zobrazuje nemoc. 

PADAJÍCÍ, SPADLÝ STROM: Ukazuje na nějaký pocit ohrožení naší identity, často znamená velkou změnu v sebevyjádření. Také to může poukazovat na odbourání vlivů z minulosti/dětství. Také může poukazovat na ztrátu či smrt příbuzného nebo někoho blízkého. 

STARÝ, UMÍRAJÍCI STROM: Představuje část nás samých, která je neschopná adaptovat se nadcházejícím zážitkům, idejím.

MRTVÝ STROM: Poukazuje na minulý způsob života; něco, co pro vás bylo v minulosti plné života, ale nyní je mrtvé. Může to být také mrtvý příbuzný. MRTVÉ DŘEVO představuje část ve vás, která už nenese život a energii, možná jste se vzdaly nějakých nápadů, mínění.  

STROM JE SRAŽEN BLESKEM/VĚTREM: Představuje náhlou změnu, dokonce smrt. Když strom spadne, "spadne" ta část vás samých, která stála na problémech (tzn. padá problémová část ve vás). 

VYKOŘENĚNÝ STROM: Jde především o náš vnitřní svět - buď to znamená vážné psychické zranění, které vás může "srazit", nebo se váš současný život neslučuje s vaším životním posláním, vaším skutečným Já.

SPÁLENÝ STROM: Pokud je spálená pouze část stromu/kmene, ukazuje to na bolestivé události (možná z raného dětství) a otisk, který to na vás zanechalo. Pokud je spálený celý strom, ukazuje to na velké potíže nebo něčí smrt.

KÁCET STROM: Může znamenat, že se ve svém životě zbavujete starých vlivů nebo čistíte prostor. Záleží na tom, jaký zaujímáte postoj ke kácení (např. potřebujete dřevo na otop, stavbu?).

LÉZT NA STROM: Prozkoumáváte různé směry a aspekty svého osobního růstu nebo si je začínáte uvědomovat. Nebo to ukazuje na to, že používáte své dovednosti/schopnosti, abyste unikli nebezpečí nebo se zbavili úzkosti.  

ZVÍŘE/ČLOVĚK, ZAVĚŠENÝ NA STROMĚ: Symbolizuje osobní oběť nebo smrt nějaké části vaší osobnosti, aby mohl nastat další růst (např. "smrt" nějaké závislosti, aby mohla vzniknout nezávislost). Může to také znamenat, že se člověk v životě vzdá, nebo že zažívá bolesti, utrpení a boj, nebo je to pocit "ukřižování" během procesu zrání a duchovního vývoje.

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Tree Trees, Oak, Autumn; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů; C. Nesso: Tajemství snů

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!