Kino, promítačka, film, televize

07.11.2022

KINO

- Zpodobuje často prvky našeho vlastního vnitřního světa (naše fantazie, představy, vášně, strach, obavy, traumata, atd.) - díváme se na svůj vlastní vnitřní život a drama, aspekty nás samých.

- Toto prostředí ukazuje naše zkušenosti, zážitky, náš charakter, chování, nevědomé obsahy - avšak nepřímo, zprostředkovaně, a často ve větším měřítku. Můžeme zde objektivně vidět části své vlastní osobnosti (jako by to byly filmové postavy).

- Může symbolizovat romantiku, sexuální fantazie nebo sexuální zážitky.

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co se děje v kině a jak se to vztahuje k mému bdělému životu? 

PROMÍTAČKA, PROJEKTOR (promítané světlo jako u filmu/diapozitivů)

- Promítačka/projektor je tím, co promítá, takže to je "projektor" ve vás - vy něco "promítáte" sami v sobě. Promítané obrázky poskytují informace nebo příběh, takže je důležité vědět, o čem informace nebo příběh je.

- Znamená, že si uvědomujeme nevědomý obsah, který je "promítán" na plátno. 

- Může také znamenat klamné představy, iluze, vycházející zevnitř. 

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Jste si vědomi nějaké silné záliby, lásky nebo odporu, které by mohly souviset s projekcí?

FILM (sledovat film)

- Jde o způsob, jakým nahlížíme na část svého chování, je to pokus o objektivní pohled na sebe - naše intuice/podvědomí promítá obrazy, týkající se našeho chování a charakteru. My sami jsme tvůrci filmu.

/Ukázka: Ženě se zdálo, že sleduje film o karnevalu na ulici. Sledovala různé scény, ale bylo pro ni důležité, aby tam našla sama sebe - dívala se do davu lidí, bylo to jako dívat se na fotku, a bylo důležité, že se tam našla, viděla se, jak stojí v zelených kalhotech přímo vzadu v davu. = Hlavním rysem snu je snaha najít sebe; žena si ve snu ujasňuje svůj vlastní obraz, chce zjistit, jaký má vztah k lidem, kde si stojí. T. Crisp./

- Může znamenat, že experimentujete s vašimi pocity, jako kdyby se vás netýkaly, jako kdyby byly mimo vás, a nejste schopni jim sami čelit. Přesto jsou tyto (nepohodlné) pocity vaší součástí. Může jít o část vaší vlastní minulosti nebo povahy/charakteru, kterou nechcete uznat.

/Ukázka: Žena se ve snu dívá na film, v němž na střeše mrakodrapu zpívá operní pěvkyně ve večerních šatech, poté kamera zabere střechy dalších vysokých budov v pozadí. Žena pak jede v noci autem na kopci, celou cestu pláče, protože se bojí jet tak vysoko, a říká si, že by nemohla dělat to, co ta pěvkyně. = Žena se ve snu setkává se svým vlastním strachem a uznává, že ji strach omezuje v tom, aby v životě postoupila "výš". T. Crisp./    

- Ukazují nám (bolestivou) pravdu o nás samých, co se s námi děje - avšak nepřímo, jsme "chráněni" před přímým sdělením, podvědomí blokuje naši vnitřní bolest a prezentuje ji v podobě filmu. Obsah filmu může být to, co v nás skutečně probíhá. 

/Ukázka:Ženě se zdálo, že šla do kina na film Fifty Shades. Sledovala hlavní hrdinku, bojící se o svého partnera Christiana, který zažívá mučení. Někdy se sama stala hlavní hrdinkou a přála si Christianovi pomoci, přemýšlela, zda stojí za to podstupovat všechnu bolest a být s ním. Nakonec se rozhodla, že nemá cenu se na film dívat, protože to bylo příliš hrozné, a odešla z kina. = Film ukazuje, že žena zažívá vnitřní bolest, ale je před ní "chráněná" - podvědomí nepouští tuto bolest do vědomí, prezentuje ji formou mučení ve filmu. T. Crisp./

- Může představovat únik z reality - nutkání uniknout z toho, co je ve vašem životě naléhavé, co na vás tlačí a doléhá, co vás v životě tíží a svírá. 

- Znamená také kreativitu

- Může vypovídat něco o vašem vztahu (díváme se ve společnosti někoho). 

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Jaké je téma (či pocity) filmu, a jak se to vztahuje k mému současnému životu? Pokud jsem ve filmu, jakou hraju roli? Jakými slovy popisuji obsah filmu? Učím se něco z tohoto filmu, a pokud ano, co?

TÉMA FILMU: Je velmi důležité, neboť ilustruje něco, co se týká vašeho života.  

HOROROVÝ FILM: Navozuje strach, myšlenky strachu - zřejmě proto, abychom se naučili čelit vlastnímu strachu. 

DOKUMENTÁRNÍ/NAUČNÝ FILM: Poskytuje nám nový pohled na život (nové informace o vesmíru, životě, atd.). Do vašeho vědomí se tak dostávají nové zkušenosti, perspektivy, vhledy.  

HRÁT ROLI: Symbolizuje tvůrčí proces, roli, kterou sehráváme v kosmickém dramatu. Dočasně přitom ztrácíme svou vlastní identitu.  

FILMOVÉ POSTAVY: Obvykle ukazují objektivně části vaší vlastní osobnosti, zobrazují některé vaše vlastnosti nebo pocity (např. praktičnost, strach, láska, atd.). (Zjistíte to tak, že se pokusíte definovat, jaké máte ohledně té postavy pocity.)

/Ukázka: Svobodné 20leté ženě se zdálo, že je doma a cítí se, jako postava z filmu, která mění svou image, aby se stala novou postavou. V nových šatech a paruce se cítila sexy a přitažlivá. Do domu se snažili dostat příbuzní jejího manžela, ale ona zabouchla dveře a cítila se trapně/vyděšeně, aby neviděli její převlek. Vnímala, že za ní stojí duch (bytost), který jí byl příjemný. = Sen obsahuje myšlenky o budoucím manželství, o tom, jak žena vnímá, že ji mohou vidět ostatní, o nové atraktivitě, která je falešná. Sen dává na výběr, zda rozvíjet novou sexy (klamnou) stránku nebo se nechat vést vnitřní modrostí (duch), vedoucí k celistvosti. T. Crisp./ 

TELEVIZE (sledovat televizi)

- Poukazuje na to, co cítíte, rozumíte nebo intuitivně vnímáte, že se děje v životech jiných lidí nebo ve světě

- Může také symbolizovat v určitém smyslu "cestování" na neznámá místa, prožívání nových zážitků, "cestování" do minulosti a do budoucnosti.

- Sledujete/vnímáte "drama", odehrávající se ve vašem vlastním životě, které jste možná přehlédli

- Jde o strategii, kterou používáte k tomu, abyste unikli z reálného života, potlačili vnímání světa, abyste relaxovali, ale nevnímali, co se skutečně děje kolem vás a ve vás

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Cinema, Projector, Television TV, Film; S. Grof: Kosmická hra

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!