Skála, útes, kámen

22.08.2022

SKÁLA

- Symbolizuje zdroj síly, ducha, věčnosti (v chrámech byla původním oltářem skála jako kontakt s věčností, kontaktování božství). Naše bdělé vědomí spojuje s nevědomými archetypálními silami v nitru. 

- Symbolizuje výzvu pro změnu, transformaci osobnosti, přizpůsobení se fyzickému i duchovnímu světu, "setkání" bdělého já s duchem (věčností).

/Příklad: Byl jsem na pláži někde na ostrově a potkal jsem Dannyho. Věděl jsem, že nemám peníze jako on, abych mohl žít jiný život, a tak jsem přemýšlel, co bych mohl dělat. Viděl jsem skalní val, kterým protékala voda, a další vytesanou část skály s tekoucí vodou a vloženými mušlemi. Jak jsem se na to díval, náhle jsem si uvědomil, že je to výraz božství, že zde můžu žít a zasvětit svůj život duchovnosti/božství a tím dát svému životu stejný smysl, ne-li větší, než Danny. Sen je o nalezení smyslu života, duchovním aspektu života, T. Crisp./

- Může symbolizovat nějakou vzpomínku na něco/někoho pro nás důležitého.

- Symbolizuje fyzickou realitu, stabilitu, bezpečí, útočiště a ochranu (na fyzické i sociální úrovni). Naše vnitřní "víra" nás může přenést přes všechna úskalí, nic s námi nepohne, nenecháme se ničím zviklat.

- Může ale také znamenat strnulost či nehybnost vůči nějaké opozici, nepřátelské straně.  

Užitečné otázky a rady: Jakým způsobem jsem na skálu reagoval nebo co jsem k ní cítil? Cítil jsem nějaký vliv, když jsem byl blízko skály/hor? Co se stalo ve snu se skálou? Byly na skále nějaké kresby/úpravy?

MALÁ SKÁLA: Ukazuje na to, jak "formujeme" svou povahu, jak se měníme v životě.

SKÁLA JE VYTESANÁ NEBO S MALBAMI/RYTINAMI: Poukazuje na to, že jste v životě vykonali/vytvořili něco, co přetrvá v čase. Obohatili jste něčím svou duchovnost, povahu, charakter.   

SNADNO VYLÉZT NA SKÁLU: Znamená to, že máme značnou duchovní sílu.

ZE SKALISKA ZAHLÉDNOUT V DÁLCE SVĚŽÍ KRAJINU: Zřejmě trpíte depresí, zažíváte stres, avšak lze doufat v obrat k lepšímu.

ÚTES

- Symbolizuje především hranici mezi fyzičnem a duchovnem, hranici mezi životem a smrtí, hranici mezi strachem ze smrti a radostí ze života, hranici mezi "uvězněním" ve fyzické formě a uvědoměním si, že jsme čisté vědomí.

/Příklad: Stála jsem na vrcholu útesu s výhledem na oceán. Po mém boku byl nějaký muž s krátkými stříbrnými vlasy, měl lesknoucí a pronikavé modré oči. Zdál se starý, ale byl svalnatý a působil na mě dojmem, že prožil mnoho životů, nebo že je velmi chytrý. Ukazoval na moře a já věděla, že bych se do něj měla ponořit. Udělala jsem to, opustila jsem své tělo a stala se součástí oceánu. Přitom jsem věděla, že se kdykoli mohu vrátit zpět na útes. Útes zde představuje hranici mezi fyzickým tělem a opuštěním těla, tj. čistého vědomí. T. Crisp./

- Znamená širší pohled na život, životní moudrost, nadhled, který zahrnuje i smrt.

- Může poukazovat na to, že narážíte na bariéru či něco neznámého, nebo jste na hraně změny, trasformace osobnosti. 

- Může také znamenat, že se potýkáte s pocitem nervozity, jste ve stresu, napjatí, čelíte nebezpečí, máte učinit těžké rozhodnutí, podstupujete riziko nebo překážku, máte si poradit se svým strachem. Je to také zkouška sebevědomí, kdy je třeba čelit vlastnímu strachu. 

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Jaký mám vztah k útesu, co to naznačuje? Pokud jsem vysoko nahoře a vidím pod sebou zemi/moře, co vnímám/chápu? Vystoupím na útes v pohodě, mám strach nebo cítím  nepřekonatelnou bariéru? 

VELKÝ PROSTOR KOLEM ÚTESU: Symbolizuje neznámo, možnosti vašeho života, nevědomý vnitřní život, spojení s rozlehlostí vesmíru a vnitřním životem. Záleží na reakci snícího, jak na tento prostor (tj. velikost svého nevědomého vnitřního života) reaguje - zda kladně či se strachem.

BÝT MEZI ÚTESEM A MOŘEM: Naznačuje, že si uvědomujete obrovské rozšířené vědomí, jehož jste jen malou součástí. 

BÝT NA VRCHOLU ÚTESU, STRACH Z PÁDU: Může znamenat strach, že "spadnete" v očích svých či druhých lidí, že nebudete schopní něčeho dosáhnout, též pád z moci nebo úspěchu. 

BÝT NA ÚPATÍ A SNAŽIT SE VYLÉZT NAHORU: Znamená nejrůznější potíže, s nimiž se setkáváme na cestě svého rozvoje (individuace) - čelíme svým strachům, traumatům, atd.  

KÁMEN

- Většinou představuje trvalost, stálost, něco dlouhotrvajícího, přítomnost vyšších sil, věčnost, nesmrtelnost; jedná se o významný sen. Může symbolizovat i Střed v našem nitru. 

- Může znamenat, že do vašeho života vstupuje nějaký vliv z dávné minulosti.

- Také může poukazovat na bezcitnost, tvrdost, ztrátu citu, necítění, citový chlad místo lásky, "srdce jako kámen".

HÁZET KAMENY: Kdo hází kameny, "hází" nenávist a citový chlad, může být nesympatický, agresivní.

VYKOPAT/NALÉZT STAROBYLÝ BÍLÝ KÁMEN: Znamená trpělivost, moudrost.

VYKOPAT/NALÉZT STAROBYLÝ ČERVENÝ KÁMEN: Uskutečnění nějaké významné vize v životě, skutečný "kámen filozofů".


Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu; T. Crisp: Dream Dictionary - Rock Menhirs, Cliff, Stone Stones; J. A. Sanford: Sny a léčení; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů, Příběh cesty na Sever II.; C. Nesso: Tajemství snů.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!